Μνημόνιο συνεργασίας Δ’ Σώμα Στρατού με το Δημοκρίτειο

19 Δεκεμβρίου 201806:48

Από το Δ΄ Σ. Στρατού ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την δημιουργία νέων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, στην αναγκαιότητα υπέρβασης των εξελίξεων και στην προσπάθεια για εξειδικευμένη επιμόρφωση των στελεχών του, υπέγραψε δύο Μνημόνια Συνεργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 11:00, στην έδρα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή.

Συγκεκριμένα υπογράφηκαν ένα Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας του Σ.Στρατού και του ΔΠΘ από τον Στρατηγό Δκτή Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά και τον Πρύτανη Καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και ένα Μνημόνιο Συνεργασίας του Δ’ΣΣ/Διοίκηση Μηχανικού και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Οι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Tην από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, την διερεύνηση νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων και προγραμμάτων, που θα αξιοποιούν την επικαλυπτόμενη και συμπληρωματική γνώση των συμβαλλομένων.

Ανάληψη δράσεων για την προαγωγή της έρευνας και την ανύψωση του γνωστικού αντικειμένου, σε τεχνικής φύσης θέματα, εντός εγκαταστάσεων του ΔΠΘ καθώς και εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής ομιλητών σε συνέδρια/συναντήσεις, με στόχο την ανάδειξη των τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr