Ημερίδα ΣΕΚΕ και Πειραιώς – Ολιστική στήριξη του αγροτικού τομέα

29 Απριλίου 201819:02

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με τη ΣΕΚΕ, διοργάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου για τα Σχέδια Βελτίωσης και τα υπόλοιπα επιχορηγούμενα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020, καθώς και για τη Συμβολαιακή Γεωργία.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Απριλίου στην Ξάνθη, απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής της ΣΕΚΕ, κ. Αλέξανδρος Κοντός, ο οποίος ανέφερε: «Σε μία περίοδο άπνοιας  για την ελληνική γεωργία ο δεύτερος πυλώνας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η μοναδική διέξοδος για επενδύσεις είτε στην πρωτογενή παραγωγή, είτε στη μεταποίηση, είτε στην ποιοτική γεωργία, είτε κυρίως στη δυνατότητα νέων ανθρώπων να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα. Όλα αυτά χρειάζονται υποστήριξη χρηματοδότησης από ένα πιστωτικό ίδρυμα το οποίο να μπορεί να συνδυάσει τη συμβολαιακή τραπεζική με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει τη στρατηγική και την εμπειρία να υποστηρίξει αποτελεσματικά αυτό το εγχείρημα».

Στη συνέχεια, κλιμάκιο στελεχών της Τράπεζας ανέλυσε διεξοδικά την προσέγγιση του Αγροτικού Τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς.

«Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ήδη, εδώ και πολύ καιρό, προετοιμασμένη για να στηρίξει την επόμενη ημέρα του αγροτικού τομέα και αυτό το κάνει πράξη. Αναγνωρίζει πως η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον εν λόγω τομέα και στόχος της Τράπεζας είναι να συνεχίσει να τον υποστηρίζει έμπρακτα και συνολικά, θεωρώντας ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές και περιθώρια ανάπτυξης» δήλωσε ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της μεγάλης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει επιδιώκει να κατανοεί τις ανάγκες των αγροτών και των φορέων τους, τόσο κλαδικά όσο και τοπικά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται ως ευθύνη την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα και δεσμεύεται ότι θα αναζητεί συνεχώς τρόπους για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους».

Ο κ. Αλέξης Πολυτάκης, Επικεφαλής της Ανάπτυξης Εργασιών του Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς ανέδειξε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το ΠΑΑ και πιο συγκεκριμένα από το υπομέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης. Μιλώντας για τη νέα φιλοσοφία της Τράπεζας στη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις, είπε ότι: «Η Τράπεζα Πειραιώς έχει έτοιμες υποδομές για τη χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να αξιοποιηθούν τα μέτρα του ΠΑΑ από τους παραγωγούς. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων για τη συνολική κάλυψη των αναγκών των αγροτών, το οποίο περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, την εγγυητική επιστολή για τη λήψη προκαταβολής και το δάνειο έναντι επιχορήγησης».

Ο κ. Ιωάννης Ζαχαρής, Επικεφαλής της Συμβολαιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασε αναλυτικά το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, συνεταιρισμών και επιχειρήσεων. Στην πρώτη πενταετία εφαρμογής του έχουν υλοποιηθεί πάνω από 300 συμφωνίες μεταξύ συνεταιρισμών και επιχειρήσεων, με περίπου 25.000 παραγωγούς. Το βασικό όφελος για τους παραγωγούς είναι η ευέλικτη κάλυψη της αναγκαίας ρευστότητας για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν για την παραγωγή τους, με μόνη διασφάλιση το συμβόλαιο. Παράλληλα, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς, ανέφερε, ότι σχετίζονται –μεταξύ άλλων- με τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος και την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Ολιστική στήριξη του αγροτικού τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς με στόχο τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Η ανθεκτικότητα της αγροτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα παραμένει αξιοσημείωτη,ιδιαίτερα τώρα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οι ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και είναι στο σύνολό τους οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Η ανάγκη που αναδεικνύεται σήμερα για επενδύσεις σε σύγχρονο γεωργικό εξοπλισμό, είναι πιο έντονη από ποτέ, καθώς αυτές φαίνεται να αποτελούν μονόδρομο για την ανάπτυξη της αγροτικής και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Βασικό επενδυτικό μέτρο είναι το Μέτρο 4.1, που αφορά στα γνωστά σε όλους Σχέδια Βελτίωσης, δηλαδή στις επενδύσεις των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικότερα για το σχετικό μέτρο και σύμφωνα με την πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ, η δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων «τρέχει» μέχρι τις 5 Ιουνίου, μετά την παράταση που πήρε.

Πιο συγκεκριμένα, προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια, που συνδέονται κυρίως με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας, την παραγωγή ζωοτροφών και την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, αλλά και με τους τομείς προτεραιότητας της κάθε περιφέρειας. Ιδιαίτερη στήριξη υπάρχει και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, όπως τα βιολογικά, τα ΠΟΠ και ΠΓΕ, κ.λπ., τα οποία ικανοποιούν τις υψηλές διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Για τη διευκόλυνση δε της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δίνεται η δυνατότητα για χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Η πληρωμή προκαταβολής μπορεί να υλοποιηθεί με τη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται, επίσης, και οι σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του LEADER, στο οποίο πρόκειται να ενταχθούν οι επενδύσεις από τους παραγωγούς για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων –αφορά σε επενδύσεις ύψους έως €600.000- και η οικοτεχνία.

Η Τράπεζα Πειραιώς, από την πλευρά της, στηρίζει υπεύθυνα τα επενδυτικά σχέδια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες τους και προσφέρει ευέλικτες τραπεζικές λύσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Η Τράπεζα έχει ήδη προετοιμάσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προϊόντα που θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των παραγωγών για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των σχετικών προγραμμάτων.

Η σχέση των αγροτών με τηνΤράπεζα Πειραιώςείναι ιδιαίτερα δυνατή και ουσιαστική. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών την επιλέγει για την είσπραξη των επιδοτήσεών τους.

Παράλληλα,με δεδομένο ότι ο αγροδιατροφικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Τράπεζα Πειραιώς ξεδιπλώνει σταθερά τη βεντάλια των δράσεων και των πρωτοβουλιών της γι΄ αυτόν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ πακέτο με εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που αφορούν στην παροχή ρευστότητας για την κάλυψη τόσο των παραγωγικών όσο και των επενδυτικών τους αναγκών αξιοποιώντας παράλληλα και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.Συγκεκριμένα:

 

Χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας

  • Συμβολαιακή Τραπεζική. Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας χρηματοδοτεί, διασφαλίζει την πώληση και την πληρωμή της αγροτικής παραγωγής, με μόνη εξασφάλιση το συμβόλαιο μεταξύ επιχείρησης και παραγωγού. Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, καθώς υποστηρίζει χρηματοδοτικά τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων.
  • Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ). Καλύπτει τις ανάγκες της εκμετάλλευσης, με δυνατότητα χορήγησης μεγαλύτερων ποσών προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες παραγωγικές ανάγκες της. Το όριο του ΑΔΑ συνδέεται με το είδος καλλιέργειας ή εκτροφής και το μέγεθος της εκμετάλλευσης.
  • Μικρο-χρηματοδότηση. Ο παραγωγός έχει πρόσβαση σε δάνειο μέχρι 5.000 ευρώ, για άμεση κάλυψη εκτάκτων αγροτικών αναγκών, όπως αποκατάσταση ζημιών γεωργικού εξοπλισμού, μικροεπισκευές και οποιαδήποτε άλλα μη προγραμματισμένα έξοδα.
  • Κάρτα του Αγρότη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει πρόσβαση σε απαραίτητη ρευστότητα, σε όλους τους αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καλλιεργητικές τους ανάγκες, τη στιγμή που ακριβώς χρειάζεται.

 

Χρηματοδότηση για την κάλυψητων επενδυτικών αναγκών που προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των αγροτών

  • Χρηματοδότηση για υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης και υπόλοιπων επενδυτικών μέτρων ΠΑΑ. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, την εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης για συνολική κάλυψη των αναγκών.
  • Χρηματοδότηση για την αγορά γεωργικού εξοπλισμού. Δάνειο αγοράς αγροτικού εξοπλισμού, αλλά και εξειδικευμένο πρόγραμμαμέσω συνεργασίας με την εταιρεία Πετρόπουλος Πέτρος ΑΕΒΕ.
  • Χρηματοδότηση αγοράς γης. Το εξειδικευμένο δάνειο, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα, προσφέρεται σε όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως αν είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε μορφής επιδότησης, για αγορά γης και ανάπτυξη γεωργικής εκμετάλλευσης.
  • Χρηματοδότηση νέων αγροτών. Εξειδικευμένο τραπεζικό προϊόν, που λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την εκκίνησή της. Νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών τυγχάνουν και επιδότησης επιτοκίου έως 100% για την αγορά γης κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

 

Ολοκληρωμένες Τραπεζικές Λύσεις

Αναγνωρίζοντας ότι τα πολυσύνθετα προβλήματα αναζητούν περισσότερες από μια λύσεις, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση και μια σειρά από εξειδικευμένα προϊόντα, όπως λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών, για τη λήψη των αγροτικών ενισχύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω της καλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής, της winbank. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης, απόλυτα προσαρμοσμένης σε κάθε ανάγκη του σύγχρονου αγρότη με σκοπό τη συμβολή στη μείωση των κινδύνων της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr