Επιστολή της ΕΕΤΤ στο XanthiPress.gr για τις κεραίες της Φιλαδελφείας: Η Πολεοδομία του Δήμου μπορεί να τις γκρεμίσει !

6 Αυγούστου 201315:11

Το μπαλάκι στην Πολεοδομία της Ξάνθης ρίχνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με επείγουσα επιστολή της προς στο XanthiPress.gr μετά τα ερωτήματα που τέθηκαν για την πολύκροτη υπόθεση των κεραιών που λειτουργούν και πολλαπλασιάζονται, στην ταράτσα της οικοδομής επί της Φιλαδελφείας 53. Η λειτουργία τους, που πιστοποιήθηκε από μετρήσεις του XanthiPress.gr με ειδικό τεχνικό, έχει αναστατώσει την πυκνοκατοικημένη περιοχή ενώ σε ακτίνα 50 και 100 μέτρων, αντίστοιχα, βρίσκονται 2 μεγάλα σχολικά συγκροτήματα !

Προσωρινή άδεια για WIND, oριστική και χωρίς πολεοδομική έγκριση για Vodafone

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΕΕΤΤ, για τις 2 κεραίες της WIND η άδεια που έχει δοθεί είναι προσωρινή (με βάση τον περυσινό νόμο του Υπουργού Μεταφορών Μ. Βορίδη που ελαστικοποίησε το καθεστώς χορήγησης αδειών προς όφελος των εταιριών !) και η κεραία θεωρείται νομίμως λειτουργούσα για 24 μήνες μέχρι την 1/7/15 !  Μέχρι τότε πρέπει η Πολεοδομία να προσφύγει έγκαιρα στην ΕΕΤΤ για να αποτρέψει την έκδοση οριστικής άδειας.

Σε ότι αφορά στην εταιρία Vodafone έχει εκδοθεί άδεια για τις τρεις κεραίες της, χωρίς όμως την έγκριση της Πολεοδομίας. Το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα ερωτηματικό καθώς με τον ίδιο νόμο, τον. 4070-1012.(Αρ. 30, παρ. 13) κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών  πρέπει να υπάρχει έγκριση από τις κατά τόπους Πολεοδομίες, όταν ο σταθμός κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε κατοικημένες περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η ΕΕΤΤ αναφέρει ότι η Πολεοδομία μπορεί να επέμβει -είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά τις δύο διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμων που της κοινοποιούνται (μετά από καταγγελίες και αφού λειτουργούσαν παράνομα τα προηγούμενα χρόνια)- και να διατάξει την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών που έχουν γίνει στην ταράτσα της Πολυκατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι με βάση ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης οι αυθαίρετες κατασκευές που αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας κατεδαφίζονται κατά προτεραιότητα!

Σχεδόν μοναδική η περίπτωση της Ξάνθης

Ανάλογο ζήτημα έχει προκύψει εκτός της Ξάνθης και με άδεια που δόθηκε στο Ίλιον της Αθήνας, χωρίς πολεοδομική έγκριση και υπάρχουν καταγγελίες στην Εθνική Επιτροπή, ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κω, όπου ο Δήμαρχος με επιστολή του επέκρινε το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η άποψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κεραία που εγκαταστάθηκε στο νησί και ζήτησε την ανάκλησή της από την ΕΕΤΤ.

Φιλικό καθεστώς για τις εταιρίες, αβοήθητοι οι πολίτες, στο πλευρό τους το XanthiPress.gr

Η κατάσταση με το ισχύον νομικό καθεστώς που είναι πια ιδιαίτερα «φιλικό» για τις εταιρίες της κινητής τηλεφωνίας απαιτεί τη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με τους πολίτες. Ήδη η γειτονιά εμφανίζεται αγανακτισμένη και με τη συμπαράσταση και καθοδήγηση του ΧanthiPress.gr  επιχειρείται να απαλλαγούν από τις 5 (!) που έχουν εγκατασταθεί και εκπέμπουν. Είναι προφανές όμως ότι θα χρειαστεί και η πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής ενώ θα πρέπει να προσφύγουν στη ΔΕΗ για να ελεγχθεί με ποιο τρόπο και με ποιο ηλεκτρολογικό σχέδιο ηλεκτροδοτείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση. (κάτι που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα δραστικά!)

Όπως αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Κω, οι ιδιοκτήτες που παραχωρούν τα κτίριά τους εισπράττουν πάνω από 1.500 ευρώ το μήνα για κάθε κεραία που εγκαθιστούν ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι , ούτως ή άλλως, οι εταιρίες παρανομούν στην περίπτωση της οδού Φιλαδελφείας, όπου ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια έντασης εκπομπής ενώ δεν εκπληρώνουν τον όρο της άδειας που προβλέπει ευκρινή και ανεξίτηλη πινακίδα που θα πληροφορεί το κοινό για τη λειτουργία της κεραίες (γεγονός αδιανόητο αφού οι κεραίες είναι καμουφλαρισμένες)

Η επιστολή της ΕΕΤΤ προς το XanthiPress.gr

 

ΠΡΟΣ: Κύριο ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ
                 E-mail: isidister@gmail.com     

ΘΕΜΑ  :   Κατασκευές κεραιών στην Ξάνθη

ΣΧΕΤΙΚΑ:    Α. Το με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 29112/4-7-13 έγγραφό σας

                    Β.  Η με αρ. 39620/Φ.506/14-10-2011 επιστολή ΕΕΤΤ

                    Γ.  Η με αρ. 39625/Φ.506/14-10-2011 επιστολή ΕΕΤΤ

                    Δ.  Η με αρ. 40573/Φ.506/21-10-2011 επιστολή ΕΕΤΤ

Σε απάντηση του (Α) σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

1)    Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

2)    Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία

3)    Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

4)    Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών

5)    Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως τη σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων

6)    Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν. 4053/2012, κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια και για τις οποίες πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου (7-3-2012):

1)    Έχει χορηγηθεί ένα μήνα πριν θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ

2)    Έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία

3)    Έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας στην ΕΕΤΤ

θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες για χρονικό διάστημα 24 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου.

 

Ειδικότερα, για τις κατασκευές κεραιών επί της οδού Φιλαδελφείας 53 του Δήμου Ξάνθης, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 

A) η Υπηρεσία μας -βάσει προγενέστερων της δημοσίευσης του Ν.4053/12 καταγγελιών- έχει προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες και με τις ΑΠ 617/66/13-9-2011 και 617/50/13-9-2011 Αποφάσεις της-οι οποίες διαβιβάστηκαν με τα (Β) και (Γ) στην αρμόδια Εισαγγελία Ξάνθης και με το (Δ) σχετικό στην αρμόδια Πολεοδομία για ενέργειες αρμοδιότητάς τους- επέβαλε αντίστοιχα πρόστιμα (διοικητικές κυρώσεις) στις εταιρείες WIND και VODAFONE για εγκατάσταση κεραιών στην εν λόγω διεύθυνση.

 

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 5 εδ. Ε’ του Ν.2801/2000, η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία δύναται -είτε κατόπιν λήψης της Απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων από την ΕΕΤΤ, είτε αυτεπάγγελτα- να διατάξει την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών κεραιών, ενώ σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) άρθρο 280 παρ. ΙΙ εδ. 45 αρμόδια για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών είναι η εκάστοτε αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

Β) κατόπιν έρευνας στα αρχεία της ΕΕΤΤ έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία “VODAFONE”, με την υπ’ αριθ. 7235/Φ.610/30-12-2011 Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών, λαμβανομένης υπόψη και της υπ’ αρ. 24139/1708/294/25-8-2010, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), εκδοθείσας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Να σημειωθεί ότι στην ανωτέρω Ε.Π.Ο. είναι ενσωματωμένη η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

 

Γ) είχε κατατεθεί από την εταιρεία WIND η υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 5046/30-1-2009 αίτηση για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας, η οποία εκκρεμεί.

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας “WIND” (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 28310/25-7-12) για τη συγκεκριμένη εγκατεστημένη προ 7-3-12 κατασκευή κεραίας έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρ. Μ.ι./411/1155/31-3-2010 σύμφωνη γνώμη (θετική γνωμάτευση) της ΕΕΑΕ, ενώ με το υπ’ αρ. πρ. 25133/586/26-5-2011 έγγραφο έχει υποβληθεί στο αρμόδιο Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Πληρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων, η εν λόγω κατασκευή κεραίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012, θεωρούμενη ως νομίμως λειτουργούσα για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012.

 

Συνεπεία των ανωτέρω χορηγήθηκε άδεια στην εταιρεία ‘WIND’  με την υπ’ αριθ. 9943/Φ.610/1-7-2013 Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, λαμβανομένης υπόψη και της υπ’ αρ. πρ. ΣΗΛΥΑ 73202/31-5-2013 δήλωσης της ως άνω εταιρείας για υπαγωγή της εν λόγω κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθ. 8, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’209) και την υπ’ αρ. 198015 ΚΥΑ των ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ “Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας” (ΦΕΚ 1510/Β’/04-05-12).

 

Γ) Τέλος, για λοιπές άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για τις ως άνω κατασκευές κεραιών σας παραπέμπουμε στους αρμόδιους φορείς (λ.χ. αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

            Με εντολή Προέδρου
 

 

 

Σάββας Ανδρεάδης

 

Τομέας Εξυπηρέτησης καταναλωτών

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr