Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

27 Αυγούστου 201812:53

Τη  Δευτέρα 27/8 στις 20:00 συνέρχετα σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 
 • Λήψη μέτρων για τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 2018 που αιτείται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία « ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Εξέταση αιτήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Λήψη απόφασης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 • Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Λήψη απόφασης για «Δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος 21» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Λήψη απόφασης για «Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 237» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Λήψη απόφασης για « Έγκριση Πεπραγμένων έτους 2017 της ΕΠΖ) (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Έκγριση Αποφάσεων της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης.(εισηγήτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Αλεξία Γκιρτζίκη)
 • 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης σχολικού κτιρίου Κάτω Καρυοφύτου Δήμου Ξάνθης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυοφυτιανών. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, εντός αστικού ιστού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Μείωση ή μη μισθώματος καταστήματος Ζωαγοράς 44 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Μείωση ή μη μισθώματος καταστήματος επί της οδού Π. Τσαλδάρη 115 (κατάστημα ΣΤ΄), ιδιοκτησία Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Λήψη απόφασης για την τροποποίηση όρου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου περί αναπροσαρμογής. (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Απευθείας ανάθεση της «Επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών. (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών(εισηγήτρια Συμέλα Σαροπούλου)
 • Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr