Στις 11 Μαΐου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων

6 Μαΐου 201613:40

Η δημόσια τακτική συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 11 Μαΐου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση προτάσεων 8ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικούέτους2016, διάθεσηπιστώσεων. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
  • Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων για το έτος 2016 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
  • Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-01-2016 έως 31-03-2016 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
  • Εξέταση ενστάσεων – έγκριση Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Πρόεδρος της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών υπάλληλος του Δήμου)
  • Έγκριση πρακτικού για την διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες Δ.Ε. Βιστωνίδας 2016» προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού)
  • Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00€ (εισηγητής: Δήμαρχος)
  • Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση δαπάνης. (εισηγητής: Δήμαρχος).

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr