Μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για υποτροφία στο «Σύνδεσμο Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης»

1 Νοεμβρίου 201616:22

Σύμφωνα με τον«Σύνδεσμο Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης» θα πρέπει οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 1 -Δεκεμβρίου-2016.

 Για τους μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων, υποτροφία δικαιούνται όσοι έχουν:
o Βαθμό προαγωγής 18 και άνω, χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία,
o Βαθμό προαγωγής μικρότερο του 18 με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία και με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα
o Είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Ξάνθης

 Για τους φοιτητές-σπουδαστές υποτροφία δικαιούνται όσοι έχουν:
o Καλή επίδοση στα μαθήματα των σχολών τους (θα προσκομίζεται αναλυτική βαθμολογία από τη γραμματεία της σχολής όπου φοιτούν), χαμηλό προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα και στερούνται περιουσιακών στοιχείων .
o Είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Ξάνθης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα συνεργεία παραλαβής δικαιολογητικών του «Συνδέσμου Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης», τα οποία θα υπάρχουν στο κτίριο της Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Δήμου Ξάνθης (Πλατεία Διοικητηρίου) και στις παρακάτω ημερομηνίες:

 28-11-2016 ημέρα Δευτέρα
 29-11-2016 ημέρα Τρίτη
 30-11-2016 ημέρα Τετάρτη
 01-12-2016 ημέρα Πέμπτη
 02-12-2016 ημέρα Παρασκευή

Ώρες παραλαβής αιτήσεων από 18:30 έως 20:00

Μαζί με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση του σχολείου από την οποία θα φαίνεται η τάξη και ο βαθμός για το σχολικό έτος 2015-2016 (για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου) και αναλυτική βαθμολογία της γραμματείας της σχολής για φοιτητές-σπουδαστές.
2. Αντίγραφο E1, όπου εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στην φορολογική δήλωση των γονέων τους και εκκαθαριστικού φορολογικού έτους 2015, καθώς και αντίγραφα των πλέον πρόσφατων Δηλώσεων Ε9 των γονέων τους ή αν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ε9 για το τέκνο, το δικό του και ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους.
3. Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων για υποτροφία ότι δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση και εμφανίζονται για το φορολογικό έτος 2015 ως προστατευόμενα μέλη στην φορολογική δήλωση των γονέων τους. Η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ.
4. Σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής Δηλώσεων από τους υποψηφίους, τα δικά τους αντίστοιχα φορολογικά έγγραφα.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Ο.Τ.Α. του Ν. Ξάνθης.
7. Οτιδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι απαραίτητο.
8. Δύο φωτοτυπίες της αστυνομικής ταυτότητας των υποψηφίων.

Καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά τις 2-12-2016.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr