Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4 Ιουνίου 201609:00

Στις 9 Ιουνίου , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. θα γίνει η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑ 1ο : Εισηγητική έκθεση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οριοθετημένο τμήμα του οικισμού της παλιάς πόλης (εισηγήτρια: Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 2ο : Εισηγητική έκθεση για την δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μεσολογγίου 24 (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 3ο :Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια Κέντρα (που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη) στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης (εισηγητής: Αθανασιάδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 4ο : Οριστική ή μη αφαίρεση της αρ.599/2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr