Νέα πεντάμηνα προγράμματα απασχόλησης στους δήμους από τον ΟΑΕΔ

13 Νοεμβρίου 201309:12

Εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η δεύτερη πρόσκληση για τη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε δημόσιους φορείς. Η πρόσκληση αφορά θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα τα οποία αναπτύσσονται κυρίως σε δήμους της χώρας. Σύμφωνα με τη πρόσκληση του ΟΑΕΔ η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013. 

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν των εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω.  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στη σελίδα του οργανισμού: www.oaed.gr. Δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση  όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, ( Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, Ηλικία και Αριθμός ανήλικων τέκνων).

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media

Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο [email protected]