Ο απολογισμός του 2016 από τον Χρήστο Μέτιο με αναφορά στον Γιώργο Παυλίδη

1 Φεβρουαρίου 201722:37

H εισήγηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας κ. Χρήστου Μέτιου στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τρίτης σχετικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜΘ 2016.

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο απολογισμός του έτους 2016 είναι αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας του αείμνηστου Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη, των χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, του Περιφερειακού Συμβουλίου, των Επιτροπών, των συνεργατών τους και των εργαζομένων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τους οποίους υλοποιήθηκε.

Ταυτόχρονα, αποτελεί την αφετηρία για το έργο της νέας Διοίκησης της Περιφέρειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Οι επιπτώσεις της Παγκόσμιας αλλά κυρίως της Ελληνικής Οικονομικής  κρίσης είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας, με την  ΠΑΜΘ να καταγράφει στις αρχές του 2016 ποσοστό ανεργίας 23,9% με ακόμη υψηλότερα ποσοστά στους νέους (στοιχεία α΄ τριμήνου 2016 της ΕΛΣΤΑΤ). Εξαιτίας αυτών, καταγράφεται τεράστια διαρροή στο εξωτερικό νέων επιστημόνων και επιχειρήσεων λόγω και του μη φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (αστάθεια, υψηλή φορολογία κ.τ.λ.).

Κατά το 2016 η Περιφέρεια λειτούργησε σε συνθήκες δύσκολες:

 • Διαδοχικά φαινόμενα ακραίων φυσικών καταστροφών (πλημμύρες – πυρκαγιές).
 • Ιδιαίτερα προβλήματα λόγω του μεταναστευτικού.
 • Capital controls και έλλειψη χρηματοδοτικής ρευστότητας.
 • Αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και μη αντικατάστασή του.
 • Ζωονόσοι.
 • Έναρξη ισχύος του νέου νόμου περί δημοσίων συμβάσεων που ως τώρα δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως από τα αναγκαία προεδρικά διατάγματα.

Στο τέλος του 2016, είχαμε επίσης τον αδόκητο χαμό του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη που μας επηρέασε όλους.

ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την υγιή ανάπτυξη με στόχο την αναστροφή του δυσμενούς κλίματος και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Με αξιοποίηση όχι μόνο του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αλλά κυρίως με νέου τύπου επενδύσεις που θα δώσουν ανάσα όπως τα Δίκτυα Φυσικού Αερίου, η αξιοποίηση διέλευσης του ΤΑΠ, τα έργα Τουριστικής Ανάπτυξης, τα έργα των Δασαρχείων κ.λπ. μέσα από τις οποίες δημιουργούνται πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας.

Ταυτόχρονα επιδιώκουμε κάθε άλλη ιδιωτική και δημόσια επένδυση που θα σέβεται τον τόπο και θα βασίζεται στην αειφορία.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έγινε σύγκλιση όλων των στοχεύσεων με τις κατευθύνσεις των τριών βασικών κειμένων που έχουμε: του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και του ΠΕΠ Ανατολικής και Μακεδονίας Θράκης 2014-2020.

ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 για την ΠΑΜΘ, προϋπολογισμού 470 εκ. ευρώ, πέτυχε τους στόχους του στις 31/12/2015, οπότε έληξε η επιλέξιμη περίοδος. Το ποσοστό πληρωμών ανήλθε στο 114,59%. Συνολικά, στη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι επιλέξιμες πληρωμές ανήλθαν σε 505 εκ. ευρώ.

Το 2016, η Διαχειριστική, σε συνεργασία με τους τελικούς δικαιούχους  προχώρησε στο κλείσιμο του προγράμματος 2007-2013. Η εξέλιξη του κλεισίματος στις 30/12/2016 δίνει 300 αποφάσεις ολοκλήρωσης, σε σύνολο 408 πράξεων, ενώ η υποχρέωση ολοκλήρωσης θα κλείσει στις 10/2/2017.

ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014–2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18/12/2014. Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 507.739.340 ευρώ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης + Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + Εθνική Συμμετοχή) ενώ συμπληρώνεται με 69 εκατομμύρια ευρώ πόρους από το Ταμείο Συνοχής για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων του Τομέα Περιβάλλοντος.

Στις 31/12/2016, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014–2020 πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και είχαν συμφωνηθεί με την E.E. και αφορούσαν στις επιλέξιμες πληρωμές καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 35,3 εκ. ευρώ όταν ο στόχος ήταν 33,3 εκ. ευρώ.

Από τις ενεργές προσκλήσεις οι κυριότερες αφορούν:

 • ΟΧΕ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» 45,8 εκ. ευρώ.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 32 εκ. ευρώ για την οποία έχει δοθεί νέα ημερομηνία υποβολής της πρότασης έως την 28/04/2017, η ΔΕΠΑ ήδη έδειξε το ενδιαφέρον της και υπέβαλε σχετικό φάκελο.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 27,5 εκ. ευρώ.
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (εντάχθηκαν τα 8,5 από τα 30 εκ. ευρώ της πρόσκλησης).
 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (εντάχθηκαν τα 16,7 από τα 28 εκ. ευρώ της πρόσκλησης).
 • ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 1,7 εκ. ευρώ.
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1,3 εκ. ευρώ.
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2 εκ. ευρώ.
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25,8 εκ. ευρώ.

Έχει εκδοθεί η πρόσκληση της Δράσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 34,8 εκ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο της εκχώρησης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Υπό έκδοση είναι μία ακόμη πρόσκληση που αφορά στην «Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές». Έχει γίνει η σχετική προεργασία και απομένει η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων τόσο της ΕΥ Κρατικών Ενισχύσεων όσο και της Επιτελικής Δομής του ΕΣΠΑ του Τομέα Ενέργειας.

Τέλος, εντός του 2016, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της εκχώρησης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει εκχωρηθεί συνολικά το ποσό των 74,9 εκ. ευρώ.

Σε ότι αφορά το Μέτρο του LEADER, έχουν εγκριθεί και οι πέντε Ομάδες Τοπικής Δράσης της Περιφέρειας συνολικού προϋπολογισμού 35,1 εκ. ευρώ.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο σημαντικές συναντήσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ κ. Κιτσάκο και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδος, που θα υλοποίησει το έργο επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου σε 6 μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, κ. Τερζόπουλο και εξετάσαμε τις ενέργειες που γίνονται για την επίσπευση υλοποίησης του έργου.

Για το ίδιο θέμα, μεθαύριο Παρασκευή θα γίνει τεχνική συνάντηση στην έδρα της Περιφέρειας. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα διατίθεται φυσικό αέριο για οικιακή και επαγγελματική χρήση στις μεγαλύτερες πόλεις της Περιφέρειας.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια μέσω του ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 με ποσό 32 εκ. ευρώ, ενώ το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 111 εκ. ευρώ. Η πρόσκληση προς τη ΔΕΠΑ υπογράφηκε στις 30/6/2016 και η ΔΕΠΑ ήδη έχει υποβάλει σχετικό φάκελο στην ΕΥΔ.

Το έργο αυτό είναι μια από τις μεγάλες παρακαταθήκες του Γιώργου Παυλίδη.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σε ότι αφορά το τελωνείο των Κήπων που είναι βασική πύλη εισόδου της Περιφέρειας, πρέπει να αναβαθμιστεί και κάνουμε συγκεκριμένα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Διοίκηση δείχνει βέβαια ενδιαφέρον και για τους υπόλοιπα τελωνεία της Περιφέρειας.

ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Στόχος είναι να θεμελιωθεί η ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνείδηση, η αλληλεγγύη, η αλληλοϋποστήριξη στη χρήση των τοπικών προϊόντων και των υπηρεσιών τουρισμού και εστίασης.

 Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζεται μια σειρά προσπαθειών όπως:

 • Καταγραφή και η προβολή τοπικών προϊόντων.
 • Η δημιουργία συνεργασιών μέσω δικτυώσεων (clusters).
 • Η ανάδειξη της Θρακο-Μακεδονικής διατροφής.
 • Ενίσχυση συμμετοχής της Περιφέρειας σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Καθιέρωση βραβείων για επιχειρήσεις και προϊόντα.

SYNERGIA

Στo πλαίσιo της πολιτικής της διαμόρφωσης ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης με προώθηση των τοπικών προϊόντων  διοργανώθηκε και το 2016 στην Αλεξανδρούπολη η 2η Θρακο-Mακεδονική “SYNERGIA” μετά την πρώτη στην Κομοτηνή το 2015.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Περιφέρεια ΑΜΘ από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα ενέταξε ως βασικό πυλώνα της Αναπτυξιακής πολιτικής τον Τουρισμό.

Αυτό υλοποιείται με τις ανάλογες πρωτοβουλίες ώστε να επιτευχθεί:

 • Βελτίωση των υποδομών πρόσβασης και επισκεψιμότητας (πύλες εισόδου, αεροδρόμια, λιμάνια)
 • Άρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων εισόδου επισκεπτών
 • Ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ισχυρών χρηματοδοτικών εργαλείων για τον Τουρισμό
 • Ένταξη στην σύγχρονη εξειδίκευση του κλάδου του τουρισμού
 • Διασύνδεση του Τουρισμού με τους άλλους τομείς τοπικής οικονομίας (Αγροτικά προϊόντα, μεταποίηση)
 • Ενδυνάμωση της ενδοπεριφερειακής συνείδησης
 • Δημιουργία ισχυρής ταυτότητας προορισμού και διασύνδεσης με τα τοπικά στοιχεία
 • Δράσεις προβολής σε Ελλάδα, εξωτερικό και ενδοπεριφερειακά

Η Περιφέρεια, στo πλαίσιo του προγράμματος που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ, έκανε μια σειρά από ενέργειες που στόχευαν στην τουριστική προώθηση και προβολή της Περιφέρειας.

Επίσης, θέτοντας ως στόχο την ανάδειξή της ως «Τουριστικό Προορισμό Αριστείας» με ιδιαίτερη επένδυση στον τρίπτυχο ΦΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΠΟΣ, ανακήρυξε το 2017 ως έτος Τουρισμού για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Να σημειωθεί ότι ήδη με την ποικιλία των δράσεων έχουμε ήδη απτά αποτελέσματα της αύξησης των οικονομικών δεδομένων που αφορούν τον τουρισμό.

Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την τουριστική αύξηση στην Περιφέρειά μας τον τελευταίο χρόνο είναι τα εξής:

Οι αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν για 2η συνεχόμενη χρονιά αύξηση. Η οποία βέβαια θα αποτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μετά την επαναλειτουργία του ανακαινισμένου αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά τη Κρουαζιέρα, οι αφίξεις σημείωσαν κάμψη. Αυτό κυρίως εξαιτίας των γεωπολιτικών προβλημάτων στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα σε νησιά του Αιγαίου.  

Οι οδικές τουριστικές αφίξεις από τους συνοριακούς σταθμούς που βρίσκονται στα όρια της ΠΑΜΘ το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου φαίνεται να καταγράφουν σημαντική αύξηση.

Η ανοδική πορεία και το 2016, δείχνει ότι η στρατηγική επιλογή να είναι ο τουρισμός στο κέντρο της αναπτυξιακής μας πολιτικής είναι ορθή. Υπό την προϋπόθεση βέβαια να μπορέσουμε στο μέλλον να διαχειριστούμε αυτήν την αύξηση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΧΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Στο κέντρο της τουριστικής μας πολιτικής θέσαμε εμβληματικές δράσεις όπως είναι η ανάδειξη της Αρχαίας Εγνατίας Οδού. Μετά από διαβούλευση με όλους τους φορείς, Δήμους, Επιμελητήρια, Υπουργείο Πολιτισμού, φορείς του τουρισμού, εκπονήθηκε η ΟΧΕ πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας.

Στόχος ήταν να αναδειχθούν σημαντικά μνημεία και περιοχές εκατέρωθεν της αρχαίας Εγνατίας Οδού με παράλληλη ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και η κάλυψη ελλιπών υποδομών.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «VIA EGNATIA»

Πάνω στη διαδρομή και τα αποτυπώματα της Αρχαίας Εγνατίας οδού πραγματοποιήθηκε και το 2016 το Φεστιβάλ VIA EGNATIA τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες με εκδηλώσεις μουσικής, τέχνης, πολιτισμού, παράδοσης, αθλητισμού και γεύσεων. Το Φεστιβάλ έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ήδη συμφωνήθηκε μεταξύ της Περιφέρειας και του Μουσείου του Λούβρου το δικαίωμα αναπαραγωγής σε πραγματικό μέγεθος του αγάλματος με βάση την τρισδιάστατη ψηφιοποίηση που έκανε το Μουσείο. Η Επιχείρηση του κ. Κυριακίδη Ηλία από τη Δράμα που θα το κατασκευάσει δωρεάν έχει διαβεβαιώσει ότι θα είναι έτοιμο προς παραγωγή περίπου μετά το Πάσχα, με στόχο να παραδώσει δύο όμοια αντίγραφα που θα τοποθετηθούν το ένα στη Σαμοθράκη και το δεύτερο στην Αλεξανδρούπολη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ UNESCO

Το ζήτημα της πολιτιστικής ανάπτυξης είναι στο επίκεντρο της πολιτικής της Περιφέρειας και με έργα χρηματοδοτούμενα από τους ΚΑΠ. Με τα έργα αυτά, ύψους 385 χιλ. ευρώ, γίνεται συντήρηση, ανάδειξη, αποκατάσταση σπουδαίων ιστορικών τόπων.

Ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την Περιφέρεια το 2016 είναι η έναρξη λειτουργίας του «Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης» στην Ξάνθη.  Το νεοκλασικό αυτό κτίριο  της Περιφέρειας, όπου γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του ο Μάνος Χατζιδάκις, θεωρείται ένα σημαντικό μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η ανακαίνιση και λειτουργία του υπήρξε προσωπική στόχευση του Γιώργου Παυλίδη.

Μεγάλη επιτυχία τόσο για την Περιφέρειά μας όσο και για την Ελλάδα αποτελεί η εγγραφή το 2016 του Αρχαιολογικού Χώρου των Φιλίππων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCΟ. Αυτό επιτεύχθηκε με συντονισμένη προσπάθεια της Περιφέρειας και του Δήμου Καβάλας.  

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ

Στον τομέα της δημόσιας υγείας, η καταπολέμηση των κουνουπιών τόσο το έτος 2015 όσο και το 2016 ήταν κατά κοινή ομολογία ιδιαίτερα επιτυχής. Προβλήματα υπήρξαν σε ορισμένες περιοχές του Έβρου που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τους ορυζώνες της Τουρκίας.

Ταυτόχρονα, εντός του Δεκεμβρίου του 2016, δημοπρατήθηκε το έργο της νέας τριετίας συνολικού προϋπολογισμού 7,2 εκ. ευρώ, ενώ έχει διασφαλιστεί και εγκριθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η σχετική χρηματοδότηση.

Όσον αφορά στις ζωονόσους, το 2016, όπως και το 2015, έγινε με επιτυχία η αντιμετώπιση της επιδημίας της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών ως εξής:

 • Με προετοιμασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και της χώρας με διεθνή σεμινάρια και συνεργασίες με ειδικούς της Ε.Ε.
 • Διοργανώθηκαν ημερίδες και εκδόθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για την κτηνοτροφία.
 • Έγινε άμεση αγορά των εμβολίων, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα capital control, και ουσιαστικά επιβάλαμε τον εμβολιασμό.
 • Με εμβολιασμό όλων των βοοειδών της ΑΜΘ σε τρεις μήνες με ελάχιστο προσωπικό σε 95.000 βοοειδή ενώ μέχρι σήμερα εμβολιάστηκαν 117.000 ζώα.

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια διέθεσε από τον προϋπολογισμό της για αγορά εμβολίων και λοιπές δαπάνες 270 χιλ. ευρώ. Σήμερα η νόσος έχει ελεγχθεί.

Από τον Οκτώβριο του έτους 2016 ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα Περισυλλογής νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες. Το πρόγραμμα υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ.

Στον τομέα της μέριμνας, εφαρμόστηκαν προγράμματα διανομής παιδικών τροφών και παροχής αγροτικών προϊόντων σε αστέγους και σε λοιπούς δικαιούχους.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ

Στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού, η αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, έγινε μετά από εκτενή διαβούλευση  και τη συγκρότηση ομάδας φορέων, που ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα και κατέληξε στην διατύπωση συντονισμένων παρατηρήσεων. Οι παρατηρήσεις ενσωματώθηκαν δια της 173 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 23/12/2015 στο τελικό κείμενο της μελέτης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Δήμους, αναπτύχθηκαν κοινές δράσεις, συγχρηματοδοτήθηκαν τοπικά φεστιβάλ, γιορτές πολιτισμού και αθλητισμού, όπως οι γιορτές της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, οι αγώνες Βουνού Παρανεστίου, οι Λευκές Νύχτες κ.τ.λ.

Υπήρξε επίσης ουσιαστική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων, τόσο κατά την εξέλιξή τους όσο και μετά, με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (π.χ. περίπτωση πλημμυρών στον Έβρο και πυρκαγιάς στη Θάσο).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με την Αρ. Απόφαση 218/28-11-2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης της Μελέτης Επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, ώστε αυτό να εναρμονίζεται με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αρχικώς, με πιστώσεις της Περιφέρειας, μετά από ιεράρχηση των πιο κρίσιμων σημείων, σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς ώστε να προστατευθεί το αγαθό της ζωής των πολιτών, των περιουσιών και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, προχωρήσαμε σε έργα άμεσων παρεμβάσεων

Παρά τα ιδιαίτερα προβλήματα λόγω έλλειψης νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την απόληψη γεωδών υλικών αποκατάστασης των αναχωμάτων, λύθηκαν τα προβλήματα και έγιναν τα αναγκαία έργα. Περαιώθηκαν δέκα έργα προϋπολογισμού 5,4 εκ. ευρώ ενώ εκτελούνται δέκα έργα προϋπολογισμού 11,9 εκ. ευρώ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΠΘ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΜΘ

Η συνεργασία της Περιφέρειας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι σημαντική. Αφορά στη συνεργασία για την υποβολή προγραμμάτων στο INTERREG και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πέραν όλων των χρηματοδοτήσεων που έγιναν από την Περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ για το ΔΠΘ και το ΤΕΙ σημειώνεται ότι είναι ανοικτή η πρόσκληση για την Ιατρική Σχολή ύψους 12 εκατ. ευρώ που αφορά αμφιθέατρα και αίθουσες.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΜΘ

Μετά την επιτυχία που είχε στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η Ακαδημία Διά Βίου Μάθησης επεκτάθηκε από τον περασμένο Νοέμβριο σε έξι πόλεις της Περιφέρειας με επτά θεματικές ενότητες. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί διαλέξεις σε περίπου 500 εκπαιδευόμενους πολίτες ενώ ο τρέχων κύκλος θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου του 2017 και συνολικά θα διδάξουν 80 Καθηγητές.

ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

Χρηματοδοτούνται με πιστώσεις ΣΑΕΠ ύψους 800 χιλ. ευρώ μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των υλοτόμων, την μείωση της λαθροϋλοτομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Αναμένεται ότι περί τους 2000 απασχολούμενους θα επαναδραστηριοποιηθούν στον τομέα μειώνοντας την ανεργία στην Περιφέρεια.

TAP

Στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της εταιρείας, συμφωνήθηκε σε συνεργασία και με την ΠΕΔ, να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης της Περιφέρειας. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν κατατεθεί και σύντομα θα ανακοινώσουμε τη δική μας πρόταση.

Το σύνολο του προγράμματος ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ και η τελική του διαμόρφωση θα εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν δεκαεννέα συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκδόθηκαν διακόσιες τριάντα-οκτώ αποφάσεις. Αντίστοιχα στοιχεία υπάρχουν για την Οικονομική Επιτροπή και τις Επιτροπές Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και τις αποφάσεις τους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ το υπηρετούν προσωπικό στις 31/12/2016 καταγράφεται σε 1092 εργαζόμενους. Υπάρχουν ελλείψεις στελεχών.

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με το 2015 είναι ότι με τροποποίηση του Οργανισμού, έχουμε μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Οικονομική υπηρεσία της ΠΑΜΘ.

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η Πολιτική Προστασία συνέδραμε το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς της Θάσου και συντόνισε την αξιοποίηση των πόρων της Περιφέρειας, των Δήμων, των Δασικών Υπηρεσιών και του Στρατού.

Όσον αφορά στα πλημμυρικά φαινόμενα, πέρα από την ΠΕ Ροδόπης, το 2016 τα φαινόμενα δεν ήταν έντονα, ενώ όσον αφορά στις χιονοπτώσεις, θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε ικανοποιητικά παρά τα πολλαπλά μέτωπα, την ένταση των φαινομένων και τον παγετό.

Σε όλες τις περιπτώσεις καταστροφών, η Πολιτική Προστασία εισηγήθηκε για την οριοθέτηση των περιοχών ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.

 Αξιοσημείωτες δράσεις της Διεύθυνσης ήταν:

 1. Συνδιοργάνωσε μαζί με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 3ο Πανελλαδικό Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας «SafeEvros2016» που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από 21-24 Ιουνίου 2016.
 2. Υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Flood CBA 2 που αφορά στην ανάλυση κόστους οφέλους σε αντιπλημμυρικά έργα με περιοχή εφαρμογής την περιοχή των Λαβάρων Π.Ε. Έβρου.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Με την ψήφιση του νόμου 4354/2015, είχε καταργηθεί η αποζημίωση των υπαλλήλων εξεταστών (εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας) για τη συμμετοχή τους στο έργο της εξέτασης υποψηφίων οδηγών και των μελών και γραμματέων των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών.

Το 2016 έγιναν προσπάθειες αντιμετώπισης του θέματος από τον αείμνηστο Περιφερειάρχη, για διενέργεια έκτακτων εξετάσεων εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται πλέον κανονικά από 01.06.2016 μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, με ανάλογη αποζημίωση προς τους εξεταστές. Βέβαια οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να υπάρχουν.        

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

Κατά το 2016, σημαντική δράση με στόχο την ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα αποτέλεσε η συγκρότηση προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) καθώς και άλλες πρωτοβουλίες όπως:

 • Η προσπάθεια δημιουργίας οριζόντων συνεργασιών και δικτυώσεων μεταξύ των παραγωγών.
 • Η οργάνωση από τις Υπηρεσίες μας σε όλες τις Π.Ε. εξειδικευμένων ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων για την ενημέρωση των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα (αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων).
 • Η προώθηση αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά με συμμετοχή σε εκθέσεις.
 • Ενέργειες και επαφές με τοπικούς φορείς για τη δημιουργία της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης».
 • Ενέργειες για την επιτυχή ένταξη του Οίνου «ΠΟΠ Καβάλας» στο Πρόγραμμα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων.
 • Δράσεις ενημέρωσης για το ΠΑΑ και συγκεκριμένα για το υπομέτρο Ένταξη Νέων Αγροτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

            Τα απολογιστικά στοιχεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ για το έτος 2016 συνοψίζονται κύρια στους τρεις σημαντικότερους τομείς δράσης του, δηλαδή στη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στη διαχείριση και υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία εταίρος είναι η Περιφέρεια ή/και το Περιφερειακό Ταμείο και στην υποβοήθηση του έργου της Π.Α.Μ.Θ.

 • Διαχείριση Πιστώσεων Π.Δ.Ε. υπέρ ΠΑΜΘ 26 εκατ. ευρώ
 • Διαχείριση Πιστώσεων υπέρ Τρίτων 598 χιλ. ευρώ

            Στην διάρκεια του 2016 το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε συνεργασία με την Δομή Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔοΔΕΠ) με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.  υποστήριξε την υποβολή προτάσεων για την καινούργια προγραμματική περίοδο στα εξής προγράμματα:

 • Υποβοήθηση του έργου της Π.Α.Μ.Θ.

            Το Περιφερειακό Ταμείο, στο πλαίσιο της υποβοήθησης του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. συνέβαλε στην ανάδειξη του τουριστικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού έργου της.

Ενδεικτικά αναφέρεται :

 1. Συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη διεθνή έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.
 2. Εκπόνηση μελετών α) “Εφαρμογής ήπιων παρεμβάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη του ορεινού όγκου Παγγαίου” και β) “Κατασκευή πίστας ορμητικών νερών στον ποταμό Νέστο”.
 3. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων όπως “Οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσα από την ενέργεια, την αειφορία και την καινοτομία” και “Φυτοφάρμακα – Επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον”.
 4. Σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συνέβαλε στην διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την “νεοφυή επιχειρηματικότητα”.
 5. Συνέβαλε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. όπως η “ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ”, οι “ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ”, οι “ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ”.
 6. Στα πλαίσια του κοινωνικού του έργου, συνέβαλε στην στήριξη ευπαθών Ομάδων της Περιφέρειας (Ιδρύματα, άποροι κ.λ.π.) καθώς και Σχολείων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

            Θεωρώ ότι τα 2,5 αυτά χρόνια, η Διοίκησή μας έχει επιτελέσει ένα πραγματικά σημαντικό έργο που φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη. Για το έργο αυτό είμαστε υπερήφανοι.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr