Εισροές καταθέσεων 12,3 δισ. σε διάστημα δώδεκα μηνών

5 Σεπτεμβρίου 201911:26

Ισχυρή τόνωση ρευστότητας έδωσε στις τράπεζες η ενίσχυση των καταθέσεων στην Ελλάδα, που αυξήθηκαν κατά 7,8% ή 12,3 δισ. ευρώ στο τελευταίο δωδεκάμηνο και έφθασαν στα 168,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου από 155,1 δισ. πέρυσι. Η αύξηση των καταθέσεων που παρατηρείται σταθερά τους τελευταίους μήνες, διευκολύνει την προσπάθεια των τραπεζών για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, η οποία ανακάμπτει κυρίως μέσα από τη διοχέτευση ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τη δειλή αύξηση των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εξαμήνου, ο δείκτης ρευστότητας των τραπεζών που αποτυπώνει τη σχέση δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 85% από 87% το α΄ τρίμηνο του έτους, υποβοηθούμενος από την εισροή καταθέσεων ύψους 3,7 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του έτους, αλλά και τη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 845 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 183,1 δισ. ευρώ, ενώ εάν αφαιρεθούν οι προβλέψεις το καθαρό δανειακό χαρτοφυλάκιο συρρικνώθηκε στα 143,7 δισ. ευρώ, με συνέπεια οι καταθέσεις να υπερκαλύπτουν πλέον το δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Οπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του α΄ εξαμήνου, οι συνολικές χορηγήσεις του ομίλου της Alpha Bank διαμορφώθηκαν σε 51,3 δισ. ευρώ (39,9 δισ. ευρώ έπειτα από προβλέψεις) στο τέλος Ιουνίου, ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων του ομίλου ανήλθαν σε 39,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 102% στο τέλος Ιουνίου 2019, ενώ οι νέες χρηματοδοτήσεις, όπως σημειώνει η τράπεζα, αναμένεται να ενισχυθούν κατά το β΄ εξάμηνο 2019, καθώς εκτιμάται ότι η ζήτηση για δάνεια θα αυξηθεί περαιτέρω. Η Alpha Bank βελτίωσε τη χρηματοδοτική της βάση, αντικαθιστώντας τη ρευστότητα που αντλεί μέσω repos με τις μηδενικού κόστους πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Το β΄ τρίμηνο 2019, το ύψος της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ και ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης των αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ, μετά την αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα του προγράμματος καλυμμένων ομολογιών.

Σημαντική βελτίωση εμφανίζει η ρευστότητα της Eurobank, οι καταθέσεις της οποίας μετά και την ενσωμάτωση της Postbank ανήλθαν στα 41,3 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 1,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ενώ η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν στα 43,6 δισ. ευρώ (35,8 δισ. ευρώ μετά τις προβλέψεις) ωθώντας τον λόγο των δανείων προς καταθέσεις σε νέο χαμηλό 86,5%, που συνιστά βελτίωση κατά περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τέλος του 2018.

Οι καταθέσεις του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκαν στα 42,9 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 5,9% σε ετήσια βάση. Οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν στα 37,5 δισ. ευρώ (29,9 δισ. ευρώ μετά τις προβλέψεις), με συνέπεια ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις να διαμορφωθεί στο 70% σε επίπεδο ομίλου. Η χρηματοδότηση της τράπεζας από το ευρωσύστημα περιορίζεται στα 2,2 δισ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ.

Οι καταθέσεις του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν στα 44,9 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ ή 7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε στο 1 δισ. ευρώ. Τα δάνεια πριν από προβλέψεις ανήλθαν στα 50,8 δισ. ευρώ, ενώ έπειτα από προβλέψεις διαμορφώνονται στα 38,2 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 85% έναντι 94% πριν από ένα έτος, καταδεικνύοντας, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ότι είναι σε θέση να στηρίξει περαιτέρω την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr