Ευρωπαϊκή διάσταση για το Επιμελητήριο Ξάνθης

18 Σεπτεμβρίου 201713:31

Ευρωπαϊκή διάσταση αποκτά το Επιμελητήριο Ξάνθης με την συμμετοχή του ως επίσημο πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΑΕΒR – Association of European Border Regions ( Οργανισμός Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών).

Το ΑΕΒR ξεκίνησε να λειτουργεί λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με στόχο την εξάλειψη των συνοριακών φραγμών και τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας. Έτσι άρχισαν να δημιουργούν περιφερειακές ενώσεις, όλες υπόκειντο στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, η οποία κάλυπτε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και αποσκοπούσε στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας. Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα έχουν επιμείνει, σε όλα τα πολιτικά και διοικητικά επίπεδα, σε μια πολιτική βελτίωσης της κοινωνικοπολιτιστικής και οικονομικής κατάστασης των κατοίκων των παραμεθόριων περιοχών και στην ανακούφιση ή την εξάλειψη των συνοριακών φραγμών.

Η ίδρυσή του καθιερώνει και εξευγενίζει ένα γενικό δίκτυο συνοριακών και διασυνοριακών περιοχών, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Σήμερα, το ευρωπαϊκό δίκτυο της AEBR περιλαμβάνει περισσότερες από 200 συνοριακές δομές και είναι ο κυριότερος φορέας εκπροσώπηση των περιοχών αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με απόφαση της Δ.Ε. το Επιμελητήριο Ξάνθης εκπροσωπείται από την Ειδική Συνεργάτη κα. Ανθή Παναγιώτου η οποία με την συμμετοχή της προσπαθεί να αποκομίσει εταιρικές σχέσεις και δίκτυα που ασχολούνται με συγκεκριμένα κοινά διασυνοριακά ζητήματα. Παράλληλα συλλέγει, ανταλλάσσει και αξιολογεί παραδείγματα ορθών πρακτικών που αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και ειδικότερου τα οποία σχετίζονται με την δική μας περιοχή.

Συμβάλει στην κατάρτιση  προτάσεων για συγκεκριμένα έργα διασυνοριακής συνεργασίας που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων της Ε.Ε.

Η κα. Παναγιώτου συμμετείχε σε συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο με θέμα Διασυνοριακές προοπτικές: Λευκή Βίβλος του Προέδρου Juncker για το μέλλον της Ευρώπης και η μελλοντική πολιτική συνοχής

Παράλληλα, συζητήθηκαν πρόσθετες προτάσεις για την επίλυση εμποδίων των διασυνοριακών περιοχών με την εφαρμογή ποικίλων προγραμμάτων, καθώς και την αποκέντρωση των προγραμμάτων INTERREG, τα σχέδια «Άνθρωποι σε ανθρώπους» και «Ταμεία μικρών έργων».

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr