VENIZELOU_VLAVI_DEYAX

Προσλήψεις 25.000 εργατών σε Δήμους. Περιμένει ενημέρωση ο Δήμος Ξάνθης

25 Οκτωβρίου 201116:24

VENIZELOU_VLAVI_DEYAXΤις 25.000 προσλήψεις άμεσα και τις 100.000 σε βάθος τριετίας αναμένεται να εξασφαλίσει το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων σε έργα αυτεπιστασίας του Δήμους της χώρας.

Το πρόγραμμα θα γίνει τη δυνατότητα για μέγιστο αριθμό 135 ημερομισθίων ετησίως . Στο Δήμο Ξάνθης, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μπένη, δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του προγράμματος και την κατανομή των ανέργων που θα μπορέσει να απασχολήσει. Θεωρητικά πρόκειται για κάποιες εκατοντάδες εργαζομένων σε ορίζοντα τριετίας. Πάντως, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, στο Δήμο Ξάνθης, όπως σημειώνει ο Δ. Μπένης, τηρούν στάση αναμονής.

Το πρόγραμμα «άνοιξε» μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει ότι η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από κυλιόμενους πίνακες του ΟΑΕΔ με κριτήρια και έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Εργάτες και οικοδόμοι είναι κάποιες από τις ειδικότητες που προβλέπονται με σαφή στόχο να δοθεί εργασιακή διέξοδος σε κατηγορίες εργαζομένων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Τα έργα που θα ενταχθούν αφορούν κυρίως κυρίως: συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, δημιουργία μικρών και ευέλικτων φραγμάτων για εμπλουτισμό υδροφορέων, πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, συντήρηση επισκευή κοινωνικών υποδομών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα), συντήρηση επισκευή κοινόχρηστων χώρων

Οι άξονες του προγράμματος.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται οι βασικές κατευθύνσεις για το πρόγραμμα. Αναλυτικά είναι:

1. Για τις έκτακτες ανάγκες έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία από δήμους, συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνεχούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα και έως 135 ημέρες ετησίως.

2. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου του συνδέσμου ή του προέδρου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

3. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται έπειτα από αίτημα του φορέα προς την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, βάσει κυλιόμενου πίνακα κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του οργανισμού.

4. Οι άνεργοι κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε κυλιόμενους πίνακες κατάταξης ετήσιας διάρκειας με βάση τα εξής ιδίως κριτήρια α) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, με πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου.

5. Οι πίνακες πριν από την οριστικοποίηση ή την επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

6. Κάθε υποψήφιος με την αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικά την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και υποδεικνύει μέχρι τρεις φορείς -κατά σειρά προτίμησης- στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.

Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήμου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο δήμο ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση.

7. Δικαίωμα πρόσληψης έχουν μόνον όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα ετήσιο κυλιόμενο πίνακα κατάταξης ανέργων και μόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την πρόσληψη και δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως.

8. Η απασχόληση του προσωπικού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα ή ξένα με την ειδικότητά του απαγορεύεται. Μεταφορά από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται.

9. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύμβασής του, χωρίς καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο έργο αυτό δεν είναι συνεχείς, συνάπτονται συμβάσεις αντίστοιχες με τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής του. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της συμπλήρωσης των 135 ημερών εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο άνεργος παραμένει με τα ίδια αρχικά κριτήρια στον ισχύοντα κυλιόμενο πίνακα κατάταξης και δύναται να απασχοληθεί σε έργο δήμου, συνδέσμου ή νομικού προσώπου της αρχικής επιλογής του μέχρι τη συμπλήρωση των 135 ημερών.

10. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Εσωτερικών, μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την αμοιβή του προσωπικού που προσλαμβάνεται είναι δυνατόν να καλύπτεται με επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr