Δήμος Ξάνθης: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

1 Νοεμβρίου 201906:36

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 4 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

  • Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
  • Ορισμός ενός δημοτικός συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην Επιτροπή του Ν.2734/99 για την άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος σε πρόσωπα εκδιδόμενα με αμοιβή (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
  • Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπους του Δήμου Ξάνθης, στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ καθώς και στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) CCLD – LEADER Νομών Ροδόπης και Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • Ορισμός εκπροσώπου της δημοτικής αρχής και του αναπληρωτή του, για τη σύσταση Επιτροπής για την υποβολή και εξέταση αιτήσεων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)
  • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ξάνθης «ΕΚΦΡΑΣΗ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)
  • Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τους ελέγχους από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν.1416/84 και του άρθρου 52 του Ν2065/92 (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr