Έως 16 Νοεμβρίου οι προσφορές για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του ΟΑΕΔ Ξάνθης

9 Νοεμβρίου 201619:57

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης, για συμμετοχή σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης (Ο.Α.Ε.Δ.), για το έτος 2017,  συνολικού προϋπολογισμού 97.929,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr