Η αρδευόμενη γεωργία, μεγαλύτερος καταναλωτής νερού παγκοσμίως

22 Ιουλίου 201920:30

Η αρδευόμενη γεωργία αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή νερού τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, τόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Πανταζής Γεωργίου, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, οι οποίες αφορούν -μεταξύ άλλων- σε συλλογή αξιόπιστων αγρομετωρολογικών δεδομένων και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Ο κ. Γεωργίου υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η γεωργία σήμερα είναι η παραγωγή επαρκών τροφίμων για έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό σε ένα πολύπλοκο πλαίσιο αυξημένων απαιτήσεων για τροφή, αυξημένου ανταγωνισμού για το νερό και τη γη, κλιματικών αλλαγών και σωστής διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του αρδευτικού νερού απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση στη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος: υδροληψία – μεταφορά – διανομή – εφαρμογή στο χωράφι.
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στη διάρκεια των εργασιών ημερίδας που διοργάνωσε, σήμερα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την παρουσίαση καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας με εφαρμογή στον κλάδο της αγροδιατροφής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου EMBRACE. 
Τις δράσεις του EMBRACE παρουσίασε ο υπεύθυνος του Έργου, αναλυτής της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΕ, Κωνσταντίνος Στυλιαράς. Αναγνωρίζοντας τη δυναμική του κλάδου αγροδιατροφής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και την υστέρηση που καταγράφεται στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, ο ΣΒΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία συμμετοχής στο ευρωπαϊκό έργο EMBRACE. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.
Ο βασικός στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα (εστιάζοντας στον υπο-κλάδο του κρασιού) προς την κατεύθυνση εφαρμογής επιχειρηματικών μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη αναφέρεται στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν τόσο το εσωτερικό των επιχειρήσεων όσο και το εξωτερικό τους περιβάλλον.
Ξεκινώντας από την ενδυνάμωση της ικανότητας των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας μέσω στοχευμένων δράσεων εκπαίδευσης, το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πιλότο για τον σχεδιασμό δράσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα υλοποιηθούν παράλληλα δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη πολιτικών στο σχετικό πεδίο. 
Η πιλοτική εφαρμογή των προτεινόμενων μετασχηματισμών του επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς και η ενσωμάτωση των προτεινόμενων πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο υποστηρίζεται από ευρωπαϊκό δίκτυο που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση των δράσεων αυτών και λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου. Μέσου του δικτύου αυτού, δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε όλα τα επίπεδα, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για φορείς.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr