Στην χρηματοδότηση συνεργασιών στην Υγεία και τον Τουρισμό στοχεύει η τελευταία πρωτοβουλία της ΕΕ

28 Ιουλίου 202009:20

Στην δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαχείριση διαπεριφερειακών καινοτόμων έργων με τα οποία θα στηριχθεί η αντίδραση στην πανδημία του κορονοϊού και η ανάκαμψη. Στόχος της πρόσκλησης είναι να βοηθήσει τις περιφέρειες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κρίση, να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και να βασιστούν στον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την ανάκαμψη των τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η υγεία και ο τουρισμός.

Η κ. Ελίζα Φερέιρα, Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, δήλωσε τα εξής: «Ύστερα από παρόμοιες προηγούμενες επιτυχείς πιλοτικές δράσεις για την τόνωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της ικανότητας και της προθυμίας της ΕΕ να στηρίξει τις τοπικές οικονομίες σε τόσο δύσκολους καιρούς. Η έμφαση στην υγεία, τον τουρισμό, τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση συμβαδίζει απολύτως με τις προτεραιότητες της Επιτροπής και με την αντίδραση που απαιτείται για να καταπολεμηθούν οι συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού.»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής προωθούνται οι διαπεριφερειακές συνεργασίες καινοτομίας με σκοπό να διευκολυνθεί η εμπορική εκμετάλλευση και η κλιμάκωση των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας, καθώς και η παροχή κινήτρων για επενδύσεις από τις επιχειρήσεις.

Η πρόσκληση θα στηρίξει συνεργασίες σε τέσσερις θεματικούς τομείς.

Πρώτον, την ανάπτυξη και βελτίωση των ιατρικών προϊόντων ή συσκευών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από τον σχεδιασμό έως τη διανομή

Δεύτερον, η ασφάλεια και η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που συνδέεται με το θέμα της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της υγείας.

Τρίτον, έργα που ενθαρρύνουν τον βιώσιμο και ψηφιακό τουρισμό.

Τέλος, θα δοθεί στήριξη στην ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου σε περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα, για παράδειγμα μέσω της μετατροπής των υφιστάμενων αναθρακωρυχείων, μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Έως τα τέλη του 2021, κάθε επιλεγμένη εταιρική σχέση θα πρέπει να έχει καθορίσει ένα σύνολο δράσεων με τις οποίες να επιταχύνεται η καθιέρωση των καινοτομιών, η εμπορική εκμετάλλευση και η κλιμάκωση των διαπεριφερειακών επενδυτικών έργων. Οι επιλεγμένες εταιρικές σχέσεις θα πρέπει επίσης να έχουν αναλύσει τα οικονομικά και νομικά εμπόδια στην εμπορική εκμετάλλευση και την κλιμάκωση, και να έχουν αναπτύξει συνεργασία με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της ΕΕ. Επιπλέον, οι επιλεγμένες δράσεις θα πρέπει να συνεργάζονται με καθιερωμένες εταιρικές σχέσεις σε άλλους τομείς, οι οποίες καλύπτονται από τις τρεις θεματικές πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοικτή για 6 εβδομάδες, δηλ. έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 (11 μ.μ. – ώρα Βρυξελλών). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 400 000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/ (έως και 100 000 ευρώ για κάθε συνεργασία).

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr