Εγνατία: Υπεγράφη και ξεκινά το έργο ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Σύνορα

27 Απριλίου 201509:22

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το σημαντικό έργο ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα Κομοτηνή-Σύνορα. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ με ποσοστό έκπτωσης 38,21%. Στα έργα περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του δρόμου και περιλαμβάνει την ανατολική χάραξη (ΧΘ.0-ΧΘ.6.3). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Εγνατία Οδός ΑΕ. Η ημερομηνία υπογραφής ήταν στις 7 Απριλίου 2015.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 21εκ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) και η ημέρα δημοπράτησης ήταν στις 25 Νοεμβρίου 2014. Το έργο χρηματοδοτείται (ως ένα από τα τελευταία) από το ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας και από το ΕΤΠΑ.

Σύμφωνα με τη προκήρυξη το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 Απριλίου 2016. Το έργο τράβηξε το ενδιαφέρον αρκετών εταιρειών καθώς θεωρείται εύκολο καθώς δεν περιλαμβάνει σημαντικά τεχνικά έργα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της ανατολικής χάραξης της οδού Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα από χθ. 0+000 ως χθ. 6+300.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της αρτηρίας μήκους 6,28 χλμ., του ισόπεδου κόμβου σύνδεσης περί τη Χ.Θ. 0+000 του άξονα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης με τον Κάθετο Άξονα Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, του ανισόπεδου κόμβου Καρυδιάς – Κάλχα περί τη χ.θ. 4+652 του άξονα, η κατασκευή της γέφυρας του ρέματος Τρελοχείμαρρου, 2 άνω διαβάσεων, μίας. κάτω διάβασης για την εξυπηρέτηση των τοπικών κινήσεων, η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, και του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.

Επίσης στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η αντιολισθηρή στρώση σε όλο το μήκος του κάθετου άξονα συνολικού μήκους 22,35μ. περίπου και η προστασία των πρανών από Χ.Θ. 6+430 έως Χ.Θ. 8+960.

Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, , οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης – ασφάλειας, οδοφωτισμού, εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο σύνδεσης του Κάθετου Άξονα με τον Α/Κ Ανατολικής Κομοτηνής και την Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, η κατασκευή ενός αμφίπλευρου χώρου στάθμευσης και εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς αυτών.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr