Υπεγράφη το σχέδιο συγχώνευσης με απορρόφηση της Έλαστρον Αγροτική από την Θερμοκήπια Θράκης

29 Μαρτίου 201714:16

Εγκρίθηκε και υπεγράφη από την “ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” το Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως (ΣΣΣ) δια απορροφήσεως από την τελευταία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Σημειώνεται ότι η “ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” είναι κατά 100% θυγατρική της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, με βάση το εγκριθέν ως άνω ΣΣΣ,  τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών αποφάσισαν όπως η συγχώνευση πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του κ.ν 2190/1920 καθώς και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν σήμερα, ενώ  ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η ως άνω συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το νόμο οριζομένων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της  ως άνω διαδικασίας συγχώνευσης.  

Σημειώνεται πάντως ότι η σκοπούμενη ως άνω συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ αναφέρει τα εξής:

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” (εφεξής “Εταιρεία”), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του  Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε και υπεγράφη από την κατά 100% θυγατρική της Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ” Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως της από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.”

Με βάση το εγκριθέν ως άνω ΣΣΣ τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών αποφάσισαν όπως η συγχώνευση πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του κ.ν 2190/1920 καθώς και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν σήμερα, ενώ ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η ως άνω συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το νόμο οριζομένων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της ως άνω διαδικασίας συγχώνευσης.  

Σημειώνεται πάντως ότι η σκοπούμενη ως άνω συγχώνευση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας.

capital.gr

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr