Φυσικό αέριο στις πόλεις της ΑΜΘ ζητά ο Περιφερειάρχης. Επιστολή σε Λαφαζάνη

15 Ιουνίου 201509:30

Σε ανοικτή επιστολή του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ ζητείται «Να δρομολογηθεί πλήρης ανάπτυξη της κατασκευής των δικτύων οικιακής χρήσης φυσικού αερίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις της ΑΜ-Θ σε πρώτη φάση μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020».

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, αναφέρεται:

Μετά από μεγάλες πιέσεις, από πέρυσι το καλοκαίρι, πριν ακόμη αναλάβει ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης, με τις οποίες απαιτούσε την επέκταση των δικτύων παροχής φυσικού αερίου σε όλη την ΑΜ-Θ, δρομολογήθηκε από την ΔΕΠΑ, μερική κατασκευή του δικτύου από πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα. Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ απέστειλε, αφού συνομίλησε και συνεργάστηκε με τη ΔΕΠΑ, την συνημμένη επιστολή με την οποία η Περιφέρεια διεκδικεί επέκταση του δικτύου παροχής φυσικού αερίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το σύνολο της κοινωνίας αλλά και των θεσμικών φορέων θεωρεί ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία και ότι δεν θα ανεχθεί τη διέλευση άλλων αγωγών αν δεν υπάρξει διόρθωση ως προς το ζήτημα της οικιακής χρήσης αλλά και των ανταποδοτικών τελών η ΠΑΜ-Θ διεκδικεί:

  1. Να δρομολογηθεί άμεσα μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 επέκταση των δικτύων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειάς μας που βρίσκονται κατά μήκος ένθεν και ένθεν του αγωγού φυσικού αερίου δηλαδή της Κομοτηνής, της Ξάνθης, της Καβάλας, της Δράμας, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας σε πρώτη φάση.
  1. Να δημιουργηθεί ΕΠΑ αφού προηγουμένως τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία και αφού δοθεί η ορθή εικόνα ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιεί μια περιοχή και στη συνέχεια να οχυρώνεται σε όρους ανταγωνισμού που είναι προκλητικά άδικοι για την εκείνη.
  1. Να συμπεριληφθεί η κατασκευή μικρής κλίμακας δικτύων οικιακής χρήσης για την Ξάνθη, την Καβάλα και την Ορεστιάδα, σε πρώτη φάση. Αυτό πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Η Περιφέρειά μας είναι διατεθειμένη να συμβάλει χρηματοδοτικά σε αυτό, διαμέσου του ΕΠ του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΠΑΜ-Θ ονομάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια “ενεργειακός κόμβος” αφού είναι ο χώρος διέλευσης όλων των αγωγών φυσικού αερίου ή πετρελαίου που εισέρχονται στη χώρα λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η περιοχή μας παρά ταύτα ή οποία έχει χειμώνα διάρκειας περίπου οκτώμισι (8.5) μηνών και στην οποία καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, καταναλώνει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και εμμέσως πληρώνει φόρους που υπολογίζονται περί τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, περιοχές που καταναλώνουν φυσικό αέριο του οποίου η τιμή είναι μισή, και από πλευράς φόρου και από πλευράς πραγματικού κόστους, σε σχέση με την τιμή απόκτησης του πετρελαίου θέρμανσης ενώ ταυτόχρονα έχουν και πολύ μικρότερο χειμώνα και αντίστοιχα υψηλότερες θερμοκρασίες πληρώνουν έμμεσους φόρους που μετά βίας ανέρχονται στο 1/10 του κόστους των φόρων που πληρώνει ένα νοικοκυριό στην περιοχή μας. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι διατεθειμένη να συμβάλει χρηματοδοτικά στην επέκταση του δικτύου διαμέσου του ΕΠ του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης τόνισε ότι: “Ως κοινωνία διεκδικούμε να δρομολογηθεί η κατασκευή του δικτύου παροχής φυσικού αερίου για οικιακή χρήση σε όλες τις μεγάλες πόλεις της ΑΜ-Θ, σε Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Ορεστιάδα σε πρώτη φάση. Στόχος μας είναι η ισόρροπη και δομημένη ανάπτυξη αξιοποιώντας τη διέλευση των αγωγών φυσικού αερίου από την περιοχή μας προς όφελος όλων των πολιτών.”

Η επιστολή προς τον Υπουργό

Συνημμένο: Έγγραφο προς Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη με θέμα: “Ανυπαρξία δικτύου παροχής φυσικού αερίου για οικιακούς χρήστες στις μεγάλες πόλεις της ΠΑΜ-Θ παρά τη διέλευση των κεντρικών αγωγών”

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι ο χώρος από τον οποίο διέρχονται όσοι αγωγοί εισέρχονται στην Ελλάδα για την παροχή φυσικού αερίου και θα διέρχονται όσοι αγωγοί φυσικού αερίου ή πετρελαίου θα εισέρχονται στην χώρα λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Ονομαζόμαστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, “ενεργειακός κόμβος”. Όμως, η ενέργεια που διέρχεται μέσα από τους αγωγούς και η οποία επιβαρύνει ολόκληρες περιοχές, επιβραδύνει την ανάπτυξη, διαιρεί τον αναπτυξιακό χώρο, δημιουργεί προβλήματα επικοινωνίας, απωθεί και περιορίζει την επέκταση των οικισμών, παρά ταύτα δεν υπάρχει δυνατότητα για οικιακή χρήση ως τώρα από τους κατοίκους της ΠΑΜ-Θ.

 

Παρότι χρησιμοποιούμαστε ως “ενεργειακός κόμβος” φυσικού αερίου αποκλειόμαστε της οικιακής χρήσης του με ένα τρόπο ο οποίος ηθικά αλλά και από πλευράς δικαίου δεν είναι αποδεκτός πλέον από την κοινωνία μας. Εκτός τούτου, η περιοχή μας η οποία έχει χειμώνα διάρκειας περίπου οκτώμισι (8.5) μηνών και στην οποία καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, καταναλώνει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και εμμέσως πληρώνει φόρους που τους υπολογίζουμε περί τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Εννοούμε, έμμεσους φόρους. Αντίστοιχα, περιοχές που καταναλώνουν φυσικό αέριο του οποίου η τιμή είναι μισή, και από πλευράς φόρου και από πλευράς πραγματικού κόστους, σε σχέση με την τιμή απόκτησης του πετρελαίου θέρμανσης ενώ ταυτόχρονα έχουν και πολύ μικρότερο χειμώνα και αντίστοιχα υψηλότερες θερμοκρασίες πληρώνουν έμμεσους φόρους που μετά βίας ανέρχονται στο 1/10 του κόστους των φόρων που πληρώνει ένα νοικοκυριό στην περιοχή μας. Πέραν της χρήσης της περιοχής μας για την διέλευση όλων των αγωγών έχουμε προφανή άνιση φορολογική μεταχείριση.

 

Η ΔΕΠΑ εως αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει προχωρήσει στη σύσταση ΕΠΑ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Παρότι δύο φορές διεξήχθη ο αντίστοιχος διαγωνισμός με ένα υπάρχον πλαίσιο το οποίο προφανώς δε δημιουργεί τις προϋποθέσεις, οι διαγωνισμοί αυτοί κατέστησαν άγονοι. Όμως, είναι προκλητικά άδικο, θα λέγαμε, το γεγονός ότι οι πολίτες της ΠΑΜ-Θ πληρώνουν 250 εκ ευρώ ετησίως για εμμέσους φόρους ενώ η Περιφέρειά μας αποτελεί το σημείο διέλευσης όλων των αγωγών και την ίδια στιγμή να μην διορθώνεται το νομικό πλαίσιο ή να μην εξευρίσκεται εναλλακτική λύση.

 

Με την παρούσα επιστολή και λαμβάνοντας υπόψη, ότι το σύνολο της κοινωνίας αλλά και των θεσμικών φορέων θεωρεί ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία και ότι δεν θα ανεχθεί τη διέλευση άλλων αγωγών αν δεν υπάρξει διόρθωση ως προς το ζήτημα της οικιακής χρήσης αλλά και των ανταποδοτικών τελών θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής:

 

  1. Πρέπει άμεσα από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 να δρομολογηθεί η επέκταση των δικτύων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειάς μας που βρίσκονται κατά μήκος ένθεν και ένθεν του συγκεκριμένου αγωγού δηλαδή της Κομοτηνής, της Ξάνθης, της Καβάλας, της Δράμας, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας σε πρώτη φάση.

 

  1. Να δημιουργηθεί ΕΠΑ αφού προηγουμένως τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία και αφού δοθεί η ορθή εικόνα ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιεί μια περιοχή και στη συνέχεια να οχυρώνεται σε όρους ανταγωνισμού που είναι προκλητικά άδικοι για την εκείνη.

 

  1. Υπάρχει ένας πρώτος σχεδιασμός για την περιοχή που μέσα από το τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 συμπεριλαμβάνει την κατασκευή μικρής κλίμακας δικτύων οικιακής χρήσης για την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και τη Δράμα και που παραλείπει άλλα σημεία διέλευσης προκαλώντας μεγάλη ζημία άλλων τοπικών κοινωνιών της Περιφέρειάς μας, της Ξάνθης της Καβάλας και της Ορεστιάδας, σε πρώτη φάση. Αυτό πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Η Περιφέρειά μας είναι διατεθειμένη να συμβάλει χρηματοδοτικά σε αυτό, διαμέσου του ΕΠ του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

  1. Επιβάλλεται να υπάρξει πρόνοια για ανταποδοτικά τέλη και ναι μεν υπάρχει μια ευρεία οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αναφέρει το αντίθετο, προφανώς όμως η συγκεκριμένη οδηγία δε μπορεί να έχει αποικιοκρατικό χαρακτήρα σε βάρος του τόπου μας εκτός αν προβλεφθεί ότι θα υπάρξει ένα πάγιο ανταποδοτικό τέλος ή ευρεία παροχή κοινωνικής ευθύνης ώστε να εξισορροπείται η υστέρηση στην ανταποδοτικότητα της ανάπτυξης που μας επιφέρει η διέλευση των αγωγών.

 

Κ. Υπουργέ, η Περιφέρειά μας και οι κάτοικοί της για το θέμα αυτό, αισθάνονται έντονα το αίσθημα της αδικίας από την συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης.

 

Παρακαλούμε να δώσετε τις σχετικές εντολές τόσο για τις νομοθετικές διορθώσεις όσο και για την επέκταση των δικτύων προς οικιακή χρήση.

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr