dimotiko_symboulio_mai_11_3

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης τη Δευτέρα

15 Ιουλίου 201100:49

dimotiko_symboulio_mai_11_3Τη Δευτέρα στις 7 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης, στην τελευταία –προ διακοπών- συνεδρίασή του, όπως συνηθίζεται.

Η συνεδρίαση έχει 61 θέματα στην ημερήσια διάταξη, κυρίως υπηρεσιακού χαρακτήρα αλλα και κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όπωςη έγκριση εκίμσθωσης του αναψυκτηρίου του στον Ηνίοχο των Κομνηνών, η πρόσληψη ναυαγοσώστη στην πισίνα των Κομνηνών αλλά και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και  Πολυτεχνικής Σχολής.

Τι ενδιαφέρον, βέβαια, εστιάζεται  στα προ ημερησίας διάταξης θέματα που αναμένεται να τεθούν από την Αντιπολίτευση. Τα θέματα έχουν ως εξής:

 

01ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη της αρμοδιότητας χορήγησης άδειας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος)

02ο ΘΕΜΑ :Έγκριση των αιτήσεων για μεταβίβαση αδειών Λαϊκών αγορών. (Εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)

03ο ΘΕΜΑ :Ανάκληση αδειών πωλητών Λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)

04ο ΘΕΜΑ :Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2011 στο Δήμο Ξάνθης (Εισηγήτρια Καρακατσάνη Πολυξένη)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκμίσθωσης αναψυκτηρίου του οικοτουριστικού συγκροτήματος ΗΝΙΟΧΟΣ στον Οικισμό Κομνηνά Ξάνθης (Εισηγητής Παπαδόπουλος Κυριάκος)  

06ο ΘΕΜΑ : Κατανομή εγκεκριμένων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας στο Δήμο Ξάνθης και στα ΝΠΔΔ αυτού. (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

07ο ΘΕΜΑ :Κατεπείγουσα πρόσληψη ναυαγοσώστη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας στο Δήμο Ξάνθης για την κάλυψη αναγκών της εξωτερικής πισίνας του «ΗΝΙΟΧΟΥ» στον οικισμό Κομνηνών Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τζανόγλου Καλλιόπη)

08ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την εκμετάλλευση του ΞΕΝΙΑ Ξάνθης από το Δήμο Ξάνθης και μεταφορά και συνέχιση της μισθωτικής σχέσης από την ΕΤΕΝΕΞ Α.Ε. στο Δήμο Ξάνθης. (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

09ο ΘΕΜΑ :Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

10ο ΘΕΜΑ :Έγκριση για τη συνέχιση της μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Ασλανίδου Δωροθέα)

11ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την τροποποίηση εταιρικού ως προς την επωνυμία της μισθώτριας εταιρίας του καταστήματος Δ΄ στην οδό Παν. Τσαλδάρη 115. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

12ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για λύση μίσθωσης του καταστήματος 1α της Δημοτικής Αγοράς (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

13ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης του αριθ. 5 γραφείου στο κέντρο Χονδρεμπορίου (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

14ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της 224/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ως την παράγραφο 2 περίπτωση στ΄ (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

15ο ΘΕΜΑ :Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου πληρωτέων δικαιωμάτων βοσκής και ύδρευσης ζώων σε βάρος κτηνοτρόφου που εισήγαγε και βόσκει αυθαίρετα τα ζώα του στις βοσκές της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου (Εισηγητής Τσορμπατζίδης Βασίλειος)

16ο ΘΕΜΑ :Απόρριψη αιτήματος του κ. Ρετζέπ Εμίν Κεχαγιά για δημιουργία θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

17ο ΘΕΜΑ :Έγκριση τοποθέτησης από το ΔΠΘ δειγματολήπτη υψηλού όγκου για τον έλεγχο των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

18ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρωμένου δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αλ. Παπάγου στη Ν. Χρύσα, εμβαδού 14,26 Μ2 (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

19ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για μείωση της αμοιβής δικηγόρων για όλες τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που έχουν γίνει, στον πρώην Δήμο Σταυρούπολης. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

20ο ΘΕΜΑ :Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Λεύκης Ν. Ξάνθης στον Ναζλουχανίδη Παύλο. (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης . (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

22ο ΘΕΜΑ :Οικονομική ενίσχυση δημότη. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

23ο ΘΕΜΑ :Έγκριση η μη της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης περί έγκρισης του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2010 (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

24ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/11 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

25ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθ.21/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξάνθης. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

26ο ΘΕΜΑ :Έγκριση η μη της υπ’ αριθμ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

27ο ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια και ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Γενική Συνέλευση (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

28ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την Επιβολή προστίμου σε διάφορους παραβάτες για διενέργεια παράνομης αφισοκόλλησης (Εισηγητής Ευστρατιάδης Αντώνιος)

29ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για την παραχώρηση η μη της κεντρικής πλατείας στην Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης για τη διοργάνωση αγώνα «SPRINTXANTHIS 2» (Εισηγήτρια Ασηξαρίδου Παρθένα)

30ο ΘΕΜΑ :Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου αμφιθεάτρου στην κεντρική πλατεία (έναντι ΟΤΕ) με σκοπό την παρουσίαση επίδειξης TAEKWON-DO-ITE-WTE(Εισηγήτρια Ασηξαρίδου Παρθένα)

31ο ΘΕΜΑ :Έγκριση υποβολής Μνημονίου συνεργασίας Πολυτεχνικής Σχολής, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Δήμου Ξάνθης» (Εισηγητής Μούρκας Χρήστος)

32ο ΘΕΜΑ :Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο Δίκτυο Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Αναγέννησης και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας» για την υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., Άξονας 9-Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, Μέτρο Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, συνολικού προϋπολογισμού 300.000€ (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

33ο ΘΕΜΑ :Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Αναναεώσιμες Πηγές Ενέργειας» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ» προϋπολογισμού 316.933,00 ευρώ (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

34ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στον άξονα προτεραιότητας 9-«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ» με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία παιδικού μουσείου και ιστορικού αρχείου Ξάνθης» προϋπολογισμού 997.000,00 ευρώ (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

35ο ΘΕΜΑ :Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων» με τίτλο: «Δίκτυα ύδρευσης δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης» προϋπολογισμού 270.000,00 ευρώ (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

36ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

37ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΑΜΠΡΙΝΟ. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

38ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΚΥΡΩΝ-ΑΛΕΚΙΧΩΡΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

39ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

40ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΟΡΣΙΝΗΣ & ΧΡΥΣΑΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

41ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

42ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

43ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

44ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ PARKING (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

45ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

46ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ-ΚΑΛΕΥΡΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

47ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

48ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΑΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

49ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

50ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

51ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

52ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

53ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

54ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

55ο ΘΕΜΑ :Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

56ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 1ου Α.Π. της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για τον καθορισμό της απόστασης του πολεοδομικού ορίου από τα μουσουλμανικά νεκροταφεία. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

57ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 1ου Α.Π. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

58ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 2ου Α.Π. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

59ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

60ο ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή Λευκού Πύργου του Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

61ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

 

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr