Παρουσιάζεται η πιλοτική χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από το Πρόγραμμα Μουσουλμανοπαίδων

18 Νοεμβρίου 201409:36

Την Παρασκευή 21 στην Ξάνθη και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στην Κομοτηνή θα γίνει από το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης παρουσίαση μιας από τις παιδαγωγικά καινοτόμες δράσεις του. Πρόκειται για τη δράση «Πιλοτική εφαρμογή» πολλαπλών πηγών διδασκαλίας και μάθησης.

b_glvssa3Η πιλοτική εφαρμογή ήταν μια επιμορφωτική πρόταση προς εκπαιδευτικούς της πράξης με στόχο να ασκηθούν στη χρήση πολλαπλών πηγών/σχολικών βιβλίων, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα διδασκαλίας. Σε αυτή την πρόταση απάντησαν 27 εθελοντές, φιλόλογοι και φυσικοί καθώς και σχολικοί σύμβουλοι, που συμμετείχαν στην πιλοτική δράση επί τρία χρόνια από το 2010, σε γυμνάσια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, τόσο αμιγή με μαθητικό πληθυσμό της μειονότητας όσο και με μικτό πληθυσμό μαθητών.

Στην πιλοτική αυτή επιμορφωτική προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με τους υπευθύνους του προγράμματος βρίσκονταν σε συνεχή συνεργασία ανάμεσά τους ανά ειδικότητα, σε εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό διάλογο και μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις, για την πορεία της καινοτόμου διδασκαλίας, τα προβλήματα που συναντούσαν και τις λύσεις.

b_glvssa1Στις τρεις τάξεις του γυμνασίου χρησιμοποιήθηκαν για τα μαθήματα της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και της Φυσικής τα νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά του Προγράμματος παράλληλα με τα εγχειρίδια του επίσημου Προγράμματος Σπουδών. Τα νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά του Προγράμματος, που είναι αναρτημένα στον ιστότοπό του (www.museduc.gr), έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν από καιρό χρησιμοποιηθεί με πολύ καλά αποτέσματα στην Ενισχυτική Διδασκαλία προς Μουσουλμάνους μαθητές που επί χρόνια οργανώνει το πρόγραμμα στα περισσότερα Γυμνάσια της Θράκης εκτός κανονικού σχολικού ωραρίου.

Η πιλοτική αυτή χρήση πολλαπλών πηγών περιεχομένου και η διαφοροποιημένη διδασκαλία στηριζόταν στη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου και των συναφών Προγραμμάτων Σπουδών που δοκιμάζονταν σε όλη τη χώρα και σε όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης το ίδιο διάστημα.

Η υπόθεση εργασίας της πιλοτικής δράσης ήταν ότι με την επιμορφωτική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα επιβεβαιωθεί η πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της χρήσης πολλαπλών πηγών διδασκαλίας και μάθησης. Δηλαδή θα αποδειχτεί ότι βοηθάει στην ταχύτερη και καλύτερη κατανόηση της ύλης του κάθε μαθήματος, προκαλεί ενδιαφέρον παράγοντας μαθησιακά ερωτήματα, ευνοεί την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και βελτιώνει την επίδοσή τους.

Παράλληλος στόχος ήταν η επαλήθευση της αρχής ότι η ατομική αναρώτηση των εκπαιδευτικών πάνω στις μεθόδους διδασκαλίας τους, με παράλληλη την ομαδική συνεργασία με στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους, τον εντοπισμό των αιτίων της ανεπαρκούς επίδοσης και την εξεύρεση λύσεων έχουν ιδιαίτερα θετική επίδραση στην ποιότητα της διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων.

b_glvssa2Τα αποτελέσματα της πιλοτικής προσπάθειας ως προς τους δύο παραπάνω στόχους είναι ευρύτερα χρήσιμα αφενός στο πλαίσιο της γενικότερης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αφετέρου στο πλαίσιο της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας των Προγραμμάτων Σπουδών «νέας γενιάς».

Μέρος από αυτά τα αποτελέσματα μαζί με το σκεπτικό τους θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς της Θράκης 21 και 22 Νοεμβρίου, από τους υπευθύνους του Προγράμματος και τους εθελοντές εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν την Πιλοτική. Τα πλήρη αποτελέσματα, καθώς και τα εκπαιδευτικά υλικά που παρήχθησαν θα τα έχουμε σύντομα στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα των ημερίδων :

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Ξάνθη, 7o Γυμνάσιο

 

Προεδρείο: Βασίλης Τσελφές

Επιστημονικός υπεύθυνος της δράσης πιλοτικής εφαρμογής

 

16.00-16.10 Έναρξη: Κλείνοντας μια ακόμη δράση του ΠΕΜ

Άννα Φραγκουδάκη: Επιστημονική υπεύθυνη του ΠΕΜ

 

16.10-16.20 Εισαγωγή στην Πιλοτική Εφαρμογή

των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών

Γιώργος Έψιμος: Επόπτης της εφαρμογής στον Νομό Ξάνθης

 

16.20-17.20 Παρουσιάσεις από τους εκπαιδευτικούς

που συμμετείχαν στην Πιλοτική εφαρμογή

Αλεξάνδρα Κίτσου, Σοφία Αναστασιάδου, Σωτήρης Βερανούδης,

Κωνσταντίνος Ρίζος

 

17.20-17.40 Συζήτηση
17.40-18.00 Διάλειμμα
 

Προεδρείο: Βασίλης Τσάφος

Επιστημονικός υπεύθυνος της εφαρμογής των υλικών της Ιστορίας

 

18.00-18.10 Εισαγωγή στην Πιλοτική Εφαρμογή

του μαθήματος της Ιστορίας

Κωνσταντία Τσενέ: Επόπτρια της εφαρμογής των υλικών Ιστορίας

18.10-19.10 Παρουσιάσεις από τους εκπαιδευτικούς

που συμμετείχαν στην Πιλοτική εφαρμογή

Κατερίνα Βουγιουκλή, Ευθυμία Καραπούλη, Σωτήρης Μακρής

 

19.10-19.20 Συζήτηση
 

Προεδρείο: Βενετία Αποστολίδου

Επιστημονική υπεύθυνη της εφαρμογής των υλικών Λογοτεχνίας

 

19.20-19.40 Εισαγωγή στην Πιλοτική Εφαρμογή του μαθήματος

της λογοτεχνίας

Ελένη Χοντολίδου: Επιστημονική υπεύθυνη της εφαρμογής των υλικών της Λογοτεχνίας

 

19.40-20.40 H ομάδα της λογοτεχνίας συζητά για την πιλοτική

Βενετία Αποστολίδου, Ελένη Χοντολίδου, Χρήστος Δανιήλ,

Μαρία Αλεξίου, Ελπινίκη Μουτίδου, Ζωή Μπάρμπα,

Φωτεινή Νεστορίδου, Αντώνης Στεργίου, Έλενα Χατζή

 

20.40-21.00 Συζήτηση

 

 

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Κομοτηνή, Δημοτική Βιβλιοθήκη

 

Προεδρείο: Βενετία Αποστολίδου

Επιστημονική υπεύθυνη της εφαρμογής των υλικών Λογοτεχνίας

 

9.00-9.10 Έναρξη: Κλείνοντας μια ακόμη δράση του ΠΕΜ

Άννα Φραγκουδάκη: Επιστημονική υπεύθυνη του ΠΕΜ

 

9.10-9.20 Εισαγωγή στην Πιλοτική Εφαρμογή

του μαθήματος της λογοτεχνίας

Ελένη Χοντολίδου: Επιστημονική υπεύθυνη της εφαρμογής

των υλικών της Λογοτεχνίας

 

9.20-10.20 H ομάδα της λογοτεχνίας συζητά για την πιλοτική

Βενετία Αποστολίδου, Ελένη Χοντολίδου, Χρήστος Δανιήλ,

Μαρία Αλεξίου, Ελπινίκη Μουτίδου, Ζωή Μπάρμπα,

Φωτεινή Νεστορίδου, Έλενα Χατζή

 

10.20-10.40 Συζήτηση
10.40-11.00 Διάλειμμα
 

Προεδρείο: Βασίλης Τσάφος

Επιστημονικός υπεύθυνος της εφαρμογής των υλικών της Ιστορίας

 

11.00-11.10 Εισαγωγή στην Πιλοτική Εφαρμογή

του μαθήματος της Ιστορίας

Κωνσταντία Τσενέ: Επόπτρια της εφαρμογής των υλικών Ιστορίας

 

11.10-12.10 Παρουσιάσεις από τους εκπαιδευτικούς

που συμμετείχαν στην Πιλοτική εφαρμογή

Κατερίνα Βουγιουκλή, Ευθυμία Καραπούλη, Σωτήρης Μακρής

 

12.10-13.20 Συζήτηση
 

Προεδρείο: Βασίλης Τσελφές

Επιστημονικός υπεύθυνος της δράσης πιλοτικής εφαρμογής

 

13.20-13.40 Εισαγωγή στην Πιλοτική Εφαρμογή

των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών

Χρήστος Γκοτζαρίδης: Επόπτης της εφαρμογής των υλικών

Φυσικών Επιστημών στον Νομό Ροδόπης

 

13.40-14.40 Παρουσιάσεις από τους εκπαιδευτικούς

που συμμετείχαν στην Πιλοτική εφαρμογή

Σωτήρης Βερανούδης, Κωνσταντίνος Ρίζος, Σοφία Αναστασιάδου

 

14.40-15.00 Συζήτηση

 

Βασίλης Τσελφές: Επιστημονικός υπεύθυνος της δράσης Πιλοτικής Εφαρμογής, υπεύθυνος της εφαρμογής των υλικών των Φυσικών Επιστημών

Βασίλης Τσάφος: Επιστημονικός υπεύθυνος της εφαρμογής των υλικών της Ιστορίας

Ελένη Χοντολίδου: Επιστημονική υπεύθυνη της εφαρμογής των υλικών της Λογοτεχνίας

 

 

Στην Πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών εργάστηκαν

οι εκπαιδευτικοί:

Σοφία Αναστασιάδου, 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Σωτήρης Bερανούδης, Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής

Κυριακή Ιωαννίδου, 4ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Αλεξάνδρα Κίτσου, Γυμνάσιο Σμίνθης

Κωνσταντίνος Ρίζος, 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Κωνσταντίνος Σαρίκας, 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Φώτης Φωτιάδης, Γυμνάσιο Νέου Ολβίου

Γιώργος Φασουλόπουλος, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός συνεργάτης

Την εποπτεία στο πεδίο είχαν οι: Χρήστος Γκοτζαρίδης, Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

Θράκης και Γιώργος Έψιμος, εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

 

Στην Πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της Ιστορίας εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί:

Κατερίνα Βουγιουκλή, 2ο Γυμνάσιο Ξάνθης,

Γιώργος Δεμερτζίδης, Γυμνάσιο Εχίνου,

Γερακίνα Ζαφειρίου, Μειονοτικό Κομοτηνής

Ευθυμία Καραπούλη, 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής,

Δήμητρα Κατάκη, Γυμνάσιο Σμίνθης,

Σωτήρης Μακρής, 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης,

Γιώργος Μαρέτης, Μειονοτικό Κομοτηνής,

Νίκος Μπακόπουλος, Εσπερινό Γυμνάσιο Κομοτηνής,

Γιώργος Τριανταφυλλίδης, 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής,

Θανάσης Τσαρδακλής, Μειονοτικό Κομοτηνής.

Την εποπτεία στο πεδίο είχαν οι Βασιλική Σακκά, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων και Κωνσταντίνα Τσενέ, Διευθύντρια Γυμνασίου Αυλώνα

 

 

Στην Πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της Λογοτεχνίας εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί:

Μαρία Αλεξίου, Μειονοτικό Κομοτηνής

Αλέξανδρος Δημαράς, 8ο Γυμνάσιο Ξάνθης (Δροσερό)

Άννα Ευσταθιάδου, Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών

Ελπινίκη Μουτίδου, Γυμνάσιο Ολβίου

Ζωή Μπάρμπα, Γυμνάσιο Εχίνου

Φωτεινή Νεστορίδου, 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Αντώνης Στεργίου, Γυμνάσιο Σμίνθης

Έλενα Χατζή, Μειονοτικό Κομοτηνής

Την εποπτεία στο πεδίο είχε ο Χρήστος Δανιήλ, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr