amea-metakinhsh

Ε.Σ.Α.μεΑ.: ΚΕΠΑ- Το κοινωνικό σφαγείο των αναπήρων. Επιστολή οργής στην Πολιτεία – φτάνει πια! Δεν πάει άλλο!

6 Ιουνίου 201321:08

Την φωνή της απόγνωσης χιλιάδων ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μεταφέρει με ανοιχτή της η επιστολή η ΕΣΑμεΑ προς τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Αιτία για άλλη μια φορά η κατάσταση που επικρατεί με τα ΚΕΠΑ: Το σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας που εφαρμόζει η χώρα από το έτος 2011, έχει καταστεί δαμόκλειος σπάθη & προκρούστεια κλίνη για τη ζωή των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, ενώ η αξιοπιστία της Πολιτείας έχει απολεσθεί προ καιρού για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί τα θέματα που απασχολούν τους φτωχότερους των φτωχών πολιτών της χώρας.

Ακολουθεί η επιστολή.

“Το αναπηρικό κίνημα με παρρησία, διαχρονικά έχει τοποθετηθεί με ευθύτητα απέναντι στις έκνομες πελατειακές λογικές και πρακτικές που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν γύρω από την πιστοποίηση της αναπηρίας, με συνέργεια και ευθύνη ασυνείδητων πολιτών, επίορκων ιατρών, δημόσιων λειτουργών και επιλησμόνων πολιτικών κάθε βαθμίδας και ευθύνης. Για τον τερματισμό αυτής της κατάστασης, που αντικειμενικά έχει οδηγήσει σε συλλήβδην ενοχοποίηση των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία και έχει αμαυρώσει τη δημόσια και κοινωνική εικόνα της αναπηρίας στη χώρα ζητούσε την αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας βάσει των αρχών της δικαιωματική προσέγγισης της αναπηρίας όπως αυτά ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κυρωθείσα από τη Βουλή με το ν. 4074/2012.

Το τωρινό όμως σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας, με τις καταστρεπτικές θεσμικές και διοικητικές αδυναμίες του, δημιουργήθηκε κάτω από την πίεση της Τρόικας και προς απαίτησή τους να μειωθούν στο ελάχιστο οι δημοσιονομικές δαπάνες που απαιτούνται για το Κοινωνικό Κράτος. Δυστυχώς, είναι εμφανές πλέον ότι το νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας λειτούργησε ως πρόσφορο εργαλείο περικοπής κοινωνικών δαπανών που κατευθύνονται για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.

Με τι σκεπτικό και σε τι αποσκοπεί ένα σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο προσπαθεί να αποδείξει ότι η Ελλάδα δεν έχει αναπήρους, ενώ την ίδια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα στατιστικά στοιχεία ομιλούν για ποσοστιαία αύξηση των ατόμων με αναπηρία και χρόνια πάθηση και σε χώρες με χαρακτηριστικά (πχ. δημογραφικά) όμοια με την Ελλάδα, όπως η Αυστρία όπου ο Υπουργός Εργασίας της αναφέρει σε δημόσια εκδήλωση ότι ο αριθμός των ατόμων με βαριά αναπηρία αγγίζει τις 800.000 και ο συνολικός αριθμός των με αναπηρία & χρόνια πάθηση ανέρχεται στους 1.700.000.

60.000 αιτούντες την πιστοποίηση αναπηρίας τους βρίσκονται σε μακροχρόνιες λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ. 60.000 αιτούντες, οι οποίοι θα διπλασιαστούν στο άμεσο χρονικό διάστημα με τη συνήθη τακτική των Υπουργείων, πρωτοστατούντος του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο απαιτεί για τη χορήγηση κοινωνικών και οικονομικών παροχών την κατάθεση αποκλειστικά γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, ακόμα και εάν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει Γνωμάτευση η οποία είναι σε ισχύ.

60.000 «φυλακισμένοι» στις λίστες αναμονής εκ των οποίων:

Ø Χιλιάδες αναμένουν την πιστοποίηση της αναπηρίας τους για τη συνέχιση καταβολής της σύνταξής ή του επιδόματος αναπηρίας τους Αυτό σημαίνει ότι την περίοδο αναμονής ζουν με μηδενικά οικονομικά μέσα.
Ø Χιλιάδες αναμένουν την Γνωμάτευση Αναπηρίας τους, προκειμένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική ικανότητα τους άμεση ή έμμεση. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη παρόλο που είναι συχνοί χρήστες των υπηρεσιών υγείας.
Ø Χιλιάδες αναμένουν τη πιστοποίηση αναπηρίας τους, προκειμένου να καταθέσουν την Γνωμάτευση Αναπηρίας στη φορολογική δήλωση έτους 2013, αφού το Υπουργείο Οικονομικών όπως προαναφέραμε εμμένει στην παράλογη απαίτησή του για την αποκλειστική κατάθεση Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ ακόμα και εάν ο εν δυνάμει δικαιούχος έχει Γνωμάτευση από άλλη δημόσια αρχή εν ισχύ.
Ø Εκατοντάδες πολίτες με αναπηρία βρίσκονται εγκλωβισμένοι όχι μόνο στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, αλλά και στην αδυναμία των σχεδιαστών του συστήματος να εναρμονίσουν το διάσπαρτο και κατακερματισμένο θεσμικό πλαίσιο κοινωνικών και οικονομικών παροχών για να παραλάβουν το αναπηρικό τους αυτοκίνητο από τα τελωνεία της χώρας.
Ø Τέλος στις χιλιάδες των αιτούντων είναι και άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, των οποίων η αναπηρία εκδηλώθηκε πρόσφατα και έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους, επομένως επιβιώνουν με μηδενικά μέσα έως ότου αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί η αναπηρία/χρόνια πάθηση και προσδιοριστεί ο βαθμός αυτής.

Πρόσφατα το υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση για τη συνέχιση καταβολής της σύνταξης σε όσους παραμένουν με ευθύνη της Πολιτείας στα ΚΕΠΑ, καθορίζοντας την ισχύ αυτής της διάταξης για ένα εξάμηνο, χωρίς να συμπεριληφθούν σε αυτή τη ρύθμιση οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας. Η ισχύς αυτής της ελλιπούς ρύθμισης λήγει τον Οκτώβριο του 2013 λες και τα προαναφερθέντα προβλήματα θα επιλυθούν δια της μαγικής οδού.

Όπως φαίνεται, ακόμα και η επίλυση προβλημάτων και αδυναμιών που έχουν μελετηθεί από αρμόδιους φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες γίνεται με τρόπο τυχαίο και αποσπασματικό.

Γι’ αυτό θεωρούμε αναγκαίο, παρόλο που όλα έχουν ειπωθεί σε εκτενείς προγενέστερες επιστολές μας να επισημάνουμε εν συντομία τις κυριότερες θεσμικές και διοικητικές αδυναμίες του συστήματος:

Ø Ο νέος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, το κύριο εργαλείο πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας, διατηρεί σε πολλά κεφάλαιά του την αντιεπιστημονικότητα και προχειρότητα του αντικατασταθέντος ΚΕΒΑ έτους 1993, και χρησιμοποιείται ως εργαλείο δημοσιονομικής περικοπής δαπανών. Μετά την σύνταξή του νέου Πίνακα ποσοστών αναπηρίας διενεργούνται συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων για να καθοριστεί ποιες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις κρίνονται μόνιμες και μη αναστρέψιμες.!!!
Ø Η έλλειψη πρόβλεψης ενός μεταβατικού σταδίου έως ότου το νέο σύστημα αξιολογηθεί και ξεπεραστούν οι όποιες αρχικές δυσκολίες και ελλείψεις που ενίοτε χαρακτηρίζουν τα πρώτα βήματα ενός τέτοιου εγχειρήματος
Ø Ένα κατακερματισμένο διάσπαρτο και μη κωδικοποιημένο θεσμικό πλαίσιο απόδοσης παροχών κοινωνικών συνταξιοδοτικών και οικονομικών, για το οποίο ουδείς από τους αρμόδιους δεν φρόντισε να προβλέψει την εναρμόνισή του με τους κανόνες, του νέου Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, του οποίου οι Γνωματεύσεις θα έπρεπε να είναι ενιαίες αι αποδεκτές από κάθε δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο φορέα χορήγησης οικονομικών και κοινωνικών παροχών.
Ø Η ανεπαρκής εκπαίδευση των μελών ειδικού σώματος ιατρών που ούτως ει άλλως εκπαιδεύονται σε ένα ανεπαρκές αντιεπιστημονικό πίνακα προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας και βεβαίως η ανεπάρκεια ιατρικού αλλά και διοικητικού προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης των ΚΕΠΑ..
Ø ¨Έλλειψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων από το ειδικό σώμα ιατρών όπως αιματολόγοι, ενδοκρινολόγοι ή παθολόγοι με ειδίκευση στο διαβήτη ή φυσίατροι, με αποτέλεσμα διαβητικοί με επιπλοκές, θαλασσαιμικοί, αιμορροφιλικοί να εξετάζονται από γενικούς παθολόγους ή άτομα με αναπηρίες από τροχαία και λοιπά ατυχήματα να εξετάζονται όχι από φυσίατρους αλλά ορθοπεδικούς!!!
Ø Έλλειψη συστήματος βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων για την κατ’ οίκον υγειονομική εξέταση ατόμων με αδυναμία μετακίνηση. Με το προϊσχύον σύστημα ζούσαμε την αθλιότητα της εξέτασης βαριά αναπήρων στις εισόδους των απροσπέλαστων κτιρίων των υγειονομικών επιτροπών. Στο τωρινό σύστημα βιώνουμε την αναμονή βαριά κατάκοιτων ατόμων με αναπηρία που χρήζουν 24άωρης συμπαράστασης να ζουν στην οικονομική εξαθλίωση αφού για ένα χρόνο και πλέον αναμένουν την πιστοποίηση της αναπηρίας τους και την χορήγηση των επιδομάτων τους.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η φωνή απόγνωσης χιλιάδων ατόμων με αναπηρία, εκ των οποίων πολλοί δεν έχουν να θρέψουν μόνο τον εαυτό τους αλλά τα παιδιά τους τις οικογένειές τους, καθώς και των χιλιάδων οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, έχει ήδη μετατραπεί σε οργή και αγανάκτηση για ένα σύστημα αναπηρίας το οποίο διαπνέεται από συνεχή υφέρποντα ρατσισμό και έχει καταστεί σε κοινωνικό σφαγείο της αναπηρίας στη χώρα.

Ελεύθεροι επαγγελματίες συνταξιούχοι αναπηρίας που τους χτύπησε η κρίση αμείλικτα βρίσκονται μετά από χρόνια συνεχών επανεξετάσεων για τη συνταξιοδότηση τους εκτός συνταξιοδοτικού συστήματος. Σε άτομα με μόνιμες κινητικές αναπηρίες με σοβαρές χρόνιες παθήσεις το εύρος των ποσοστών αναπηρίας του νέου Κανονισμού δίνει τη δυνατότητα κατακόρυφης μείωσης των ποσοστών αναπηρίας τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο συνταξιούχοι αναπηρίας ή δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων, οι οποίοι εξετάζονταν επί χρόνια με τον προϊσχύον Κανονισμό, ένα βήμα πριν την μονιμοποίηση της σύνταξής τους σε ηλικίες 50 και 60 ετών τίθενται εκτός συστήματος συνταξιοδότησης ή επιδομάτων, και ουδείς δεν έχει αναρωτηθεί πως θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους.

Καταγγελίες επί καταγγελιών στα γραφεία της Συνομοσπονδίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα 58χρονη με πολιομυελίτιδα εκ γενετής σε αναπηρικό αμαξίδιο, της οποίας απερρίφθη το αίτημα χορήγησης σύνταξής του θανόντος πατέρα, επειδή η υγειονομική επιτροπή απεφάνθη ότι μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος γραφείου!!!. Η επιστολή διαμαρτυρίας όπως και εκατοντάδες άλλες για όμοιες υποθέσεις στη διάθεσή σας. Άτομο με βαριά ψυχική αναπηρία απευθύνθηκε στα γραφεία μας με εμφανή την απόγνωσή του και την υποτροπή της ψυχικής πάθησης, αφού μετά από μήνες αναμονής διακόπηκε η χορήγηση της φαρμακευτικής του αγωγής. Το σχετικό έγγραφο στη διάθεσή σας. Ηλικιωμένος με βαριά αναπηρία ετών 87 με την ένδειξη στη Γνωμάτευσή του ότι δεν χρήζει συμπαράστασης και είναι ικανός να εργαστεί. Το σχετικό έγγραφο στη διάθεσή σας.

Στη σκληρότητα, αναξιοπρέπεια και έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προστίθεται και η δαιδαλώδης γραφειοκρατία εντύπων παραεντύπων και γνωματεύσεων. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, η Διοίκηση του ΙΚΑ εκδίδει έντυπο αίτησης/ιατρικής βεβαίωσης χωρίς διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς το οποίο θα δώσει τη χαριστική βολή σε ένα σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας που έχει καταστεί κοινωνικό σφαγείο για την αναπηρία.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριοι Πρόεδροι,

Σας δηλώνουμε με την ευθύνη και την παρρησία που διακρίνει διαχρονικά την Ε.Σ.ΑμεΑ. ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους δεν έχουν αντέχουν άλλο. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ακούγεται από κάθε γωνιά της χώρας.

Η ευθύνη πλέον ανήκει ολοκληρωτικά στον Πρωθυπουργό της χώρας και τους πολιτικούς αρχηγούς που στηρίζουν τη κυβέρνηση..

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ως εκφραστής του αναπηρικού κινήματος της χώρας απαιτεί να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ για να συζητηθεί το μείζον αυτό ζήτημα που διασύρει τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και απειλεί την κοινωνική τους υπόσταση. .

Δεν πάει άλλο. Απαιτείται πολιτική λύση εδώ και τώρα. Σας προειδοποιούμε ότι δεν θα αργήσει η μέρα που τα άτομα με αναπηρία θα κατακλύσουν το κέντρο της Αθήνας από κάθε σημείο της χώρας, απαιτώντας να δοθεί τέλος και να σταματήσει η λειτουργία του κοινωνικού σφαγείου της αναπηρίας με την ονομασία ΚΕΠΑ.”

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr