Επιχειρηματική κοινότητα:Θετική η μείωση εργοδοτικών εισφορών για νέους κάτω των 25 ετών

5 Ιουνίου 201912:55

Θετικό βήμα χαρακτηρίζει η επιχειρηματική κοινότητα τη μείωση των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης των εργαζομένων κάτω των 25 ετών, με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2019.

Οι εκπρόσωποι της επιμελητηριακής κοινότητας τόνισαν τη σημασία του μέτρου για την αύξηση της απασχόλησης σε δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και επανέφεραν τα αιτήματά τους για μείωση της φορολογίας και συνολικό εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

Κ. Μίχαλος

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε: Η μείωση των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης των εργαζομένων κάτω των 25 ετών, με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2019, αποτελεί σαφώς ένα θετικό βήμα. Είναι ένα μέτρο που αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην αύξηση της καταγεγραμμένης απασχόλησης.  

Πάγιο αίτημα, ωστόσο, της επιχειρηματικής κοινότητας ήταν και παραμένει ο συνολικός εξορθολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, το οποίο σήμερα είναι εξαιρετικά υψηλό, υπονομεύοντας την επιχειρηματικότητα, αποθαρρύνοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και συμπιέζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

Είναι, παράλληλα, ανάγκη να ανοίξει ένας σοβαρός διάλογος, για την προώθηση μιας πραγματικής, ριζικής μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, αξιόπιστο, δίκαιο και ταυτόχρονα φιλικότερο προς την ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, πρέπει να είναι η σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, με προσαρμογή της εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις εθνικές ανάγκες. Μέσα από την ανάδειξη ενός υποχρεωτικού κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, που θα λειτουργεί παράλληλα με τον κρατικό – αναδιανεμητικό πυλώνα, θα μπορέσει να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία για τους ασφαλισμένους και να μειωθεί, ταυτόχρονα, το δημοσιονομικό βάρος για τη χρηματοδότηση του συστήματος. Η θεσμοθέτηση του τρίτου πυλώνα, ο οποίος θα αποτελείται από τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις, θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους της εργασίας, αλλά και στην παραγωγική αξιοποίηση των εισφορών των ασφαλισμένων.

Σήμερα, υπάρχουν υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις, για μια ουσιαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος μακροπρόθεσμα, αλλά και να δημιουργήσει κίνητρα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Αυτό που χρειάζεται, είναι πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα, συνεννόηση και συναίνεση, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα έχει ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αντίκρισμα στην οικονομία και στην κοινωνία.

Β. Κορκίδης

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραία Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: «Η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για νέους μισθωτούς, ηλικίας έως 25 ετών, είναι μία πολύ σωστή απόφαση, τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους νέους εργαζόμενους, αφού επιδοτεί την απασχόληση, αντί την ανεργία. Η σχετική μείωση ανέρχεται στο 6,66% από τη συνολική ποσοστιαία επιβάρυνση του 13,33% που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ κύριας σύνταξης για τους νέους εργαζόμενους. Ουσιαστικά λοιπόν επιδοτείται το 50% έναντι του ΕΦΚΑ, ενωλ το μέρος της επιβάρυνσης του κόστους για τους εργοδότες, θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στη πράξη, για τους νέους που αμείβονταν με τον απαράδεκτο υποκατώτατο μισθό των 510,95Euro και εντάχθηκαν απευθείας στον νέο κατώτατο μισθό των 650Euro, η επιδότηση φθάνει σε απόλυτους αριθμούς στα 43,29Euro. Η ρύθμιση επίσης αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ενώ η υπαγωγή στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς γίνεται με την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, την οποία ο ΕΦΚΑ θα ελέγχει απολογιστικά για τις προϋποθέσεις και την ορθότητα της ΑΠΔ. Η μειωμένη εργοδοτική εισφορά έχει αναδρομική ισχύ από ?1η Ιανουαρίου? και καταβάλλεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι και τον μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του εργαζόμενου. Αν μάλιστα ο εργοδότης έχει ήδη καταβάλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να ζητήσει τον συμψηφισμό ή την επιστροφή της ασφαλιστικής εισφοράς. Ορθώς αναγνωρίζεται η συνέπεια, με την Υπουργική Απόφαση να προβλέπει τον αποκλεισμό των εργοδοτών, που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία και πως οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους ή εάν θέλετε η μείωση των εργοδοτικών εισφορών είναι ένα ακόμα κίνητρο για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας και μάλιστα μετά την κατάργηση του “αποτυχημένου” υποκατώτου μισθού. Ίσως μία γενική και ευρύτερη μείωση του “μη μισθολογικού κόστους” να βοηθήσει περαιτέρω στην αύξηση της απασχόλησης, όχι μόνο των νέων, αλλά και των μεγαλύτερων ηλικιακά ανέργων».

Ι. Χατζηθεοδοσίου

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανέφερε τα εξής: «Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών για επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών, αναμφίβολα είναι μία θετική εξέλιξη και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Και στην «ανάσα» που μπορεί να πάρουν όσες επιχειρήσεις έχουν εργαζόμενους αυτής της ηλικίας αλλά και στον αγώνα καταπολέμησης της ανεργίας.

Δεν παύει όμως να είναι ένα μέτρο που αφορά κάποια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων. Το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει ανάγκη από μέτρα που να αφορούν τους πολλούς και αυτά δεν είναι άλλα από τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και τον εξορθολογισμό των εισφορών. Ως Επιμελητήριο, έχουμε τονίσει και στο παρελθόν ότι τα αποσπασματικά μέτρα δεν μπορούν να αποτελέσουν μία ουσιαστική βάση στήριξης της επιχειρηματικότητας. Απλώς λειτουργούν σε ορισμένες περιπτώσεις ως “ασπιρίνη”. Όμως για την αντιμετώπιση της κατάστασης που βρίσκεται η οικονομία μας, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης που θα έχει εκπονηθεί με τη μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση και θα έχει υπολογιστεί με κάθε λεπτομέρεια. Πρέπει να πάψουμε να βαδίζουμε στα τυφλά και να λειτουργούμε με ημίμετρα, κάτι που κάναμε για σχεδόν μία δεκαετία. Και δεν επιτρέπονται άλλες καθυστερήσεις. Αναπτυξιακός σχεδιασμός, έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο, μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα στην αλλαγή σελίδας που έχει ανάγκη η οικονομία μας».  

Π. Ραβάνης

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης δήλωσε: «Το πρόγραμμα μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς για μισθωτούς έως 25 ετών, δεν χωρά αμφιβολία πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αποτελεί όμως μικρή παρέμβαση, μπροστά σε όσα πρέπει να γίνουν για να ισορροπήσει η αγορά και να βγει από την κρίση. Ειδικά για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που έχουν επωμιστεί στα χρόνια των μνημονίων δυσανάλογα φορολογικά και μη, βάρη, το Β.Ε.Α έχει προτείνει ουσιώδη μέτρα τόνωσης του εγχώριου επιχειρείν και ελάφρυνσης των υποχρεώσεων. Η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους επιχειρηματίες, ο εξορθολογισμός της φορολογίας για επιχειρήσεις μέσω της μείωσης των συντελεστών ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ και η δραστική συρρίκνωση των εργοδοτικών εισφορών, αποτελούν τα πραγματικά μέτρα ελάφρυνσης που έχει ανάγκη ο κόσμος της επιχειρηματικότητας και της εργασίας. Η νομοθέτηση των συγκεκριμένων προτάσεων, σε συνδυασμό με μία καλά σχεδιασμένη και διαρκή αναπτυξιακή στρατηγική, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, βελτιώνοντας την ρευστότητα στην αγορά, το εισόδημα των πολιτών, αλλά και την εισπραξιμότητα των δημοσίων εσόδων».

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr