seke_2

ΣΕΚΕ: Κατηγορεί την ΑΤΕ και ζητά δεσμεύσεις πριν συναινέσει σε αύξηση

20 Ιανουαρίου 201216:28

seke_2Ξεκάθαρη θέση για όσα, μέχρι σήμερα κινούνται σε επίπεδο φημολογίας αποτελεί η επιστολή της ΣΕΚΕ προς τον Πρόεδρο της έκτακτης Γ.Σ. της ΣΕΚΑΠ, το πρωί της Παρασκευής, όπου και αποφασίστηκε η αναβολή για τις 8/2.

Η επιστολή, δύο μέρες μετά την αναποτελεσματική συνάντηση στελεχών της ΣΕΚΕ με στελέχη του υποψήφιου αγοραστή, καταφέρεται εναντίον της ΑΤΕ για την ενέργειά της να κλείσει τους λογαριασμούς της ΣΕΚΑΠ με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρά πρόβλημα στη διάθεση της αγοράς με τσιγάρα και να μειώσει στο 4% (από 8% που ήταν) το μερίδιο της εταιρίας στην αγορά.

Παράλληλα, όμως κατηγορεί ευθέως την ΑΤΕ ότι εξαιτίας της κίνησης αυτής, αποσύρθηκαν αρκετοί υποψήφιοι αγοράστες ενώ αναφέρει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ινδικός όμιλος έχει ζητήσει νέο έλεγχο, δεδομένης της μείωσης του μεριδίου, με σκοπό μειώσει την προσφορά του με αυτό το αιτιολογικό . Όλα αυτά δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα ενόψει της συνέχισης της διαδικασίας πώλησης και ενώ η ΣΕΚΕ κάνει σαφές ότι δεν συναινεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αν δεν έχει δεσμεύσεις του υποψήφιου αγοραστή για το πλάνο της εταιρίας, τη ΣΕΚΕ και τους εργαζόμενους.

Τέλος, υποστηρίζει  ότι δεν θα ευθύνεται για τυχόν ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στο μέλλον και ότι παραμένει στη διάθεση των Ινδών για να διαπραγματευτεί, όταν οριστικοποιηθούν οι όροι και το τίμημα της εξαγοράς των μετοχών της ΑΤΕ. Ήδη την Τετάρτη στελέχη της ΣΕΚΕ συναντήθηκαν με εκπροσώπους του ινδικού ομίλου και διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση χωρίς σαφές πλάνο.

 

Η επιστολή της ΣΕΚΕ στην έκτακτη Γ.Σ.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Η ΣΕΚΕ Α.Ε., την οποία εκπροσωπούμε κατά την παρούσα Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας ΣΕΚΑΠ Α.Ε., ως μέτοχος που κατέχει ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 1/20 του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποβάλλει αίτημα αναβολής λήψης απόφασης επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της σημερινής Γ.Σ. για τις 17.2.2012, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν 2190/1920, για τους λόγους που αναλύονται κατωτέρω.

 

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΕ, στη συνεδρίασή του της 30.6.2011, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας πώλησης των μετοχών της ΣΕΚΑΠ και την πρόσληψη Συμβούλου για το σκοπό αυτό.

 

2.  Η παραπάνω απόφαση δεν προέκυψε τυχαία. Οφείλεται στα συνεχή αιτήματα της ΣΕΚΕ προς τη Διοίκηση της Τράπεζας για να δεχθεί να συζητήσει με τους εκπροσώπους μας το μέλλον της ΣΕΚΑΠ. Αυτό πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2011, όταν καταθέτοντας έγγραφο μας προς τον κ. Διοικητή δηλώσαμε και προτείναμε τα εξής:

     

        I.    Η ΑΤΕ να αποκτήσει τις μετοχές της ΣΕΒΑΘ, ώστε το ποσοστό της στη ΣΕΚΑΠ να ξεπεράσει το 50%.

         II.    Η ΑΤΕ να διενεργήσει διαγωνισμό για την πώληση του 50,36%, με ταυτόχρονο διακανονισμό των απαιτήσεών της .

 

        III.    Η ΣΕΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευθεί με τους υποψήφιους επενδυτές ώστε:

       Να διασφαλίσει την πώληση των μετοχών της στο μέλλον

       Να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εργαζομένων της ΣΕΚΑΠ

       Να μη φέρει αντίρρηση σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ.

 

3.  Με την παραπάνω πρότασή μας πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι :

 

  διευκολύνουμε την επίλυση του προβλήματος της ΣΕΚΑΠ, χωρίς να εμποδίζουμε την είσοδο νέων μετόχων στην Εταιρεία.

  δεν εμποδίζουμε την ΑΤΕ για την είσπραξη των δανείων της προς τη ΣΕΚΑΠ.

  διασφαλίζουμε τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων στη ΣΕΚΑΠ όσο και της οργάνωσής μας.

 

Γι’ αυτό και η Τράπεζα αποδέχθηκε τις προτάσεις μας εξαγοράζοντας το ποσοστό της ΣΕΒΑΘ και διενήργησε διαγωνισμό για την πώληση του ποσοστού της στη ΣΕΚΑΠ.

 

4.  Οι εξελίξεις περί τον διαγωνισμό πώλησης του ποσοστού της ΑΤΕ στη ΣΕΚΑΠ,  σας είναι γνωστές. Δυστυχώς, και ενώ είχαν προεπιλεγεί 6 οίκοι και αναμενόταν έντονο ενδιαφέρον και ενδεχομένως ικανοποιητικό τίμημα, ένα μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, η ΑΤΕ έκλεισε τους λογαριασμούς, ή εν πάση περιπτώσει δεν διευκόλυνε ταμιακά τη ΣΕΚΑΠ  για 1-2 μήνες, με αποτέλεσμα:

 

α. Πολλοί υποψήφιοι να αποχωρήσουν και να μην υποβάλουν δεσμευτική προσφορά,

   β. Το μερίδιο της εταιρείας να πέσει δραματικά, αφού η εταιρεία έπαυσε να προμηθεύει  την     αγορά με τσιγάρα.

 

Για τις εξελίξεις αυτές καθώς και για τους πιθανούς κινδύνους που διέτρεχε η ΣΕΚΑΠ, ενημερώθηκε ο Υπουργός Οικονομικών από τον κ. Αλ.Κοντό με δύο επιστολές. Δυστυχώς                ο κ. Κοντός επαληθεύτηκε στις προβλέψεις του.

 

5.  Τις παραπάνω εξελίξεις εκμεταλλεύθηκε η ινδική εταιρεία Bommidala, η οποία αφού έμεινε ουσιαστικά μόνη, ζήτησε να διενεργήσει και νέο έλεγχο, συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι το μερίδιο της αγοράς μειώθηκε δραματικά.

 

Δεν γνωρίζουμε ακόμη το περιεχόμενο της τελικής πρότασης της Ινδικής εταιρείας που κατατέθηκε τη Δευτέρα 16.1.2012. Είναι όμως πιθανό, αν όχι προφανές ότι εμπεριέχει μικρότερη προσφορά από την αρχική της δεσμευτική πρόταση.

 

Δεν είναι στις προθέσεις μας να αποδώσουμε ευθύνες σε κανένα, όμως εκτιμούμε ότι η αδιαλλαξία της ΑΤΕ στη ταμιακή διευκόλυνση της ΣΕΚΑΠ,  συνέβαλε καθοριστικά στην απομάκρυνση σοβαρών επενδυτών και στη μείωση του τιμήματος.

 

6.  Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η παρούσα Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ, προκειμένου να διευκολυνθεί χρονικά η είσοδος του νέου επενδυτή – εάν υπάρξει- στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΚΑΠ.

 


7.  Ανεξάρτητα όμως απ’αυτό, η ΣΕΚΕ δεν μπορεί να συναινέσει σε τροποποιήσεις Καταστατικού και σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, προτού ενημερωθεί υπεύθυνα για τις προθέσεις του νέου μετόχου σε σχέση με την Εταιρεία, τους εργαζομένους και τη ΣΕΚΕ.

 

Πέραν αυτών, εκπρόσωποι της ΣΕΚΕ, για πρώτη φορά, στις 18/1/2012 συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Ινδικής εταιρείας. Από τη σχετική συζήτηση προέκυψε, ότι οι δυο πλευρές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εφόσον δεν οριστικοποιηθεί η συμφωνία Αγροτικής Τράπεζας και Ινδικής εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.   

 

8.    Κατά συνέπεια η ΣΕΚΕ δεν μπορεί να συναινέσει σε οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ, παραιτούμενης του δικαιώματος προτίμησής της, γιατί διαφορετικά θα κατηγορηθεί για το αδίκημα της απιστίας. Πολύ δε περισσότερο αφού δεν γνωρίζει ούτε το ποσό της αύξησης, ούτε αν η ΑΤΕ αποδέχεται την πρόταση της Ινδικής εταιρείας.

 

Η ΣΕΚΕ όπως δήλωσε στην Ινδική εταιρεία, είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή και με καλή πρόθεση να διαπραγματευτεί μαζί της και εφόσον υπάρξει θετική ανταπόκριση από την πλευρά της, να διευκολύνει τις εξελίξεις στην εταιρεία.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως κάνει σαφές ότι, ούτε εκβιάζει αλλά ούτε και εκβιάζεται και ότι σε καμία περίπτωση δε την βαρύνει τυχόν ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αγροτικής Τράπεζας και Ινδικής εταιρείας.

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr