Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τους νέους γεωργούς στην ΑΜ-Θ

10 Ιουνίου 201613:24

Δημοσιεύτηκε η Προδημοσίευση (νέα έκδοση όσον αφορά το Παράρτημα I: Συντελεστές τυπικής απόδοσης) που αφορά την προκήρυξη του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στην Προδημοσίευση περιλαμβάνεται πληροφόρηση για το Υπομέτρο 6.1 που αφορά κυρίως :
α) Περιοχές εφαρμογής,
β) Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων,
γ) Κριτήρια επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου,
δ) Επιχειρηματικό σχέδιο,
ε) Δεσμευτικοί στόχοι επιχειρηματικού σχεδίου,
στ) Συμβατικές υποχρεώσεις δικαιούχων,
ζ) Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι,
η) Οικονομική Ενίσχυση, και
θ)Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων.

Όπως αναφέρει η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στόχος της Προδημοσίευσης είναι η έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων και ο προγραμματισμός των ενεργειών τους.

“Θέτουμε υπ’ όψη των ενδιαφερομένων ότι:
1) Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.
2) Το χρονικό διάστημα για την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης 2016 είναι η 15η Ιουνίου (15/6/2016).
3) Η Προκήρυξη του Υπομέτρου 6.1 από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του έτους 2016.” αναφέρει σχετικά.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Προδημοσίευσης του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
http ://www.agrotikianaptixi. gr/ αναρτώνται τα βαθμολογικά κριτήρια του εν λόγω Υπομέτρου ανά Περιφέρεια, καθώς και άλλα σχετικά διευκρινιστικά έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων τους .

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr