Ερώτηση της ΔΗΜΑΡ μετά την κατάργηση του Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης και τη μεταβίβαση τον αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση

24 Ιανουαρίου 201419:56

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κατέθεσαν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση και Μαρία Γιαννακάκη μετά την Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη το Δεκέμβριο και καταργεί το συντονιστή μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη, μεταβιβάζοντας τις αρμοδιότητες απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στο κείμενό τους οι δύο βουλευτές της ΔΗΜΑΡ υποστηρίζουν ότι με βάση νόμο του 2000 θα έπρεπε οι αρμοδιότητες να μεταβιβαστούν στη Διεύθυνση Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Αναλυτικά στο κειμενο της ερώτησης αναφέρεται:

Στις 24/12/2013 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3292Β΄ Υπουργική Απόφαση με την οποία αποφασίστηκαν ότι:

    «1.Το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

     2.Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Μειονοτικών Γυμνασίων- Λυκείων και των  Ιεροσπουδαστηρίων των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης περιέρχονται στην αρμοδιότητα των αντιστοίχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης.

     3.Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των  Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Νομών Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου παραμένουν στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης.»

       Επειδή σύμφωνα με το Ν. 4027/2011 (Φ.Ε.Κ.τ.Α΄: 233/04.11.2011) στο Μέρος Δ΄ που αφορά τη «Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»  στο άρθρο 29 που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στην παρ. γ΄ ιδρύεται Τμήμα Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στις  αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν ιδίως  στη μέριμνα για την ίδρυση, αναγνώριση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θράκης, στη σύνθεση εκπαιδευτικού προσωπικού, στον διορισμό εκπαιδευτικών για την κάλυψη του τουρκόφωνου προγράμματος, στο λοιπό διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, στους μαθητές των σχολείων αυτών και στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων, στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολειών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης και στο Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης καθώς και στην τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου.

Επειδή με την υπ’αριθμ. Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1387/09.11.2000)  ορίζονται οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου.

                                           Ερωτάται  ο  αρμόδιος Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο έχουν μεταβιβαστεί οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν παραμένουν όπως ορίζει ο ν.4027/11 αλλά και η Υπουργική Απόφαση Ζ2/451/31/10/2000  στη διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας;
  2. Ποια είναι η γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για την μειονοτική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη;

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr