Λύρατζης σε Φανουράκη: Αναθέσεις σε επαγγελματίες εκτός του Δήμου Ξάνθης και εκτός της Περιφερειακής ενότητας Ξάνθης.

9 Νοεμβρίου 202020:40

Κύριε Αντιδήμαρχε,

Ο τόπος μας περνάει μία δύσκολη οικονομική συγκυρία και ιδιαίτερα ο Δήμος Ξάνθης λόγω της πανδημίας. Η περιοχή μας χτυπημένη  από την μακροχρόνια οικονομική κρίση αλλά και από τα συνεχή μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή του covid-19 έχουν φέρει τους επαγγελματίες της περιοχή μας σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε σημείο μάλιστα πολλές από τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα να οδηγούνται σε οριστικό κλείσιμο. Ερευνώντας προσεκτικά τις απευθείας αναθέσεις που έχετε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα  (Οκτώβριος –  Νοέμβριος 2020)   διαπιστώσαμε ότι πολλές από αυτές έχουν γίνει σε επαγγελματίες εκτός του Δήμου Ξάνθης αλλά και εκτός της Περιφερειακής ενότητας Ξάνθης.

 

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε  τις εξής :

 

  1. «Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας διαχείρισης υλικών αμιαντοτσιμέντου στα όρια του Δήμου Ξάνθης» ποσού 800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.. Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 992 ) “Αναθέτουμε απευθείας την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης υλικών αμιαντοτσιμέντου στα όρια του Δήμου Ξάνθης, στην εταιρεία «INTERGEO Ε.Π.Ε» με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΒΙ.ΠΕ. Θέρμης, Τ.Θ. 60040 Πόλη: Θέρμη Θεσσαλονίκης.
  2. Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας καθιστικών μεταλλικών πάγκων Δημόσιων Χώρων Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 854 ) Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια καθιστικών μεταλλικών πάγκων Δημόσιων Χώρων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρεία «ΑΜΒΙΕΝΤΕ Ι.Κ.Ε», με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Σαρδελλά αρ. 51, Τ.Κ.:26500, Πόλη: Οβρυά Πατρών, έναντι του ποσού των 915,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.
  3. Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού και εγκατάστασης δικτύου ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης – WiFi4EU Δήμου Ξάνθης (ΕΕ) Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 1011 ) Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού και εγκατάστασης δικτύου ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης – WiFi4EU Δήμου Ξάνθης (ΕΕ), στην εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, με στοιχεία επικοινωνίας, – Λ. Δημοκρατίας 85, Τ.Κ 68132, Πόλη Αλεξανδρούπολη, έναντι του ποσού των 999,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α..
  4. Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων σάκων απορριμμάτων Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 979 )  Aναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας διαφόρων σάκων απορριμμάτων, στην επιχείρηση «ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με Α.Φ.Μ. 144205958- Δ.Ο.Υ. Δράμας, με στοιχεία επικοινωνίας, Σκρα 88, Τ.Κ.: 66100, Πόλη Δράμα, έναντι του ποσού των 483,32 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α..

 

 

 

Επειδή ναι μεν έχετε το δικαίωμα εκ του νόμου για  απευθείας αναθέσεις, όμως αφενός πρέπει να ακολουθείτε συγκεκριμένες διαδικασίες και αφετέρου  σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία με μαγαζιά και επιχειρήσεις να κλείνουν  λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή διασποράς του covid-19, δεν θα έπρεπε μεγάλο μέρος των απευθείας αναθέσεων να γίνονται σε επαγγελματίες εκτός δήμου αλλά και εκτός νομού, στηρίζοντας ουσιαστικά επαγγελματίες σε Δήμους άλλων περιοχών.

 

Επειδή θεωρούμε ότι για τις παραπάνω αναθέσεις, αλλά και πληθώρα άλλων απευθείας αναθέσεών σε υπηρεσίες και υλικά, θα μπορούσαν να ανατεθούν σε επαγγελματίες  του δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού μας  με την ίδια διαδικασία.

 

Ερωτάστε,

 

1ον  Έχει διερευνηθεί η δυνατότητα ανάθεσης  των παραπάνω υπηρεσιών αλλά και υλικών σε επιχειρήσεις της περιοχής μας, για να ανατεθούν σε αυτές;

2ον   Έχει ακολουθηθεί  σε όλες τις παραπάνω αναθέσεις η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος με την κατάθεση τουλάχιστον τριών προσφορών ώστε να  επιλεγεί η οικονομικά συμφερότερη;

3ον  Όλες οι παραπάνω αναθέσεις απέκτησαν την δημοσιότητα που προβλέπεται ώστε ο οποιοσδήποτε να έχει δικαίωμα κατάθεσης πρότασης;

 

 

                 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΝΕΑ  ΞΑΝΘΗ»    

                            Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

                       ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr