Πιθανή πρόταση μομφής, ανοικτή γραμμή Σαμαρά – Θεοδωράκη – Γεννηματά

27 Ιουνίου 201518:07

Ενα ακόμη πολιτικό και διαδικαστικό όπλο έχει στα χέρια της η αντιπολίτευση, μετά την αναμενόμενη απόρριψη της αίτησης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στη Βουλή.

Κι αυτό δεν είναι άλλο από το χαρτί της υποβολής πρότασης δυσπιστίας (μομφής) προς την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Καθημερινής θέλουν το ενδεχόμενο αυτό να έχει συζητηθεί στο περιθώριο της εν εξελίξει συζήτησης στη Βουλή, σε κύκλο επαφών που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του Προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, του επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκη και της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεννηματά. Το σενάριο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, χωρίς πάντως να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, καθώς αναμένεται και το αποτέλεσμα του Eurogroup, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα υπάρξει παράταση στο τρέχον πρόγραμμα και, κυρίως, αν η πρόταση των θεσμών παραμένει στο τραπέζι, καθώς σε αρνητική απάντηση προφανώς δεν υπάρχει αντικείμενο για το δημοψήφισμα που προκάλεσε η κυβέρνηση Τσίπρα.

Στα «θετικά» μίας τέτοιας κίνησης είναι ότι παγώνει άμεσα τη διαδικασία συζήτησης περί δημοψηφίσματος για διάστημα τουλάχιστον 3 ημερών, που σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής διαρκεί η συζήτηση.

Στα «αρνητικά» περιλαμβάνεται το γεγονός ότι θα αντιμετωπιστεί ως κίνηση περισσότερο τακτικού χαρακτήρα ενώ, παράλληλα, θα επεκταθεί έτι περαιτέρω η περίοδος ρευστότητας στην οποία έχει εισέλθει από χθες τα μεσάνυχτα η χώρα, μετά την απόφαση του κ. Αλ. Τσίπρα να προχωρήσει σε δημοψήφισμα.

Ανεξαρτήτως του τί ακριβώς θα συμβεί, έχουν ενδιαφέρον όσα προβλέπει το άρθρo 142 του Κανονισμού της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας:

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

kathimerini.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr