Σε ποια ερωτήματα θα απαντήσουν 206.000 δημόσιοι υπάλληλοι

8 Μαΐου 201311:31

Στα χέρια των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκεται από σήμερα το ερωτηματολόγιο για την «ανάλυση της θέσης εργασίας» τους, μέσα από το οποίο 206 εργαζόμενοι στο στενό δημόσιο -σε πρώτη φάση- θα κληθούν να περιγράψουν αναλυτικά τη φύση και τον σκοπό της εργασίας τους, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται γι’ αυτή.

Το ενεασέλιδο ερωτηματολόγιο, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη σχεδίαση των περιγραμμάτων των νέων θέσεων στα υπουργεία, και όχι για την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Ωστόσο, αποτελεί το πρόκριμα προκειμένου να βγουν σε διαθεσιμότητα 25 χιλιάδες υπάλληλοι του στενού δημοσίου (οι 12.500 εκ των οποίων μέχρι το Καλοκαίρι), αφού μέσα από τον επανακαθορισμό των θέσεων ανά οργανική μονάδα μέχρι το τέλος Μαΐου και η τοποθέτηση των κατάλληλων υπαλλήλων στις σωστές θέσεις θα προκύψει και το πλεονάζον προσωπικό. Όσοι από τους υπαλλήλους οι οποίοι βγουν σε διαθεσιμότητα δεν επαναπορροφηθούν μετά τη συμπλήρωση ενός έτους θα απομακρύνονται οριστικά. Απόλυση περιμένει και όσους εντοπισθούν, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας να έχουν διοριστεί με πλαστά πιστοποιητικά.

Μεταξύ των πεδίων, που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο είναι τα γενικά στοιχεία της θέσης, τα στοιχεία του υπαλλήλου, οι απαιτήσεις της θέσης εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται, οι εργασίες που εκτελούνται και η συχνότητα αυτών, ακόμη και το κατά πόσο υπάρχουν συνέπειες εάν μια εργασία διεκπεραιωθεί λάθος ή δεν διεκπεραιωθεί.

Ειδικότερα, μέσω του ερωτηματολογίου οι υπάλληλοι καλούνται να απαντήσουν:

-Σε ποια γραμματεία, διεύθυνση και τμήμα υπηρετούν.
-Τι βαθμό κατέχουν, ποιος είναι ο τύπος της εργασιακής τους σχέσης και ποιο το μισθολογικό τους καθεστώς.
-Τον σκοπό και τα χαρακτηριστικά της θέσης τους (π.χ. προγραμματισμός, εποπτεία, έλεγχος, εξυπηρέτηση πολιτών, κ.λπ.).
-Τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν προβλήματα που ανακύπτουν στην εργασία τους (π.χ. με δική τους πρωτοβουλία, με μεσολάβηση του προϊσταμένου, με τυποποιημένες διαδικασίες κ.λπ.).
-Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες τυχόν λαθών τους (π.χ. στη λειτουργία της υπηρεσίας ή στους συναλλασσόμενους πολίτες).
-Σε τι διαφοροποιείται η θέση τους από άλλες συναφείς.
-Τις σχέσεις συνεργασίας που έχει ο υπάλληλος καθώς και τη συχνότητά τους (όπως π.χ. απόκτηση ή παροχή πληροφορίας, επεξεργασία πληροφορίας, διαχείριση παραπόνων επίλυση συγκρούσεων κ.λπ.).
-Τις σχέσεις αναφοράς (δηλαδή, σε ποιους αναφέρεται ή ποιοι αναφέρονται σε αυτόν).
-Τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που διαθέτει (βαθμίδα εκπαίδευσης, κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, γνώση χρήσης υπολογιστή, ανάλυση εργασιών που εκτελεί ο υπάλληλος μέσω υπολογιστή, επιπλέον κατάρτιση για την εκτέλεση των καθηκόντων).
-Την εμπειρία (καταγραφή του χρόνου εμπειρίας που απαιτείται να έχει αποκτηθεί πριν ή μετά την κάλυψη της θέσης για την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων).
-Την καταγραφή εργασιών (ο υπάλληλος καλείται να φτιάξει μια λεπτομερή λίστα με τις εργασίες που κάνει καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ακόμη και περιστασιακά στο πλαίσιο των καθηκόντων του, καθώς και τον χρόνο απασχόλησης σε ώρες που αυτές απαιτούν).

Τέλος, το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται με τα σχόλια των προϊσταμένων οι οποίοι εν συνεχεία θα βάλουν και την τελική υπογραφή – έγκριση σε αυτό.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ως καταληκτική ημερομηνία για το σχεδιασμό των νέων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας έχει τεθεί η 31η Μαΐου.

Στο διάστημα αυτό, οι διευθύνσεις διοικητικού όλων των υπουργείων, θα πρέπει έχοντας ολοκληρώσει τα Προεδρικά Διατάγματα για τους νέους οργανισμούς, να καθορίσουν τις αρμοδιότητες – υφιστάμενες και νέες – που αναλαμβάνονται από τις καινούργιες οργανικές μονάδες (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα) και με τη βοήθεια και των ερωτηματολογίων που θα έχουν συγκεντρώσει, να προχωρήσουν στον σχεδιασμό των νέων θέσεων.

Του Ηλία Μπενέκου από την ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr