axiomatikoi

Mε μόρια οι μεταθέσεις των αξιωματικών στο εξής

4 Απριλίου 201122:11

axiomatikoiΜε µοριοδότηση – που προκύπτει από σαφή και προσδιορισµένα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια – και υποχρεωτικά πλήρως αιτιολογηµένες, θα είναι στο εξής όλες οι αποφάσεις για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις αξιωµατικών και υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων. Ακόµη, όποιος ένστολος – πλην των στρατηγών – αµφισβητεί την ορθότητα της απόφασης, έχει δικαίωµα άσκησης προσφυγής προκειµένου να την ακυρώσει µε «έφεση».

Αυτά, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει απόφαση του υπουργού Αµυνας Ευάγγελου Βενιζέλου µε την οποία εξειδικεύονται τα κριτήρια και οι γενικές διατάξεις για τις µεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λπ. που καθόρισε ο νέος νόµος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι για τις προαγωγές και την εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. Με την απόφαση καθιερώνεται για πρώτη φορά ότι οι µετακινήσεις του συνόλου των στρατιωτικών θα γίνονται ύστερα από γνωµοδότηση των Συµβουλίων Μεταθέσεων που συγκροτούνται κατά κλάδο και κατηγορία στελεχών – και τα µέλη των οποίων µετέχουν σε αυτά ex officio και όχι µε «διορισµό». Ιδιαίτερη σηµασία έχει λόγω επικαιρότητας η διάταξη που ορίζει πλέον ρητώς ότι σε θέσεις που σχετίζονται µε προµήθειες όπλων κ.λπ. ή στρατιωτικά έργα δεν µπορεί να παραµείνει κάποιος περισσότερο από 3 συνεχή χρόνια, ενώ για ξανατοποθετηθεί σε τέτοια θέση θα πρέπει να µεσολαβεί χρονικό διάστηµα 6 ετών.

Με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος νόµου και της πρόσφατης υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 378/9/3/2011), επιχειρείται – σύµφωνα µε πηγή του υπουργείου Αµυνας – η διαµόρφωση ενός απολύτως διαφανούς και αξιοκρατικού πλαισίου µε µετρήσιµα κριτήρια και δυνατότητα ελέγχου. Τα Συµβούλια Μεταθέσεων, αφού εξαιρέσουν πολύτεκνους, έχοντες µονογονεϊκή οικογένεια και όσους πάσχουν – οι ίδιοι ή µέλη της οικογένειάς τους – από ανίατα ή δυσίατα νοσήµατα, µε αναπηρία 67%, διαµορφώνουν πίνακες µεταθέσεων.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Οι πίνακες καταρτίζονται µε βάση υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειµενικά κριτήρια τα οποία δίνουν συγκεκριµένα µόρια το καθένα και περιέχονται σε απόρρητο έγγραφο. Τα βασικά µόρια προκύπτουν από την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση (εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας που έχουν στον φάκελό τους), την επίδοση στα στρατιωτικά σχολεία, την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, επιχειρησιακά «βαρύτερες» µονάδες και Επιτελεία, τις ποινές και ηθικές αµοιβές, την ύπαρξη παιδιών στη Β’και Γ’ Λυκείου, την πιστοποιηµένη επάρκεια ξένης γλώσσας όπου απαιτείται από τη θέση, τη διάθεση στέγης κ.λπ. Επίσης, ορίζεται ρητώς ότι η συνυπηρέτηση µε σύζυγο τού στελέχους εφόσον αυτός/ή είναι αξιωµατικός, υπαξιωµατικός µακράς θητείας ή µονιµοποιηθείς επαγγελµατίας οπλίτης είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία – υπάρχουν ωστόσο κάποιες προϋποθέσεις.

Η δήλωση περιοχής προτίµησης κατατίθεται µέχρι 30/9. Τους κοινωνικούς λόγους που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος πρέπει να τους στείλει εγγράφως ή ηλεκτρονικά ο ίδιος µαζί µε δικαιολογητικά. Οι αποφάσεις των Συµβουλίων πρέπει να είναι υπογεγραµµένες, αιτιολογηµένες (και η µειοψηφούσα άποψη) και να κοινοποιούνται αµελλητί στους ενδιαφεροµένους, οι οποίοι µπορούν σε 5 µέρες να κάνουν «ενδικοφανή προσφυγή». INFO: ολόκληρη η υπουργική απόφαση βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.sysmed.gr/cms/images/stories/nomouesia/ metaueseis.pdf

Πηγή: Τα Νέα

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr