Προμήθεια χαρτικών ειδών και γραφικής ύλης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ξάνθης

30 Μαρτίου 201709:00

Συνοπτικός διαγωνισμός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια χαρτικών ειδών και γραφικής ύλης έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ. Σταύρου 20) την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 12:00 και η ώρα λήξης 12:30 μ.μ.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr