Σάββας Μελισσόπουλος: Στην Ξάνθη, δυστυχώς πρέπει καθημερινά να παλεύεις για το αυτονόητο…

19 Νοεμβρίου 201913:27

Αυτό που για πολλές Ευρωπαϊκές, αλλά και Ελληνικές πόλεις θεωρείται δεδομένο, για εμάς εδώ αποτελεί καθημερινό αγώνα ανάγκης!!!

Τέσσερις (4) δημοτικές παρατάξεις λοιπόν, αποτελούμενες από 19 δημοτικούς συμβούλους, το μισό σχεδόν Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, υποβάλαμε αίτημα για να συζητηθεί το ζήτημα των πολλών και ανεξέλεγκτων απευθείας αναθέσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο Ξάνθης.

Κύριε Δήμαρχε
Με αυτή μας την ενέργεια επιζητούμε να καθιερώσουμε για την πόλη μας τις λογικές της διαφάνειας, του μέτρου, της αξιοπρέπειας και της αισιόδοξης προοπτικής, με σκοπό μια καλύτερη ζωή για όλους τους συνδημότες μας.
Ταυτόχρονα επιθυμούμε να διαμορφώσουμε νέες συνειδήσεις με πολίτες ενημερωμένους, με πολίτες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, γνωρίζουν όμως και τις υποχρεώσεις τους.

Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν δεν αλλάξει ολόκληρη η φιλοσοφία και η πρακτική ενός Δήμου, δεν μπορούν να αλλάξουν νοοτροπία και λογική οι πολίτες που τον αποτελούν.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΘΕΜΑ :
«Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου Ξάνθης σχετικά με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν έργα ή υπηρεσίες και πραγματοποιούνται με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων»

Κύριε Πρόεδρε
Με αφορμή,
1ον) Τη με αριθμ. πρωτ. 30084/7 Νοεμβρίου 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ (1724) ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Φανουράκης και έχει ως θέμα την Ανάκληση προηγούμενης απόφασης του Δημάρχου Ξάνθης (1657/29094/31-10-2019) με την οποία όπως αποδείχθηκε λανθασμένα είχε ανατεθεί υπηρεσία σε ιδιώτη και είχε υπογραφεί μάλιστα και ιδιωτικό συμφωνητικό, διότι δεν είχαν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 32 παρ. 2γ του νόμου 4412/2016
και
2ον) Τον ήδη μεγάλο αριθμό αποφάσεων που αφορούν προμήθειες ή υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης και έχουν εκτελεστεί με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων ,
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα:
«Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου Ξάνθης σχετικά με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν προμήθειες ή υπηρεσίες και πραγματοποιούνται με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων».
(Άρθρο 4 του με αριθμ. 5/23-3-2011 πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με θέμα: «Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης» και άρθρο 67 του νόμου 3852/2010).

Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί διεξοδικά το συγκεκριμένο ζήτημα προς αποφυγή μελλοντικών παρόμοιων αποφάσεων, αλλά και θα ενημερωθεί διεξοδικά το σώμα για το πώς αντιλαμβάνεται και πώς σκοπεύει να κάνει χρήση η νέα Δημοτική Αρχή του δικαιώματος που της παρέχει ο Νόμος σχετικά με τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων.
Το αίτημα αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Δημοτική Παράταξη: Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ
Σάββας Μελισσόπουλος
Σταυρακάρας Παναγιώτης
Χουσείνογλου Τιμούρ
Παπαδάκης Θεοφάνης
Τοπ Σινάν
Χαριτωνίδου Ειρήνη
Καλογερής Γιώργος

Δημοτική Παράταξη: Αγάπη για την Ξάνθη μας
Παπαχρόνης Γιάννης
Παπαδόπουλος Βασίλης
Γεωργιάδης Δημοσθένης
Σπανίδης Μιχαήλ
Διαφωνίδης Χαράλαμπος
Τσακιρίδης Αφεντούλης

Δημοτική Παράταξη: Πολίτες για την Ξάνθη
Χατζηθεοδώρου Γιώργος
Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
Ανταμπούφης Νίκος

Δημοτική Παράταξη: Νέα Ξάνθη
Λύρατζης Πασχάλης
Παπά Σοφία
Καφετζής Κωνσταντίνος

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr