Η λίστα της διαφθοράς στην Υγεία -Στη «φάκα» φαρμακεία, ιατροί και κλινικές

24 Οκτωβρίου 201414:05

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν από τον υπουργό Υγείας, Μάκη Βορίδη, τα στοιχεία από τους ελέγχους της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας. Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ποσοστό υποθέσεων διαφθοράς εντοπίζεται στην εικονική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που γιατροί συνταγογραφούσαν σε πεθαμένους.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν ύστερα από ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της ΝΔ Ασημίνα Σκόνδρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς δημοσίου χρήματος στη δημόσια υγεία. Τα στοιχεία του υπουργείου δείχνουν ότι από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί από τη γενική επιθεωρήτρια της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και έχουν γίνει καταλογισμοί πλέον των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην παραβατική συμπεριφορά και επικαλείται την περίπτωση ιδιωτικής κλινικής που μετά τον έλεγχο της ΥΠΕΔΥΦΚΑ η μηνιαία δαπάνη της στον ΕΟΠΥΥ μειώθηκε στο 1/3.

Όπως ειδικότερα προκύπτει από το έγγραφο του κ. Βορίδη, από το σύνολο των επιβληθεισών ποινών σε φαρμακεία, ιατρούς, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια, οι παραβάσεις σε ποσοστιαία εκτίμηση ήταν το 2013:

Παραβάσεις διαφθοράς

Εικονική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων 32%
Συνταγογράφηση από ιατρούς εν αγνοία ασφαλισμένων 17%
Συνταγογράφηση από ιατρούς σε πεθαμένους ασφαλισμένους 4%
Συνεργασία φαρμακοποιών και γιατρών 3%
Εκτέλεση συνταγών από φαρμακεία με ταινίες γνησιότητας κατασχεθέντων εμβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας 2%

Διοικητικές παραβάσεις

Εκτέλεση συνταγών με παρατυπίες από φαρμακεία 18%
Ανεύρεση σε ελέγχους φαρμακείων εμβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας και ταινίες γνησιότητας αποκολλημένες από τα εμβαλάγιά τους 12%
Υπερτιμολόγηση συνταγών φαρμάκων 1%
Παράτυπη έκδοση συνταγών, διπλή εκτύπωση, εκτός ειδικότητας, εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων κατά τη συνταγογράφηση από ιατρούς 1%
Παράτυπη θεώρηση από ελεγκτές ιατρούς 5%
Λανθασμένη χρέωση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικές κλινικές 2%
Καταχρηστικές παρατάσεις νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών και μακροχρόνιες νοσηλείες 2%
Καταχρηστική χρέωση ασφαλισμένου από ιδιωτική κλινική 1%
Λανθασμένη χρέωση ΚΕΝ, παρατυπίες κατά την έκδοση των εξιτηρίων από ιδιωτικές κλινικές 1%
Παρακράτηση βιβλιαρίων από ιδιωτικές κλινικές 2%
Άρνηση εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων από διαγνωστικό εργαστήριο 1%

Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος της ΥΠΕΔΥΦΚΑ κατέληξε στη διαπίστωση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, από το σύνολο των πορισμάτων που αξιολογήθηκαν το 2013, αυτά απεστάλησαν στους αρμόδιους φορείς για την επιβολή σχετικών κυρώσεων.

Ειδικότερα:

Η γενική επιθεωρήτρια ΥΠΕΔΥΦΚΑ ήταν αποδέκτης πορισμάτων που επέσυραν χρηματικά πρόστιμα και διακοπή σύμβασης για διοικητικές παραβάσεις σε ποσοστό 75%
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ήταν αποδέκτης πορισμάτων για περιπτώσεις που επέσυραν πειθαρχικές ποινές σε ποσοστό 5%
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθήνας ήταν αποδέκτης πορισμάτων που επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις σε ποσοστό 32%
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήταν αποδέκτης πορισμάτων για περιπτώσεις που επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις σε ποσοστό 3%
Ο εισαγγελέας ήταν αποδέκτης πορισμάτων για υποθέσεις που επισύρουν ποινικές ευθύνες σε ποσοστό 8%.

Διευκρινίζεται για τα παραπάνω ότι ο γενικός επιθεωρητής ΥΠΕΔΥΦΚΑ επιβάλλει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χρηματικές κυρώσεις και οριστικό ή προσωρινό αποκλεισμό από την εκτέλεση ή συνταγογράφηση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ ή προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό της σύμβασης στους ελεγχόμενους παρόχους υγείας, σε περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας. Στους δε γιατρούς που είχαν υπαλληλική σχέση με τον ΕΟΠΥΥ, αρμόδιος να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις είναι ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, για τους ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς αρμόδια είναι τα πειθαρχικά όργανα των συλλόγων τους, ενώ για τους γιατρούς του ΕΣΥ το αρμόδιο πειθαρχικό τους όργανο.

Συνολικά από το 2012 έως και σήμερα, έχουν επιβληθεί από τη γενική επιθεωρήτρια της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και έχουν γίνει καταλογισμοί πορισμάτων ελέγχου της υπηρεσίας συνολικά πλέον των 2.230.517,93 ευρώ. Όπως αναφέρει στο έγγραφό του ο κ. Βορίδης, οι έλεγχοι της ΥΠΕΔΥΦΚΑ δρουν ως τροχοπέδη στην αύξηση των δαπανών και της παραβατικής συμπεριφοράς, αφού έχει διαπιστωθεί μείωση των δαπανών μετά τον έλεγχο. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση ιδιωτικής κλινικής για την οποία ο υπουργός Υγείας ενημερώνει ότι μετά τον έλεγχο της ΥΠΕΔΥΦΚΑ η μηνιαία δαπάνη της στον ΕΟΠΥΥ μειώθηκε στο 1/3 περίπου.

Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ κατά τα έτη 2013-2014 επέβαλε τις εξής κυρώσεις κατόπιν πορισμάτων:

Φαρμακεία

Χρηματικό πρόστιμο σε 62 φαρμακεία συνολικού ύψους 601.652,91 ευρώ
Προσωρινό αποκλεισμό σε 27 φαρμακεία (από 5 ημέρες μέχρι 1 έτος)
Οριστικό αποκλεισμό σε 3 φαρμακεία για εικονική συνταγογράφηση
Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις για 7 φαρμακεία

Ιατροί

Χρηματικό πρόστιμο σε 31 ιατρούς 357.511,50 ευρώ
Προσωρινό αποκλεισμό σε 2 ιατρούς (από 6 μήνες έως 1 έτος)
Οριστικό αποκλεισμό σε 2 ιατρούς
Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις για 13 ιατρούς

Ιδιωτικές κλινικές

Σε 7 κλινικές επιβλήθηκε πρόστιμο 64.000 ευρώ

Διαγνωστικά κέντρα

Σε 1 διαγνωστικό εργαστήριο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.655,90 ευρώ
Συνολικά, από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ σε 101 παρόχους επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα 1.026.820,30, προσωρινός αποκλεισμός σε 29 παρόχους, οριστικός αποκλεισμός σε 5 παρόχους και στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις για 20 παρόχους.

Από 1.1.2014 έως 31.7.2014 η ΥΠΕΔΥΦΚΑ επέβαλε τις εξής κυρώσεις:

Φαρμακεία

Χρηματικό πρόστιμο σε 15 φαρμακεία ύψους 82.194,58 ευρώ
Προσωρινό αποκλεισμό σε 7 φαρμακεία (από 5 ημέρες μέχρι και 1 έτος)
Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις για 6 φαρμακεία

Ιατροί

Χρηματικό πρόστιμο σε 34 ιατρούς 131.670,13 ευρώ
Προσωρινό αποκλεισμό σε 31 ιατρούς (από 4 μήνες έως 1 έτος)
Στο αρχείο μπήκαν 16 υποθέσεις

Κλινικές

Χρηματικό πρόστιμο σε 5 ιδιωτικές κλινικές 225.000 ευρώ
Στο αρχείο μπήκε υπόθεση για 1 κλινική
Καταλογισμοί σε κλινικές λόγω καταχρηστικών χρεώσεων ΕΟΠΥΥ από πορίσματα κλινικών 300.000 ευρώ
Καταλογισμοί σε κλινικές λόγω καταχρηστικών χρεώσεων σε 7 ασφαλισμένους
Σε ένα πολυϊατρείο πρόστιμο 44.797,26 ευρώ
Σε ένα διαγνωστικό εργαστήριο πρόστιμο 8.395,29
Πηγή: iefimerida.gr 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr