O Χουσείν Ογλού Σουνάη νέος Αντιδήμαρχος Τοπείρου

6 Μαρτίου 201713:03

Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου αποφάσισε να ορίσει Αντιδήμαρχο Δήμου Τοπείρου, για το χρονικό διάστημα από 06/03/2017 έως 31/08/2019, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χουσείν Ογλού Σουνάη του Χουσείν και μεταβίβασε σ’ αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:

• Συντήρηση των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού
• Τοποθέτηση – έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
• Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των Αυτ/των του ∆ήμου
• Συντήρηση παιδικών χαρών
• Προστασία και ανάπτυξη Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας
• Διαχείριση βοσκοτόπων
• Εποπτεία και έλεγχος αυθαιρέτων καταλήψεων δημοτικών, κοινοχρήστων, οικοπεδικών, αγροτικών κλπ. εκτάσεων
• Επίβλεψη λειτουργίας Άρδευσης
• Συντήρηση Εγγειοβελτιωτικών έργων
• Επίβλεψη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας

Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.

Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδημάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Ε. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζοµένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο ∆ήµο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr