Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα το Τζέισον Αντιγόνη Συμβούλιο Ξάνθης

19 Απριλίου 201900:24

Συνεδριάζει την Μεγάλη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στο οποίο οι δημοτικές παρατάξεις, δεν ξέρουν ποιος είναι με ποιον, ένα δημοτικό συμβούλιο Τζέσιον Αντιγόνη

Τη Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου και ώρα 14:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα παρακάτω 40 θέματα ημερήσιας διάταξης:

01ο ΘΕΜΑ: Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «εργαστήριο κατασκευής μεταλλικών κατασκευών κουφωμάτων στο 1,4 χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ: Παράταση της αριθμ.πρωτ.32212/7-11-2018 σύμβασης για την υπηρεσία «Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ: Παράταση της αριθμ.πρωτ.31900/5-11-2018 σύμβασης για την υπηρεσία «Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ: Έγκριση λύσης της από 17/04/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου Ξάνθης με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Ιωάννης Τσακμάκης)

07ο ΘΕΜΑ: Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Ιωάννης Τσακμάκης)

08ο ΘΕΜΑ: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτρια Χριστίνα Ράλλη)

09ο ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Θεόδωρος Πιπέλης)

10ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 263/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ για συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.22/2019 απόφασης της ΕΠΖ η οποία αφορά την έγκριση «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ 16, 17, 18, 19 (ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος της ΕΠΖ)

13ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή έγκρισης και υλοποίησης του προγράμματος «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2020» πράξη: «Developing Ecotourism Net in Black Sea Region» (Acronym: Ecotour – Net) (συντάκτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.2225/14-1-2019 πρόσκληση ΙV της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και αποδοχή χρηματοδότησης (συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

15ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Αντώνιος Χατζητουλούσης)

16ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και εγκαταλειμμένων ιδιωτικών οικοπέδων» (συντάκτρια Αναστασία Βασίλα)

17ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

18ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

19ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.10/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

21ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.11/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

22ο ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης χρησιδανείου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή της, στην κτηματική περιοχή Χρύσας Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Θωμάς Ηλιάδης)

23ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για εργασίες ενταφιασμών και εκταφών στα περιφερειακά Δημοτικά Κοιμητήρια (συντάκτης Σάββας Παυλίδης)

24ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)

25ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)

26ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)

27ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Βασιλική Μεταξά)

28ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή δικαιώματος βοσκής λόγω εσφαλμένης εγγραφής (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)

29ο ΘΕΜΑ: Καταβολή οφειλής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.67 του Ν.4483/17 (συντάκτρια Περιστέρα Κοκκίνου)

30ο ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του σχολικού κτιρίου Πασχαλιά Δήμου Ξάνθης στον ΙΝ Αγ. Γεωργίου Πασχαλιάς (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

31ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης εντός των ορίων της ΔΚ Ευμοίρου (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

32ο ΘΕΜΑ: Απευθείας εκμίσθωση τεμ.292,311,312 αγροκτήματος Ν. Μορσίνης ΔΚ Ευμοίρου Ξάνθης (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

33ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης εντός των ορίων της ΔΚ Κιμμερίων (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

34ο ΘΕΜΑ: Μείωση ή μη μισθώματος του αριθμ.36 καταστήματος δημοτικής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

35ο ΘΕΜΑ: Λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος επί της οδού Γ. Σταύρου 20Δ. (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

36ο ΘΕΜΑ: Λύση μίσθωσης του αριθμ.18 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

37ο ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση ενημερωτικής ημερίδας (συντάκτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

38ο ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100ών Ελευθερίων της Ξάνθης (συντάκτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

39ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικής – πολιτιστικής δράσης για μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικών Σχολείων Δήμου Ξάνθης και διάθεση πίστωσης (συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή).

40ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (συντάκτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr