Προσωπικό στο τελωνείο Ξάνθης και μηχανογράφηση σε σύνορα και λιμάνι ζητούν Ζεϊμπέκ-Γιαννακίδης

20 Ιουνίου 201518:11

Σε ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών για το θέμα της υποστελέχωσης του Τελωνείου της Ξάνθης, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν:
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2014, τα συνολικά έσοδα των τελωνείων της χώρας ανήλθαν σε 11,8 δις Ευρώ. Πέρα από την επίτευξη των εισπρακτικών στόχων, τα τελωνεία διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ενώ μέσα από τον έλεγχο των εισαγωγών και εξαγωγών συμβάλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας από την παράνομη διακίνηση απαγορευμένων και επικίνδυνων προϊόντων καθώς και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η γεωγραφική θέση του Νομού Ξάνθης, καθώς και η αυξημένη εμπορική δραστηριότητα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη για αποτελεσματική λειτουργία του Τελωνείου Ξάνθης. Παρόλη όμως τη στρατηγική του σημασία, το τελωνείο αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα έλλειψης προσωπικού.

Το τελωνείο Ξάνθης είναι υπεύθυνο για μια σειρά μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς στην αρμοδιότητα του υπάγεται η φορολογική αποθήκη της ΕΛΙΝΟΙΛ (πετρελαιοειδή), οι αποθήκες αποταμίευσης της ΣΕΚΕ (καπνά) και της SUNLIGHT (μπαταρίες), όπως επίσης και ο έλεγχος του χώρου παραγωγής της ΣΕΚΑΠ (καπνά). Το γεγονός ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που επιβάλλεται πάνω σε ενεργειακά προϊόντα, καπνικά και αλκοολούχα, αντιστοιχεί στο 59% των συνολικών εσόδων που αποφέρουν τα τελωνεία στα κρατικά ταμεία (Στοιχεία ΓΓΔΕ 2014), καταδεικνύει εμφατικά την ιδιαίτερη σημασία του εν λόγω τελωνείου. Επιπλέον, και στα πλαίσια του σχεδιασμού για την πάταξη του λαθρεμπορίου με τις γειτονικές χώρες, το τελωνείο Ξάνθης διεκπεραιώνει έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό ελέγχων, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της απώλειας εσόδων από μη καταβληθέντες δασμούς και φόρους. Τέλος, σημειώνεται πως το τελωνείο έχει να διαχειριστεί ιδιαίτερα μεγάλο όγκο παραστατικών με απαλλαγή Φ.Π.Α., γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη για επιπλέον ελέγχους, προκειμένου να αποκλειστεί ενδεχόμενη φοροδιαφυγή.

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, οι υπάλληλοι του τελωνείου Ξάνθης καλούνται σε ημερήσια βάση να διεκπεραιώσουν έναν εξαιρετικά σημαντικό αλλά και ιδιαίτερα αυξημένο σε φόρτο έργο που περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης και ελέγχου, όλες τις διαδικασίες στο δικαστικό τμήμα, την είσπραξη του Ε.Φ.Κ. από τον τελωνισμό πετρελαιοειδών, όπως και μια σειρά από άλλες εργασίες, υπερβαίνοντας καθημερινά εαυτόν, καθώς το απασχολούμενο προσωπικό δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Σύμφωνα δε με αναφορές των εργαζόμενων, τα άνωθι περιγραφόμενα καλούνται να φέρουν σε πέρας συνήθως δύο με τρία άτομα, γεγονός που δυσχεραίνει σε υπερθετικό βαθμό τη δυνατότητα άσκησης ουσιαστικού ελέγχου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εφαρμογή των οριζόμενων από τον Εθνικό και Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα, την πάταξη του λαθρεμπορίου και την προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, η κατάσταση δυσχεραίνεται περαιτέρω από την ανάγκη για εξωτερικές βάρδιες, και άρα την αναγκαστική απουσία προσωπικού από το Τελωνείο, ενώ σημειώνεται πως εξαιτίας της απουσίας των αναγκαίων εγκαταστάσεων στον ορεινό όγκο της Ξάνθης, δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, ελεγκτικές εργασίες να αρχίζουν και να ολοκληρώνονται στο δρόμο.

Τέλος, σημειώνεται πως οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες του τελωνείου σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης για συγχώνευση των τελωνείων Ξάνθης, Δράμας με αυτό της Καβάλας και περαιτέρω υποστελέχωση τους. Αντίθετα είναι ζητούμενο για το ελληνικό κράτος να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του δημοσίου, ενισχύοντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και μόνιμη μηχανογραφημένη παρουσίας της τελωνειακής αρχής στον σταθμό του Αγ. Κωνσταντίνου στην Ορεινή Ξάνθη και το λιμάνι των Αβδήρων .

Κατόπιν των ανωτέρω,

ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να καταστεί δυνατή από τους εργαζόμενους η πιστή εφαρμογή των οριζόμενων από τον Εθνικό και Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης του τελωνείου Ξάνθης;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση  να μεριμνήσει ώστε να δημιουργηθούν μόνιμα μηχανογραφημένα κλιμάκια της Τελωνειακής αρχής  στον σταθμό του Αγ. Κωνσταντίνου και το λιμάνι των Αβδήρων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιαννακίδης Ευστάθιος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr