Σοκ με τους φόρους για χιλιάδες εταιρικά αυτοκίνητα

20 Μαΐου 201606:00

Σοκ σε χιλιάδες εργαζόμενους που χρησιμοποιούν εταιρικό αυτοκίνητο, προκαλεί το πολυνομοσχέδιο καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα ίσχυε ότι ο φόρος υπολογιζόταν με συντελεστή το 30% του ετήσιου μισθώματος του Ι.Χ. Πλέον, το ποσοστό πάει στο 80%, δηλαδή θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση 50% στους χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων.

Ουσιαστικά πάει στο 80% του κόστους του οχήματος για τον εργοδότη σε διάστημα ενός έτους. Στο κόστος περιλαμβάνεται η αγορά του οχήματος ή του μισθώματος, τέλη κυκλοφορίας, συντήρηση κ.λπ.

Αν π.χ. το συνολικό κόστος του αυτοκινήτου ήταν με το παλαιό καθεστώς 5.000 ευρώ σε ένα έτος, η επιβάρυνση στο εισόδημα για τον χρήστη του Ι.Χ. ήταν 1.500 ευρώ. Με το νέο καθεστώς εκτοξεύεται στις 4.000 ευρώ που θεωρείται εισόδημα και θα εντάσσεται στα τεκμήρια ή τους άλλους φόρους.

Αναλυτικά η διάταξη αναφέρει:

«Άρθρο 44
Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα».

Πηγή: Ημερησία

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr