Πώς θα προστατεύσουν οι βαμβακοπαραγωγοί της Ξάνθης την καλλιέργειά τους φέτος

1 Ιουλίου 202004:44

Στις βαμβακοφυτείες στην Περιφερειακή μας Ενότητα παρατηρείται γενικά μία ικανοποιητική πρώτη ανάπτυξη τουλάχιστον για τις ποτιστικές βαμβακοκαλλιέργειες, οι οποίες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο ύψους περίπου 25-30 cm κατά μέσο όρο και αρχίζουν να εμφανίζονται τα χτένια. Οι καιρικές συνθήκες, από την έναρξη της σποράς στα τέλη Απριλίου και μέχρι την ολοκλήρωσή της στις αρχές Μαΐου, ήταν κανονικές για την εποχή . Όμως μετά επικράτησαν χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή , αλλά και συνεχείς βροχοπτώσεις που δυσκόλεψαν την ανάπτυξη των φυτών.

Τις πρώτες εβδομάδες εμφανίστηκαν στις βαμβακοκαλλιέργειες της περιοχής θρίπες και τετράνυχος ενώ τελευταία εμφανίστηκε και λύγκος προκαλώντας μία ανησυχία και παρατηρείται επίσης και η παρουσία αρκετών ωφέλιμων εντόμων (πασχαλίτσες κτλ.)

Εξαιτίας των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν και συνεχίστηκαν μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου, βασικό μέλημα θα πρέπει να είναι η εφαρμογή μηχανικού σκαλίσματος, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες του αγρού, προκειμένου να αερίζεται το ριζικό σύστημα, να αποφεύγεται η σηψιρριζία και να μειώνεται η καταπόνηση από ασφυξία. H ορθή πρακτική, υπό προϋποθέσεις, είναι να μην επέμβουν οι καλλιεργητές με βάση την έναρξη των πτήσεων, αλλά να αφήνουν την θανάτωση του πράσινου, ρόδινου, σκουληκιού στην βιολογική δραστηριότητα των φυσικών εχθρών τους (ωφέλιμα έντομα), οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά και τις προνύμφες του, ενώ να συνεχίζεται η παρακολούθηση της καλλιέργειας κατά την πρώτη περίοδο μέχρι την καρπόδεση, για την διαπίστωση ύπαρξης ή όχι αυγών και προνυμφών .

Όσον αφορά τους εχθρούς (θρίπα, τετράνυχο και λύγκο) τα φυτά γενικά ανακάμπτουν γρήγορα από την προσβολή και συνήθως δεν απαιτείται χημική επέμβαση με εντομοκτόνα, η οποία κατά κανόνα πρέπει να αποφεύγεται αυτή την περίοδο. Μόνο σε περιπτώσεις, που διαπιστωθούν πολύ σοβαρές προσβολές και συνυπολογίζοντας πάντα τις επιπτώσεις στα ωφέλιμα έντομα, να προχωρούν σε ψεκασμούς .

Από τους παραγωγούς επιβάλλεται η επιστάμενη παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού αλλά και των άλλων εχθρών για το ενδεχόμενο κάποιας σημαντικής προσβολής ώστε να προχωρήσουν σε ψεκασμούς όταν ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια επέμβασης. Οι καλλιεργητές να προχωρούν σε χημικό ψεκασμό, μόνο όταν η πληθυσμιακή πυκνότητα του επιβλαβή οργανισμού ξεπεράσει τα κατώτατα όρια επέμβασης όπως επισημαίνονται παρακάτω :

Η εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε κάθε περίπτωση, είναι: 

Για το Πράσινο σκουλήκι – Βλαστικό στάδιο : Στάδιο της εμφάνισης των πρώτων χτενιών και στάδιο ανθοφορίας -1η γενεά διάρκειας μέχρι περίπου τέλος Ιουλίου – ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας του πράσινου σκουληκιού για την λήψη απόφασης επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα ορίζεται όταν βρίσκουμε 6 – 8 νεαρές προνύμφες ( 1ου και 2ου σταδίου μήκους μέχρι 1 (ένα) εκατοστό κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά

Για το Ρόδινο σκουλήκι – Βλαστικό στάδιο : Στάδιο της εμφάνισης των πρώτων χτενιών και στάδιο ανθοφορίας – ως κατώτατο όριο πληθυσμιακής πυκνότητας του ρόδινου σκουληκιού για την λήψη απόφασης επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα ορίζεται όταν παρατηρούμε προσβολή 20% στα άνθη με την εμφάνιση μορφής ροζέτας.

Λύγκος: 5 άτομα λύγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά, σε όλα τα βλαστικά στάδια.

Αλευρώδης: 200 άτομα αλευρώδη κ.μ.ο. ανά 100 φύλλα, σε όλα τα βλαστικά στάδια.

Θρίπας: 1 άτομο ανά φυτό χωρίς μόνιμα φύλλα (κοτύλες) ή 1-2 άτομα ανά φυτό με μόνιμα φύλλα σε δείγμα 20-40 φυτών.

Τετράνυχος:  στο βλαστικό στάδιο της εμφάνισης των πρώτων χτενιών, μόνο όταν προκαλείται φυλλόπτωση.

Αν χρειαστεί να γίνουν, σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ψεκασμοί αυτή την περίοδο, συνίσταται να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία εκλεκτικών εντομοκτόνων, φιλικών προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον και αποτελεσματικά όπως τα εγκεκριμένα βιολογικά σκευάσματα.

Τονίζεται ότι θα πρέπει να αποφεύγονται γενικά οι μη αναγκαίοι ψεκασμοί, γιατί εξοντώνουν τα ωφέλιμα έντομα που έχουν τεράστια σημασία για την αντιμετώπιση των εχθρών του βαμβακιού.

Επιδίωξη των παραγωγών θα πρέπει να είναι να πάνε στον Αύγουστο με τους λιγότερους δυνατόν ψεκασμούς με εντομοκτόνα και συνεπώς με διασωσμένα τα ωφέλιμα έντομα και να αξιοποιηθεί αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο των ωφέλιμων εντόμων για την αντιμετώπιση της δεύτερης γενιάς του σκουληκιού, που θα εμφανισθεί στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και η οποία είναι καταστρεπτική ιδίως στις χρονιές που αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα εξής: 

Α. Οι παραγωγοί / χρήστες γεωργικών φαρμάκων μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τα εγκεκριμένα σκευάσματα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα) όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων : http: //www.minagric,gr//syspest/ , ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες στην ελληνική γλώσσα , για την αντιμετώπιση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού ή κάθε άλλου εχθρού και ασθένειας .

Β. Πωλούνται μόνον από τα επίσημα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα και μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Γ .Υπενθυμίζεται ότι η παράνομη εισαγωγή και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από άλλες χώρες απαγορεύεται και οδηγεί στην επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων

Δ. Oι παραγωγοί πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής, καθώς και για την ασφαλή διαχείριση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τόσο για την προστασία και ασφάλεια των ιδίων και των άλλων , όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος , εφαρμόζοντας προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις, όλες τις πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας και των αναγραφόμενων στη συσκευασία. Επίσης να ακολουθούν και τις οδηγίες των υπευθύνων των καταστημάτων εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων ( φυτοπροστατευτικών προϊόντων) .

Ε. Οι καλλιεργητές θα πρέπει να τηρούν ημερολόγιο επεμβάσεων και γι’ αυτό τον λόγο , κατά την προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων , να ζητούν από το κατάστημα τα ειδικά έντυπα καταγραφής της αγοράς των φαρμάκων, στα οποία θα καταγράφουν τις ημερομηνίες χρήσης. Τα έντυπα αυτά θα τα διατηρούν στο αρχείο τους για ενδεχόμενο έλεγχο.

ΣΤ. Ειδικότερα για την προστασία των μελισσών, οι παραγωγοί όταν πρόκειται να ψεκάσουν, εφαρμόζοντας τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου και αναφορικά με την προστασία των μελισσών, οφείλουν να ειδοποιούν σχετικά τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως και οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους . H εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, μετά τη δύση του ηλίου ( βραδινές ώρες), καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και μόνο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής , της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς, τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr