Εκτός ατζέντας του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου ο νομός Ξάνθης

31 Μαΐου 202112:52

Την τακτική του συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 6 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρά την μακρά λίστα της θεματολογίας, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης απουσιάζει από τη σημερινή ημερήσια διάταξη ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό θα έχει ο νομός Δράμας.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Ένταξη της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης ως ιδρυτικού μέλους, στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – Climattica”- Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων. Εισηγήτρια: H Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου.

2. ΄Εγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΑΜΘ 2021. Εισηγητής: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ κ. Παρασκευή Χουρίδου.

3. Έγκριση για εξαίρεση του Ειδικού Συμβούλου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών από τον περιορισμό άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

4. Έγκριση για έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για τις ανάγκες του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

5.΄Εγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021 και καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης αυτής. Eισηγήτρια : Η Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου.

6. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Σουφλίου» από τον Δήμο Σουφλίου. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

7. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 999 KWe, της εταιρίας «YELLOW ENERGY GR101 ΕΠΕ» στο αγροτεμάχιο με αριθμό 854 του αγροκτήματος Δικαίων, ΔΕ Τριγώνου, Δήμου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙ.Π.Α. 17460/4.4.2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 79664/5119/27.10.2020/ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, για την κατασκευή και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 33,6MW στις θέσεις «ΚαβαλλάρηςΜακρυνόρος- Μικρονόρος» των Δήμων Αρριανών και Σουφλίου, ΠΕ Ροδόπης και Έβρου αντίστοιχα καθώς και των συνοδών έργων αυτού, από την εταιρεία Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 36 MW, στη θέση «Αμμούδα – Μεγάλη Ράχη – Καπεταναίος» και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής δικτύου μέσης τάσης
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε». Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος
Ζιμπίδης.

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την «άρση φερτών υλικών ποταμού ΛΥΣΟΥ». Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΜΚG BUSINESS ΕΠΕ» για την εγκατάσταση και λειτουργεία μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969 KWe στο αγροτεμάχιο αριθμ.846 αγροκτήματος Ζυγού του Δ. Καβάλας Π.Ε. Καβάλας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 42.611,14 τμ,στην περιοχή του Τ Κ. Γρανίτη (θέση Άσπρο Νερό) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 95.074 τ.μ. στη θέση «Άγιος Πέτρος» της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του εργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18 Mwp, στην θέση «Κεφαλάκι», αγροκτήματος Αγγίτη, σε τμήμα του τεμαχίου υπ.αριθμ. 593, συμπληρωματικής διανομής έτους 1957 στον Δήμο Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του εργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,993 Mwp, στην θέση «Ζαγκουες», αγροκτήματος Αγγίτη, σε τμήματα των τεμαχίων υπ.αριθμ. 593 και 597, συμπληρωματικής διανομής έτους 1957 στην ΔΕ Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. για την συνεκμετάλλευση (τροποποίηση – ανανέωση των ΑΕΠΟ) 3 όμορων λατομείων μαρμάρου έκτασης 113.870,32 τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Τρεις Οξυές- Μπουρόρεμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΙΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ», που προτείνεται από την Δ νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της «FHL H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ABEE» έκτασης 54.400 τ.μ. στη θέση «Σορνιάλκι» της Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της «FHL H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ABEE» έκτασης 89.318 τ.μ. στη θέση «Σορνιάλκι» της Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.
Γεώργιος Ζιμπίδης.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας NORDIA ENERGY A.E.B.E. για την έγκριση της Α.Ε.Π.Ο. που αφορά εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα, έκτασης 97.924,50τμ, (θέση Έλκη) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 95.768,915τμ, στην περιοχή του Δ.Κ. Κ.Νευροκοπίου (θέση Μεγάλα Αλώνια ) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΟΕ έκτασης 49.711 τ.μ. στη θέση «Πηγάδι» της Τ.Κ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

Επερωτήσεις :
1. Σχετικά με οργανικές θέσεις της Π.Α.Μ.Θ. Προσλήψεις , εγκρίσεις , αποχωρήσεις. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.
2. Σχετικά με υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης της Π.Α.Μ.Θ., με το “Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος” της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr