“Πράσινο φως” από τον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 2.909 εργαζομένων στο “Βοήθεια στο Σπίτι”

22 Μαΐου 202008:24

Τις προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη που θα κάνει δυνατή η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, και πιο συγκεκριμένα για το “Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι”, ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ. 

Πιο συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η διαδικασία υποβολής ξεκινά στις 2 Ιουνίου και λήγει στις 17 Ιουνίου μέχρι και τις 2 μμ.
Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποβολές θα είναι δυνατό να γίνουν από τις 18 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου στις 2 μμ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Διευκρινίζεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 306 (β΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – σελ. 322 του ΦΕΚ).

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr