Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου θεωρείται μια καθολική στρατηγική περιορισμού της βλάβης του καπνίσματος

23 Ιουνίου 202118:50

“Μετά από έξι εβδομάδες, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που μετέβησαν στα ηλεκτρονικά τσιγάρα έδειξαν σημαντική μείωση στα επίπεδα της χημικής ουσίας NNAL που προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα. Υπήρξαν επίσης σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζονται ανά ημέρα, στα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα και στα συμπτώματα αναπνευστικών παθήσεων, χωρίς αύξηση στην έκθεση στη νικοτίνη. Επιπλέον, περίπου το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων που τυχαιοποιημένα χρησιμοποίησαν  ηλεκτρονικά τσιγάρα κατάφεραν να σταματήσουν πλήρως το κάπνισμα καύσιμων τσιγάρων την 6η εβδομάδα.”

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα https://www.replacesmoke.com θεωρούνται μια καθολική στρατηγική περιορισμού της βλάβης.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική μείωσης της βλάβης για τους Αφροαμερικάνους και Λατίνους καπνιστές, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πρωτοποριακής μελέτης.

“Οι Αφροαμερικάνοι και Λατίνοι καπνιστές αντιμετωπίζουν σημαντικές ανισότητες στον τομέα τις υγείας σε θέματα που σχετίζονται με τον καπνό. Παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας που σχετίζεται με τον καπνό σε χαμηλότερα επίπεδα καπνίσματος και είναι επίσης λιγότερο πιθανό από τους λευκούς καπνιστές να στραφούν σε αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αυτές οι δύο μεγαλύτερες μειονοτικές ομάδες στις ΗΠΑ δεν έχουν εκπροσωπηθεί επαρκώς σε προηγούμενες μελέτες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πριν από τη μελέτη μας, η δυνατότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων να μειώσουν τη βλάβη που προέρχεται από το κάπνισμα μεταξύ αυτών των ομάδων ήταν άγνωστη”, δήλωσε ο καθηγητής Jasjit S. Ahluwalia.

Ο Ahluwalia ήταν ένας από τους συνομιλητές κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου In Focus: Tobacco Harm Reduction που διοργανώθηκε από το Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF) Trust στις 27 Απριλίου 2021. Το διαδικτυακό σεμινάριο παρουσίασε εμπειρογνώμονες από τη δημόσια υγεία, τη βιομηχανία και τη δημόσια πολιτική που παρουσίασαν τις προσεγγίσεις “ολόκληρης της κυβέρνησης” και “ολόκληρης της κοινωνίας” οι οποίες είναι παρόμοιες με εκείνες που υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη για την αξιολόγηση της επιστήμης σχετικά με τα προϊόντα για τη μείωση της βλάβης από τον καπνό και για θέσουν επί τάπητος τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πρόκειται να υπάρξουν.

Ο Ahluwalia είναι καθηγητής Συμπεριφοράς και Κοινωνικών Επιστημών και Καθηγητής Ιατρικής στο Κέντρο Μελετών Αλκοόλ και Εθισμού, Brown University School of Public Health and Alpert School of Medicine, και Αναπληρωτής Διευθυντής των Επιστημών Πληθυσμού στο Brown Cancer Center στις ΗΠΑ.

Καθολική μείωση της βλάβης

Από το 2018 έως το 2019, ο Ahluwalia και η ομάδα του διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή για να προσδιορίσουν την επίδραση της μετάβασης από τα καύσιμα τσιγάρα σε ηλεκτρονικά τσιγάρα με υγρά αναπλήρωσης https://www.replacesmoke.com/eshop/ygra-anaplirosis που περιέχουν νικοτίνη (NSPS) στους βιοδείκτες έκθεσης στον καπνό και την πιθανή βλάβη στους ενήλικες καπνιστές. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα NSPS τέταρτης γενιάς (εμπορικό σήμα JUUL) είναι η κορυφαία κατηγορία ηλεκτρονικών τσιγάρων. Περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις νικοτίνης, οι οποίες μπορεί μεν να διευκολύνουν την μετάβαση για τους καπνιστές, αλλά που θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε αυξημένη έκθεση σε νικοτίνη και βιοδείκτες πιθανής βλάβης, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης.

Στη μελέτη των έξι εβδομάδων συμμετείχαν 186 Αφροαμερικανοί (92) και Λατίνοι (94) ενήλικες καπνιστές που καπνίζουν τουλάχιστον 5 τσιγάρα την ημέρα σε τουλάχιστον 25 από τις τελευταίες 30 ημέρες για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τη μελέτη και ενδιαφέρονται να μεταβούν στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 43 έτη και περίπου το 40% αυτών ήταν γυναίκες.

“Μετά από έξι εβδομάδες, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που μετέβησαν στα ηλεκτρονικά τσιγάρα έδειξαν σημαντική μείωση στα επίπεδα της χημικής ουσίας NNAL που προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα. Υπήρξαν επίσης σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζονται ανά ημέρα, στα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα και στα συμπτώματα αναπνευστικών παθήσεων, χωρίς αύξηση στην έκθεση στη νικοτίνη. Επιπλέον, περίπου το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων που τυχαιοποιημένα χρησιμοποίησαν  ηλεκτρονικά τσιγάρα κατάφεραν να σταματήσουν πλήρως το κάπνισμα καύσιμων τσιγάρων την 6η εβδομάδα.”

Οι μειώσεις στη NNAL και στο μονοξείδιο του άνθρακα καθώς και οι βελτιώσεις στα  συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος ήταν ιδιαίτερα έντονες στους συμμετέχοντες που μετέβησαν αποκλειστικά σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, κάτι που συμβαδίζει με τις μελέτες και για άλλα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα που συνέχισαν το κάπνισμα ενώ χρησιμοποιούσαν επίσης και ηλεκτρονικά τσιγάρα μείωσαν σημαντικά την κατανάλωση των τσιγάρων τους από την έναρξη της μελέτης έως την έκτη εβδομάδα, διατηρώντας παράλληλα τα ίδια επίπεδα νικοτίνης, υποδεικνύοντας ότι η κύρια πηγή νικοτίνης ήταν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Η νικοτίνη ήταν σταθερή με την πάροδο του χρόνου και δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων του ηλεκτρονικού τσιγάρου και των καύσιμων τσιγάρων, αντανακλώντας την επαρκή αντικατάσταση της νικοτίνης μέσω του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Επιπλέον, η έλλειψη αλλαγής μεταξύ των ομάδων ως προς την νικοτίνη και την BP υποδηλώνει ότι δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος από μεγαλύτερη έκθεση στη νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια φυτική οργανική ένωση (αλκαλοειδές) που βρίσκεται στον καπνό και είναι επίσης ο κυρίαρχος μεταβολίτης (τελικό προϊόν) της νικοτίνης.

Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν, “Η μείωση των τσιγάρων και των βιοδεικτών της έκθεσης σε αυτήν τη μελέτη υποδηλώνουν τη δυνητικότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων NSPS ως στρατηγική μείωσης των βλαβών για τα μέλη των δύο μεγαλύτερων μειονοτικών ομάδων στις ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν σημαντικές ανισότητες στην υγεία”.

Οι συγγραφείς παραδέχτηκαν ότι η περίοδος μελέτης των 6 εβδομάδων δεν ήταν αρκετή για να κατανοήσει κανείς τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χρειάζονται μακροπρόθεσμες μελέτες. Σημείωσαν ότι ορισμένες επιδράσεις, ιδιαίτερα στη λειτουργία των πνευμόνων, είναι απίθανο να εντοπιστούν σε περίοδο 6 εβδομάδων. Συνέστησαν επίσης μελλοντικές μελέτες για να εξετάσουν πρόσθετες καρδιοαναπνευστικές μετρήσεις και ειδικές μετρήσεις για το ηλεκτρονικό τσιγάρο έτσι ώστε να αυξηθεί η κατανόηση της επίδρασης που έχουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα.

Η μελέτη, “Επίδραση των ηλεκτρονικών τσιγάρων Pod εναντίων των τσιγάρων στην έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες μεταξύ των Αφροαμερικάνων και Λατινικών καπνιστών: μια τυχαία κλινική δοκιμή”, δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2020 στο JAMA Open Network.

Διορθώνοντας ένα ηθικό λάθος

Ο Ahluwalia παραδέχτηκε ότι πρόσφατα πείστηκε για την έννοια της μείωσης των βλαβών από τον καπνό, την οποία αποδέχτηκε πριν από πέντε χρόνια. “Για μένα ίσχυε πάντα το εξής, αν δεν χρησιμοποιείς καπνό τότε μην αρχίσεις ποτέ. Αν το κάνεις, σταμάτησε το. Αν δεν τα καταφέρεις, προσπάθησε να το σταματήσεις ξανά. Κι αν πάλι δεν μπορείς, υπάρχουν πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις. Τώρα έχω γίνει ένθερμος υποστηρικτής της μείωσης των βλαβών που προκαλούνται από τον καπνό.”

Ο Ahluwalia, ένας συνταξιούχος ιατρός, καταπιάνεται επίσης με πάθος με τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, κάτι που θεωρεί ένα ηθικό λάθος που πρέπει να διορθωθεί. “Οι ανισότητες στην υγεία είναι τόσο ιατρικό όσο και κοινωνικό πρόβλημα. Όπως είπε ο Martin Luther King, Jr., “Από όλες τις μορφές ανισότητας, η αδικία στην υγειονομική περίθαλψη είναι η πιο σοκαριστική και απάνθρωπη”.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr