Έως και σήμερα οι εργασίες στο 2ο χλμ επαρχιακής οδού αρ.3 Ξάνθη – Διομήδεια – Ζηλωτή διά Μαγικού, Μελίσσης και Μαγγάνων

4 Μαΐου 201710:57

Την έγκριση εργασιών και τοποθέτησης προσωρινής σήμανσης για την κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης της «Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» της Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας στην Ξάνθη (2ο χλμ επαρχιακής οδού αρ.3 Ξάνθη – Διομήδεια – Ζηλωτή διά Μαγικού, Μελίσσης και Μαγγάνων), αποφάσισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

α)      Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 και ισχύει

β)      Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει

γ)      Το άρθρο 420 του Π.Κ.

δ)      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ε)       Την από 02/05/2017 αίτηση της Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.

στ)    Την Τεχνική Έκθεση αρμόδιου Πολιτικού Μηχανικού από 5/12/2016

ζ)       Το υπ’ αριθμό 163727/Ξ-ΔΤΕ-5613 έγγραφο από Π.Ε. Ξάνθης / Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων από 23/12/2016

η)      Το κατατεθέν σχεδιάγραμμα κατακόρυφης προσωρινής σήμανσης

θ)      Το υπ’ αριθ. 41853/17/880488 από 02.05.2017 έγγραφο του Τ.Τ. Ξάνθης

και

αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή των εν λόγω εργασιών και την πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο σημείο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

  1. Χορηγούμε 48ωρη άδεια και εγκρίνουμε όπως εκτελεστούν οι εργασίες και τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση για την κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης της «Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» της Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας στην Ξάνθη (2ο χλμ επαρχιακής οδού αρ.3 Ξάνθη – Διομήδεια – Ζηλωτή διά Μαγικού, Μελίσσης και Μαγγάνων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις 3 και 4/5/2017 (ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη) κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι νυχτερινές ώρες για λόγους ασφαλείας.
  2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και της κυκλοφορίας των οχημάτων, με σκοπό την πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας.

Άρθρο 2ο

α)      Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει για το αναγραφόμενο παραπάνω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

β)      Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης. Η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε επιπλέον ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις, ανάλογα με τις συνθήκες και την έκβαση του γεγονότος.

γ)      Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr