Δήμος Αβδήρων: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

25 Αυγούστου 201712:39

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) 29  Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ» προϋπ/σμού:000,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ” προϋπολογισμού 900,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 34 /2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Δικτύου Ομβρίων Μυρωδάτου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση Υψομετρικής μελέτης των οδών στα O.Τ. 44 & 45 του οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση 9ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: “Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Π. Ζυγού του Δ. Αβδήρων” προϋπολογισμού 000,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 42 / 23-8-2017) (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση κοπής δένδρων στα Νεκροταφεία Γενισέας (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας)
 2. Έγκριση της αριθ. 22/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Συμπλήρωση – μερική τροποποίηση της με αριθμ. 13/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στην περιοχή Ρύμης – Πόρτας (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αβδήρων, του Δήμου Τοπείρου, του ΣΔΑΝΞ και του Δήμου Μύκης για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση – Βελτίωση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Δωρεάς με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά εκποιούμενου ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πετεινού (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά εκποιούμενου ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση μερικής τροποποίησης της αριθ. 275/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Νομικού Προσώπου (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 184/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Τροποποίηση της αριθ. 59/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση μερικής τροποποίησης της αριθ. 195/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Νομικού Προσώπου (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία Α.Ο. «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» Π. Κατραμίου Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Κοινωνικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Πεζούλας Ξάνθης «Η Τίμια Ζώνη» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΔΟΞΑ» Σταυρούπολης στον «1ο Αγώνα Δρόμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη εκδήλωσης για τον εορτασμό της «Ύψωσης Τιμίου Σταυρού» στο Μαγικό και στη Ν. Κεσσάνη (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορο δημότη (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., Μαθητεία Ι.ΕΚ.) για απασχόληση στο Δήμο Αβδήρων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

 

 1. Επανάληψη ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακίνητου έκτασης 15 τ.μ. στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ 2, του ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ με συντεταγμένες κέντρου: Χ = 579614, Υ = 4531236 (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μαυρίδης Νικόλαος

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr