oek

Ρύθμιση οφειλών για δάνεια ΟΕΚ μέχρι 30-12

4 Νοεμβρίου 201108:05

oekΑπό 1η Νοεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου του 2011 θα υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία του ΟΕΚ οι αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από δάνεια χορηγηθέντα μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011).

Τα δάνεια θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο, για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας, είτε από παραχώρηση κατοικίας ή αγορασμένου διαμερίσματος και εξυπηρετούνται και να παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες του ΟΕΚ.

Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης καθορίστηκαν με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιάννη Κουτσούκου.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι οφειλές ρυθμίζονται κατά κατηγορία ως εξής:

α) Εφόσον μέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό της οφειλής του δικαιούχου κατέστη ληξιπρόθεσμο κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ο δικαιούχος δύναται να εξοφλήσει το ποσό αυτό, καθώς και τις παντός είδους επιβαρύνσεις, είτε εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) και μεγαλύτερος από εικοσιτέσσερις (24) και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το ύψος του οφειλόμενου ποσού. Μέχρι του ποσού των 600 ευρώ η εξόφληση ακολουθεί τη ρύθμιση της εφάπαξ καταβολής, ενώ για ποσά από 600 ευρώ μέχρι 1.000 Ευρώ αναλογούν έξι δόσεις. Από 1.000 ευρώ και άνω η αντιστοιχία οφειλής με αριθμό δόσεων διαμορφώνεται όπως προσδιορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΦΕΙΛΗ (μετά την έκπτωση) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

από 600€ έως 1000€ 6

έως 1400 ευρώ 7

έως 1800 ευρώ 8

έως 2200 ευρώ 9

έως 2600 ευρώ 10

έως 3000 ευρώ 11

έως 3400 ευρώ 12

έως 3800 ευρώ 13

έως 4200 ευρώ 14

έως 4600 ευρώ 15

έως 5000 ευρώ 16

έως 5400 ευρώ 17

έως 5800 ευρώ 18

έως 6200 ευρώ 19

έως 7000 ευρώ 20

έως 8000 ευρώ 21

έως 9000 ευρώ 22

έως 10.000 ευρώ 23

Μεγαλύτερα ποσά 24

Όλες οι δόσεις είναι ισόποσες εφόσον προκύπτει ακέραιος αριθμός από το λόγο του οφειλόμενου ποσού προς τον αριθμό των δόσεων, διαφορετικά η τελευταία δόση διαφοροποιείται και προσαρμόζεται αναλόγως, ώστε να προκύπτει το οφειλόμενο ποσό.

Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσης γίνεται μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης του δικαιούχου.

Το έντυπο της αίτησης εκδίδεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) του Ο.Ε.Κ από την Κεντρική Υπηρεσία και όλες τις Περιφ/κές Υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ και περιέχει πληροφορίες για τις οφειλές και τις δυνατότητες ρύθμισής τους.

Η καταχώρηση της αίτησης του δικαιούχου στο ΟΠΣ ισοδυναμεί με παροχή έγκρισης και σηματοδοτεί την έναρξη της συμμετοχής στη ρύθμιση.

Η έκπτωση για τμηματική καταβολή χορηγείται μετά την τακτική και εμπρόθεσμη καταβολή όλων των δόσεων της ληξιπρόθεσμης οφειλής και το ποσό εκπίπτει από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος έκπτωσης από το δικαίωμα. Μη καταβολή δόσης επιτρέπεται μόνο δύο μη συνεχόμενες φορές και συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής διπλάσιας δόσης τον επόμενο μήνα από τη μη πληρωμή. Η επανάληψη μη καταβολής δόσης για τρίτη φορά ή για δεύτερη συνεχόμενη ή η μη καταβολή της διπλάσιας δόσης, κατά τα ως άνω, συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και την αναβίωση της οφειλής στην προ της ρύθμισης κατάσταση, αφού αφαιρεθούν αυτά που έχουν ήδη καταβληθεί.

Προϋπόθεση για τη συνέχιση της υπαγωγής στη ρύθμιση της τμηματικής καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής αποτελεί επιπλέον η συνεχής και αδιάλειπτη καταβολή των τρεχουσών δόσεων της οφειλής, οι οποίες θα καταβάλλονται στις προβλεπόμενες συμβατικές ημερομηνίες της δανειακής σύμβασης ή του Οριστικού Παραχωρητηρίου.

Μη έγκαιρη, ελλείπουσα ή ελλιπής καταβολή των τακτικών δόσεων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, συνεπάγεται την έκπτωση του δικαιούχου.

β) Εφόσον η οφειλή του δικαιούχου είναι ενήμερη κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ρύθμιση ή έχει κατά τα ανωτέρω γίνει ρύθμιση εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσμη οφειλή και υπολείπεται άληκτο κεφάλαιο, ο δικαιούχος δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση των επιμέρους δόσεων.

Τα έτη προεξόφλησης έχουν αφετηρία το μήνα υποβολής της αίτησης και διάρκεια 12 μηνών έκαστο. Το υποκείμενο σε έκπτωση ποσό ενός (1) έτους προεξόφλησης είναι το σύνολο (άθροισμα) των δόσεων άληκτου κεφαλαίου, οι οποίες έχουν συμβατική ημερομηνία καταβολής μέσα στο έτος αυτό. Κατά την εφάπαξ εξόφληση τα καταβαλλόμενα ποσά λογίζονται πρώτα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και μετά για το άληκτο κεφάλαιο. Η μη καταβολή ή η καταβολή μέρους των προσδιορισμένων ποσών της ρύθμισης συνεπάγεται την έκπτωση του δικαιούχου είτε από τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων είτε από τη ρύθμιση του άληκτου κεφαλαίου είτε και από τις δύο.

Οποτεδήποτε προκληθεί έκπτωση του δικαιούχου από την αιτηθείσα και εγκριθείσα συμμετοχή του στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) ακυρώνεται η έγκριση θεωρούμενη ως μηδέποτε δοθείσα. Οι υποχρεώσεις και οφειλές του δικαιούχου, επιβαρυνόμενες με τυχόν τόκους υπερημερίας, υπολογίζονται ως εάν δεν είχε μεσολαβήσει ουδέποτε η ρύθμιση. Τα καταβληθέντα υπό του δικαιούχου ποσά δεν επιστρέφονται, θεωρούμενα και λογιζόμενα ως καταβληθέντα προς εξόφληση των πριν, κατά και μετά το χρόνο της ρύθμισης οφειλών του.

Τόσο η εφάπαξ εξόφληση όσο και η πρώτη των προσδιοριζόμενων ίσων μηνιαίων δόσεων πρέπει να καταβληθούν μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της έγκρισης. Εκάστη των λοιπών μηνιαίων δόσεων θα καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από εκείνον της προηγούμενης καταβολής.

Δεν παρέχεται δυνατότητα αλλαγής της αιτηθείσας και εγκριθείσας ρύθμισης μετά την 30/12/2011. Σε περίπτωση αλλαγής υποβάλλεται νέα αίτηση και η προηγηθείσα έγκριση ακυρώνεται θεωρούμενη ως μηδέποτε δοθείσα.

Χρόνος υπολογισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των παντός είδους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιμα και τα λοιπά έξοδα.

Ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στις ανωτέρω (α) και (β) ρυθμίσεις υποχρεούται να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο και εξουσιοδότηση σε περίπτωση παρουσίας τρίτου προσώπου, καθώς επίσης και αντίγραφο της δανειακής του σύμβασης ή αντίγραφο του οριστικού παραχωρητηρίου για παραχωρηθείσες κατοικίες και να δηλώνει τον κωδικό πληρωμής του στην Υπηρεσία.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης των καταχωρηθεισών στο Ο.Π.Σ πληρωμών, θα προσκομίζονται και οι αντίστοιχες αποδείξεις καταβολής των δόσεων αυτών.

γ) Εφόσον ο δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ ως άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος, επιδοτείται από αυτόν και έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) € και για όσο χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, δύναται να ζητήσει την αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου και την ισόχρονη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, με ανώτατο χρονικό όριο αναστολής την 31/12/ 2012.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.

Αν επιπλέον ο δικαιούχος έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή , μπορεί για το ποσό αυτό να ζητήσει την υπαγωγή του στη ρύθμιση της περίπτωσης (α) της παρούσης.

Η αναστολή και η επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης της οφειλής, θα γίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ, οι οποίες θα χορηγούν σχετική βεβαίωση στους δικαιούχους.

Δικαιολογητικά

Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη διάταξη, οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ από την οποία να προκύπτει ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ο δικαιούχος είναι άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος και επιδοτείται από αυτόν καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειας της επιδότησης.

2) Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010), όπου θα έχει δηλωθεί το εισόδημα από κάθε πηγή (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίστανται).

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, θα πρέπει να υποβάλλουν:

Ÿ Βεβαίωση από τον εργοδότη ή από τον Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α) και το Επικουρικό Ταμείο (εάν είναι δικαιούχος), απ’ όπου θα προκύπτει το εισόδημα, εν γένει, για το οικονομικό έτος 2011 τόσο του/της δικαιούχου, όσο και του/της συζύγου (αν υφίσταται).

Ÿ Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2011, βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr