Συνοπτικός διαγωνισμός της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

13 Μαρτίου 201723:29

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για τα Π.Ε.Δ.Υ-Μονάδες Υγείας & Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού 40.001,10€ συμπ. ΦΠΑ, για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών προϋπολογισμού 10.000,00€.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327864) την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.  

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr