Παρέμβαση της Ε. Κίτσου στο ΕΒΕ για τις οφειλές στα Ταμεία και την “έξυπνη εξειδίκευση”

2 Νοεμβρίου 201412:09

Σε παρέμβασή της για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΕΒΕ, το μέλος του Δ.Σ. Ελένη Κίτσου, αναφέρει:

 Παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα κάθε μέρα, το πώς θα ξυπνήσει ο Υπουργός Οικονομικών και οι σύμβουλοι της Κυβέρνησης και ανάλογα θα αποφασίσουν για το αν θα πρέπει όλοι εμείς οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, έμποροι και επαγγελματίες να επιβιώσουμε….Αναφέρομαι σε αυτό γιατί είναι γνωστό πως πάντα οι Μεγάλοι, έχουν τους τρόπους και τα μέσα για να ελιχθούν σε αντίθεση με μας, που περιμένουμε σιωπηλά να έρθει η ώρα της γκιλοτίνας….

Διαβάζοντας την νέα ρύθμιση που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για χρέη προς δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μπορώ το λιγότερο να την χαρακτηρίσω ως ανεπαρκής και ατελέσφορη σε σύγκριση με την λαίλαπα της οικονομικής κρίσης που πνίγει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εάν δεν ενεργοποιηθούν ένα σύνολο από παράλληλες αναπτυξιακές ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας…

Αδυνατώ να κατανοήσω το γιατί να προβλέπονται μέχρι 100 δόσεις για την εξόφληση οφειλών έως 15.000€ και 72 δόσεις για την εξόφληση οφειλών άνω των 15.000€, αντί να ισχύει το αντίστροφο ως θα ήταν αναμενόμενο και λογικό.

Επίσης διατυπώνεται πάλι το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να ζητείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τράπεζες για όσους οφείλουν ποσά άνω των 15.000€ όταν το 80% των συναλλασσομένων με τις τράπεζες βρίσκονται στην μαύρη λίστα του Τειρεσία και η έκδοση εγγυητικής επιστολής προϋποθέτει είτε την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού, είτε την δέσμευση ακινήτου.

Τα παράλογα όμως της προτεινόμενης ρύθμισης συνεχίζονται με την διατήρηση και όχι με την κατάργηση των παράνομων και καταχρηστικών προσαυξήσεων που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία…

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν.4174/2013,στο άρθρο 57 προβλέπεται πρόστιμο, ποινή,
για τη μη καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, πέρα των γνωστών προσαυξήσεων 0,73% μηνιαίως.

Η διάταξη του άρθρου 57 του ΚΦΔ προβλέπει ρητά πως:

“Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο, ποινή, ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό(10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Παράλληλα, αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου.

Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.” Στο μεταξύ τρέχει και η μηνιαία προσαύξηση του 0,73%.

Βεβαίως νιώθω πως μας εμπαίζουν όταν προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων κατά 100% μόνο στις περιπτώσεις εκείνων των οφειλετών που θα αποπληρώσουν με εφάπαξ καταβολή το οφειλόμενο κεφάλαιο, διότι αναρωτιέμαι ποιος μικρομεσαίος επιχειρηματίας ή μικροεπαγγελματίας έχει ακόμα την δυνατότητα να διατηρεί ρευστότητα προκειμένου να αποπληρώσει εφάπαξ τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές του εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις; Και γιατί αν παρ’ ελπίδα υπάρχει κάποιος που διατηρεί την παραπάνω ρευστότητα να μην την χρησιμοποιήσει είτε για να παρατείνει την βιωσιμότητα της μικρής του επιχείρησης, είτε για να συντηρήσει την οικογένεια του;

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε πως λόγω της οικονομικής κρίσης, της έλλειψης ρευστότητας και της υπέρμετρης φορολόγησης, οι φορολογούμενοι αδυνατούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τα πρόστιμα του άρθρου 57 του 4174/2013 να προσαυξάνουν συνέχεια τις οφειλές, αφού δεν υπάρχει «ταβάνι»,δημιουργώντας μια ασφυκτική θηλιά στο λαιμό των έντιμων φορολογούμενων. Για να μην επεκταθούμε και στα άρθρα 58 και 59 για τα πρόστιμα τροποποιητικών δηλώσεων που αν και μειώθηκαν στα 250 και 500 € ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, παραμένουν ωστόσο δυσβάσταχτα, στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε.

Σας καλώ όλους, να αποφασίσουμε σήμερα και να αποστείλουμε, βάση του θεσμικού μας ρόλου, το μήνυμα προς την κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο Οικονομικών, που να λέει πως τους καλούμε άμεσα να τροποποιήσουν το συγκεκριμένο άρθρο.

Ζητούμε το Υπουργείο, να αντιληφθεί πως το δίκαιο και το λογικό είναι να θέσει ένα ανώτατο όριο οφειλής με ποσοστό επί της εκατό του αρχικού ποσού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να το αποπληρώσει ο φορολογούμενος και όχι να βρίσκεται πάλι μόνος και απροστάτευτος εμπρός στην κρατική μηχανή που ζητά το αίμα μας μόνο, χωρίς να μας δίνει επιδέσμους…

Θα πρότεινα:

α) Να οριστούν οι 100 δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο.

β) Να μην χάνει κάποιος το κατοχυρωμένο δικαίωμα του στην ρύθμιση, στην περίπτωση που δεν καταβάλει το ποσό έως 6 δόσεις και ανάλογα να του επιβάλλεται ένα ποσό τόκου ανάλογα με αυτόν που δανείζεται μια τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

γ) Την πλήρη αφαίρεση των παράνομων και καταχρηστικών προσαυξήσεων που επιβάλλονται και προστίθενται επί του οφειλομένου κεφαλαίου άνευ ουδεμίας προϋποθέσεως.

Δ) Τον συμψηφισμό των εκατέρωθεν οφειλών μεταξύ κράτους-ιδιώτη, ορίζοντας και τους αντίστοιχους τόκους στο κράτος, όπως ισχύουν και για την επιχείρηση…

Το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί ασύδοτα και εφαρμόζει αυθαίρετες πρακτικές είναι γνωστό επί πολλά χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά εμείς στέκουμε στις επάλξεις του «επιχειρείν» και ζητούμε στο πλαίσιο της αμοιβαίας προσπάθειας καλλιέργειας εμπιστοσύνης, να τροποποιηθεί άμεσα ο νόμος για να μπορεί να ελπίζει το Υπουργείο ότι πράγματι θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευεργετικές ρυθμίσεις και θα εισρεύσουν στο ταμείο του κράτους έσοδα.

Σε άλλη παρέμβασή της για το θέμα της “έξυπνης εξειδίκευσης” η Ε. Κίτσου ανέφερε:

Αξιότιμα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου μας.

Θα προσπαθήσω σήμερα να σας ενημερώσω για την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Επιμελητήριο μας, συμμετέχοντας ενεργά στην δόμηση της εθνικής/περιφερειακής στρατηγικής, της έρευνας και καινοτομίας της «έξυπνης εξιδείκευσης, RIS3 για την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω το πρόεδρο μας και τα μέλη της ΔΕ, που με εμπιστεύτηκαν από πέρυσι και εδώ και ένα χρόνο συμμετέχω στις κοινές συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, εκπροσωπώντας το Επιμελητήριό μας.

Η βασική ιδέα είναι πως πρέπει επιτέλους ο παραγωγικός τομέας, ο ακαδημαϊκός τομέας, η δημόσια διοίκηση και η κοινωνία των πολιτών να εργαστούν από κοινού, ώστε μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις και συγκλίσεις οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθύνονται προς λίγες, ιεραρχημένες δράσεις,που θα είναι ικανές να υλοποιήσουν το Όραμα…

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειά μας, δεν είναι άλλο από την αναγέννηση της περιφερειακής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού, την δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα.

Η αρχιτεκτονική λοιπόν του ΕΣΠΑ 2014-2020,θα οριστεί από εμάς τους ίδιους, που γνωρίζουμε τις ευκαιρίες και τα προβλήματα του τόπου ώστε να καταστούμε οι ίδιοι συντελεστές ανάπτυξης του όλου εγχειρήματος.

Ξεκινώντας λοιπόν θα σας πω, πως το (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Innovation Union», μιας Ευρωπαϊκής εμβληματικής πρωτοβουλίας που έχει στόχο την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το νέο αυτό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας, είναι μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Θα είναι ανοιχτό από το 2014 έως το 2020, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από €70 δισεκατομμύρια.

Τι σημαίνει όμως Στρατηγική Καινοτομίας;

Είναι η επεξεργασία μιας σαφής Περιφερειακής στρατηγικής, με σκοπό την ανάσχεση της ύφεσης και τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού. Επίσης μελετά την αξιοποίηση των πόρων, ώστε να καταστήσει την αναπτυξιακή της στρατηγική συμβατή με τις προτεραιότητες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, για πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και αύξηση των συνεργειών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Και τι εννοούμε με τον όρο έξυπνη εξειδίκευση:

Έξυπνη εξειδίκευση σημαίνει να εντοπιστούν αρχικά τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά και τα διαθέσιμα μέσα της Περιφέρειας, να επισημανθούν τα συγκριτικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα (SWOT ανάλυση) και να επικεντρωθεί το τοπικό δυναμικό και οι διαθέσιμοι πόροι γύρω από ένα διακριτό όραμα για το μέλλον.

«Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης» νοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές, καινοτόμες στρατηγικές που θέτουν προτεραιότητες για τη αξιοποίηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την ανάπτυξη και την αντιστοίχηση της δικής τους έρευνας και καινοτομίας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων ώστε

να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες και τις εξελίξεις της αγοράς με συνεκτικό τρόπο, ενώ αποφεύγουν την περιττή επανάληψη και τον κατακερματισμό των προσπαθειών.

Μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης μπορεί να πάρει τη μορφή, ή να συμπεριληφθεί σε ένα εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο στρατηγικής πολιτικής έρευνας και καινοτομίας.

Είναι γνωστό άλλωστε πως η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία αποτελεί την ασφαλέστερη – αλλά και ίσως τη μόνη μακροχρόνια δυνατή και βιώσιμη – αντιμετώπιση του «ελλείμματος ανταγωνιστικότητας» που αντιμετωπίζει με τόση ένταση η ελληνική οικονομία σήμερα…………..

Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται επίσης μέσω της πλατφόρμας «έξυπνης εξειδίκευσης» που άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο 2011. Τη διαχείριση της Πλατφόρμας έχει μια ομάδα στο Κοινό Κέντρο Ερευνών στη Σεβίλλη, της Ισπανίας. Παρακολουθείται από μια Διοικούσα Επιτροπή που περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λαμβάνει επίσης δεδομένα από μια Ομάδα Εκπροσώπων (Mirror Group) από ευρωπαίους υψηλόβαθμους εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους δικτύων.

Η Στρατηγική της Λισαβόνας, βάσει της οποίας σχεδιάστηκαν το Γ’ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ 2007-13, αντικαταστάθηκε από την ΕΥΡΩΠΗ 2020 που έχει ως στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Tο έγγραφο «Ένωση Καινοτομίας» που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2010, δίνει έμφαση σε επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε κάθε Κράτος Μέλος και περιφέρεια της ΕΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρώπης.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι κάτι νέο. Βασίζεται σε 15 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη στρατηγικών καινοτομίας στις περιφέρειες, και στην οικονομική σκέψη πρώτης γραμμής από μείζονες διεθνείς οργανισμούς. Οι πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης εφαρμόζουν εδώ και χρόνια αντίστοιχες πρακτικές.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και οι αρμόδιες οργανωτικές δομές της σχεδιάζουν από τις αρχές του 2013 την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας με Βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση,(RIS3 ) εφαρμόζοντας το σχετικό Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο λοιπόν της προετοιμασίας του νέου ΕΣΠΑ και της υποχρέωσης της Περιφέρειας να διατυπώσει την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, έχει συνταχθεί ένα βασικό κείμενο που αφορά στον «προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση»,που πρέπει να πάρει την τελική έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Α.Μ.Θ.

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και η αναγνώριση του δυναμικού για παραγωγή καινοτομίας ολοκληρώθηκε, μετά από συστηματική προσπάθεια των συντελεστών του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας, στο τέλος του 2013 αξιοποιώντας το μεθοδολογικό πλαίσιο RIS3 KEY[1] και κατέληξε σε μία τεκμηριωμένη ανάλυση Δυνατών σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Κινδύνων (SWOT) και στην αναγνώριση των βασικών στρατηγικών επιλογών της Περιφέρειας αναφορικά με την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία.

Σε τοπικό επίπεδο, με την συνεργασία των στελεχών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, με καθηγητές του ΔΠΘ και του ΤΕΙ Καβάλας ,επισκεφτήκαμε από το 2013 τις μεγάλες επιχειρήσεις του νομού μας, συζητήσαμε, τους καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο και εκείνες συμμετείχαν, απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια για την καλύτερη εξαγωγή των δεδομένων…

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής παρουσιάστηκε σε τεχνική συνάντηση στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της ΠΑΜ-Θ την 29.1.2014.

Πολύ γενικά μπορούμε να πούμε πως τα βασικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περιλαμβάνουν:

1) Τη γεωγραφική της θέση ως “πύλη της χώρας και της ΕΕ”, ιδίως όσον αφορά τα οδικά και ενεργειακά δίκτυα.

2) Μία ευρύτητα φυσικών πόρων που επηρεάζουν άμεσα το σύνολο σχεδόν των οικονομικών της δραστηριοτήτων. Οι κυριότεροι σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα μη μεταλλικών ορυκτών, πεδινών εκτάσεων, βοσκοτόπων, δασικών και αλιευτικών πόρων, την ύπαρξη εκτεταμένων γεωθερμικών πεδίων και την επάρκεια σε υδάτινους πόρους. Η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων συντελεί στο να χαρακτηρίζεται ο πρωτογενής τομέας ως ο διαχρονικά βασικός παραγωγικός τομέας της περιφέρειας.

3) Ένα πλήρως ανεπτυγμένο, ως προς τα θεραπευόμενα επιστημονικά πεδία σύστημα παραγωγής γνώσης, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εντός και εκτός Ελλάδος.

   Με την στενή συνεργασία του Συνδέσμου Βιομηχάνων, πρόσφατα κατέθεσα γραπτώς τις προτάσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης που διαθέτουμε, στον Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας και σας τις ανακοινώνω:

Πρωτογενής τομέας:

1) Καπνός: Στο ορεινό τμήμα του νομού, καλλιεργούμε σπάνια είδος καπνού με την ονομασία «μπασμάς»,ο οποίος στήριζε όλη την τοπική οικονομία.

2) Για χρόνια τα ζαχαρότευτλα και η καλλιέργεια της ντομάτας, υποστήριζαν την τοπική οικονομία, αλλά δυστυχώς το κλείσιμο των αντίστοιχων εργοστασίων ανέτρεψε όλον τον οικονομικό ιστό της πεδινής γης. Παραμένει όμως η τεχνογνωσία, που είναι πολύτιμη και πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες για να δημιουργήσουμε νέα εξαγώγιμα προϊόντα

3) Υπάρχουν πολλοί νέοι αγρότες οι οποίοι ασχολούνται με την καλλιέργεια του ροδιού του σπαραγγιού και του ακτινιδίου, μιας και είναι κατάλληλο το περιβάλλον. Η άποψή μας είναι πως η συντονισμένη ενίσχυση των συγκεκριμένων προϊόντων, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο status στην αγροτική μας παραγωγή, μιας και η αξιοποίηση τους έχει πολλές εφαρμογές στην αγορά.

Επίσης η κάθετη επεξεργασία των σπανίων ενδημικών φυτών ( αρωματικά φυτά και βότανα) που βρίσκουμε σε όλη την έκταση του νομού αλλά και της Περιφέρειάς μας, θα μπορούσαν να είναι από τα στρατηγικά εκείνα progect,υψηλής προστιθέμενης αξίας.

4) Επίσης θα μπορούσαμε να αναδείξουμε την καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης, στρατηγικό προϊόν για όλη την περιφέρειά μας, αντικαθιστώντας το βαμβάκι μιας και οι εφαρμογές της είναι καθολικά πολλαπλές και άριστες για να ενισχυθεί η οικονομία μας.

5) Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου για την ενίσχυση των καλλιεργειών, ειδικότερα στους Δήμους Τοπείρου και Αβδήρων

6) Μάρμαρα και φυσικοί πόροι

7) Αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στην ορεινή περιοχή του Νομού μας.

8) Προετοιμαζόμενοι για το μέλλον, η αποθήκευση ενέργειας δια μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, θα αποτελούσε λύση ζωής για όλη την περιοχή μας.( συνδυασμός 7&8 πρότασης ).

Δευτερογενής τομέας:

1) Μεγάλη παράδοση στον νομό μας έχουμε στα γλυκά, σιροπιαστά και με επικάλυψη σοκολάτας. Η φήμη του νομού μας σε αυτή την δραστηριότητα ξεπερνά τα όρια και τα σύνορα. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε μετά τον καπνό ως το επόμενο στρατηγικό προϊόν που θα μπορούσε να δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Η ενοποίηση των μικρών βιοτεχνιών μέσω δημιουργίας clusters,θα δώσει με την σύμπραξη του ΔΠΘ την ώθηση σε αυτές, ώστε να ξεκινήσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

2) Έχουμε επίσης την τύχη να δραστηριοποιούνται ακόμη μεγάλες παραγωγικές μονάδες στον νομό μας, οι οποίες έχοντας εξωστρεφή χαρακτήρα, μπορούν και δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και θέσεις εργασίας. Εταιρείες όπως ο όμιλος Πλαστικά Θράκης,( τεχνικά υφάσματα) τα συστήματα SunLight ΑΕ,( μπαταρίες κάθε τύπου, ΣΕΚΑΠ,(καπνοβιομηχανία), ΣΜΥΡΔΕΞ ( πρώτη στον κόσμο σε λειαντικά προιόντα),χρειάζονται ενίσχυση για να δημιουργήσουν συστάδες επιχειρήσεων γύρω από αυτές και τα αντίστοιχα case studies για την διεθνή αγορά. Αξίζει να σας αναφέρω πως ο όμιλος Καμπάκα ΑΒΕΕ ( βιομηχανία μεταλλουργίας) διαθέτει το πέμπτο σε σειρά μεγέθους χυτήριο στην Ευρώπη και είναι αστοχία το να μην στηρίξουμε εταιρείες που διαθέτουν τέτοιου βεληνεκούς υποδομών και τεχνογνωσίας. Ο τομέας επίσης της μεταποίησης του αλουμινίου, θα μπορούσε να ενισχυθεί μιας και έχουμε μονάδες έτοιμες για την ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας.

3) Ενίσχυση του υδροβιότοπου της λίμνης Βιστωνίδας, όπου εντός αυτής λειτουργεί συνεταιριστική επιχείρηση ιχθυοτροφείου, μοναδικό στην περιοχή και με δυνατότητες μεγάλης παραγωγής

Τριτογενής τομέας:

Ίσως σε αυτόν τον τομέα πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή, επειδή το ΔΠΘ ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, μαζί με τα τεχνολογικά ιδρύματα, μπορούν να στηρίξουν μια πλειάδα επιχειρήσεων και δράσεων παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

1) Η ίδρυση Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στην γενέτειρα του Δημόκριτου, στον Δήμο Αβδήρων, θα μπορούσε να γίνει ένας επιστημονικός-αναπτυξιακός και τουριστικός κόμβος όλου του κόσμου. Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε την επιβεβαίωση και κατοχύρωση όλων των πτυχίων παγκοσμίως, όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των τομέων της έρευνας και της τεχνολογίας, παράλληλα με τις υψηλές προδιαγραφές υπηρεσιών που θα παράγει.

2) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:

   α) Ενίσχυση του διαθρησκευτικού τουρισμού, μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Μεγάλη πηγή ανάπτυξης, που θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη σε όλη την οικονομία της Περιφέρειας.

   β) Αξιοποίηση για ακόμη μια φορά του γεωθερμικού πεδίου στον Δήμο Μύκης και Αβδήρων για θερμαλιστικό τουρισμό.

   γ) Ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, μιας και ο Δήμος Ξάνθης διαθέτει ένα εκπληκτικό τμήμα του, που είναι η Παλιά Πόλη με δείγματα ξεχωριστής αρχιτεκτονικής και παράλληλα επειδή είναι από τους λίγους νομούς της πατρίδας μας που συνεχίζουν να «παράγουν» πολιτισμό, μέσα από τις δεκάδες καθημερινά εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είτε στις Γιορτές Παλιάς Πόλης, είτε στο Καρναβάλι, στο Χατζηδάκειο, στις Γιορτές Νεολαίας ..κλπ…

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε πως μιας και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σε ένα εκπληκτικό κτήριο των παλιών καπναποθηκών το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, να επανεξεταστεί η πρόταση για την δημιουργία ενός χώρου-κτηρίου όπου διαδραστικά θα παρουσιάζεται όλη η ιστορία της Ξάνθης και της περιοχής, με τέτοιο τρόπο όμως, ώστε να γίνει πόλος έλξης τουριστών και κατ’ επέκταση πηγή οικονομίας.

   δ) Ενίσχυση του αρχαιολογικού τουρισμού και του μουσείου που διαθέτουμε στα Άβδηρα.

   ε) Ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού, μιας και εδώ συμπλέουν πολιτισμοί, ήθη και έθιμα, που η ομογενοποίηση διαφαίνεται στην μαγειρική.

   ζ) Ενίσχυση του εκπαιδευτικού τουρισμού, μέσω των Ανωτάτων εκπαιδευτηρίων που διαθέτουμε καθώς και των άριστα οικοδομικών εγκαταστάσεων και δομής γενικότερα του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου «Άξιον».

   η) Ενίσχυση του οικολογικού τουρισμού. Επειδή βρισκόμαστε ανάμεσα σε ένα Εθνικό Δρυμό και σε μια περιοχή που φυλάσσεται από την συνθήκη Ramsar,αντιλαμβάνεστε το τεράστιο πεδίο αξιοποίησης της φύσης για την προσέλκυση τουριστών για όλων των ειδών των δράσεων….(φυσιολάτρεις, πεζοπορίας, αγώνων με ποδήλατα, λίμνη Βιστωνίδα, κωπηλατικοί αγώνες κλπ, κλπ)

3) Παράλληλα οφείλω να σας αναφέρω πως στον νομό μας, διαθέτουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ειδικευμένου εργατικού προσωπικού, σε ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τις κατασκευές γενικότερα και τα ναυπηγία..

 

Γενικότερα, για να αυξηθεί ο αριθμός των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων στην περιοχή, χρειαζόμαστε κατ’ αρχάς ένα ουσιαστικό και συνεργατικό αναπτυξιακό σχέδιο και κατόπιν, ισχυρά οικονομικά, νομοθετικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά ΚΙΝΗΤΡΑ.

Επιδιώκουμε την αξιοποίηση όλων των πτυχιούχων φοιτητών του ΔΠΘ, δίνοντάς τους κίνητρα για να προβούν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή δίνοντας τους κίνητρα για να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η εκροή του ανθρώπινου δυναμικού, είναι από τα μεγαλύτερα πλήγματα της οικονομίας μας.

Τα ακαδημαϊκά Κέντρα της περιοχής, θα μπορούσαν να συστήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, για την βελτίωση και την ενημέρωση των ανθρώπων του επιχειρηματικού τομέα, στην σύγχρονη αγορά για να αναπτύξουμε τον εξαγωγικό μας προσανατολισμό.

Εργαζόμενοι οι εκπαιδευτικοί, εντός των ακαδημαϊκών σχολών που διαθέτουμε, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας των εκπαιδευτηρίων τους, θα παρήγαγαν ταυτόχρονα γνώση και ιδιωτικό πλούτο.

Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, είναι να διοργανώνονται ουσιαστικοί διάλογοι σε τακτικά διαστήματα, όχι όμως μόνο των φορέων αλλά και με την συμμετοχή ενεργών πολιτών που εθελοντικά θα συμβάλλουν στην αναδόμηση της οικονομίας μας για το συλλογικό καλό.

Διαθέτουμε τεχνογνωσία φιλοξενώντας το ΔΠΘ, το οποίο ελάχιστες φορές αξιοποιήθηκε για την ενίσχυση του επιχειρείν.

Διαθέτουμε ανθρώπινο δυναμικό επιχειρηματιών, παλιάς με εμπειρίες και νέας γενιάς για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις ώστε να αναλάβουν και τα αντίστοιχα οικονομικά ρίσκα.

Διαθέτουμε επιχειρηματικές-κτηριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε λειτουργία ή βρίσκονται παροπλισμένα κάτω από τραπεζικό καθεστώς.

Διαθέτουμε όμως και θέληση για να ενεργοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να φέρουμε την ευημερία στον τόπο μας.

Ερευνώντας και πράττοντας περνάμε ουσιαστικά από την θεωρία στην πράξη.

 

Όλα αυτά λοιπόν αλλά και άλλα τόσα που θα αναδειχθούν μέσα από θεματικές επιχειρηματικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, θα αξιολογηθούν από τους ειδικούς επιστήμονες και στο νέο ΕΣΠΑ θα υποστηριχθούν ώστε η φιλοσοφία της έξυπνης εξειδίκευσης να περάσει από την θεωρία στην πράξη.

 

Ελπίζοντας πως σας μετέφερα ένα τόσο τεχνικό και πολυσύνθετο πρόγραμμα με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσα, θα σας επαναλάβω πως:

Η “έξυπνη εξειδίκευση” αποσκοπεί στον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων κάθε χώρας και περιφέρειας, επισημαίνοντας και αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και συγκεντρώνοντας περιφερειακούς παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραμα.

Μπορεί να αργήσαμε.

Το μέλλον μας όμως είναι μπροστά και βάζοντας τους σωστούς λίθους, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι το άριστο.

 

 

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr