Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Ξάνθης

29 Μαΐου 201914:20

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α`)  οι οφειλέτες του Δήμου Ξάνθης, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι βεβαιωμένες οφειλές καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν έως και (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.

Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται επίσης ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός (4) τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019 δηλαδή καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2019  (άρθρο 111 Ν.4611/2019).

Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις ο αριθμός των οποίων ορίζεται από (1) μία έως (100) εκατό. Ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα συναφθούν  παρέχεται ποσοστιαία απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα ως εξής:

α) Εφάπαξ καταβολή  –  απαλλαγή κατά ποσοστό 100% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)

β) Από (2) έως (24)   δόσεις  –  απαλλαγή κατά ποσοστό   80% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)

γ) Από (25) έως (48)  δόσεις –  απαλλαγή κατά ποσοστό   70% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)

δ) Από (49) έως (72)  δόσεις –  απαλλαγή κατά ποσοστό   60% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)

ε) Από (73) έως (100) δόσεις –  απαλλαγή κατά ποσοστό  50% (από τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις)

Το κατώτερο ποσό δόσης ορίζεται στα 20,00 ευρώ.

Το ποσό της 1ης δόσης ή το συνολικό ποσό (όταν έχει επιλεγεί εφάπαξ εξόφληση) καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδίκαια.

Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος κάθε μήνα.

Η καθυστέρηση δόσης συνεπάγεται προσαύξηση κατά ποσοστό 5%.

 

Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν τρείς (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή δεν υποβληθούν οι δηλώσεις του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων & του τέλους παρεπιδημούντων

Για  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Εσόδων – Ταμείου Δήμου Ξάνθης και στα τηλέφωνα 2541350811 και 2541350825.

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
του Δήμου Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr