Διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Ξάνθης για την μείωση των τμημάτων της 1ης τάξης

23 Οκτωβρίου 201614:06

Επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Ξάνθης, όπως αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου , για την μείωση των τμημάτων της 1ης τάξης του σχολείου από 6 σε 5 εν μέσω της σχολικής χρονιάς.

“Θεωρούμε ότι η παραπάνω απόφαση δημιουργεί σοβαρά εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην ένταξη των μαθητών της πρώτης τάξης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αύριο το πρωί θα συγκεντρωθούμε στις 8:00 στο προαύλιο του σχολείου και στην συνέχεια θα μεταβούμε στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας για την επίδοση της επιστολής διαμαρτυρίας.” καταλήγει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΣ : 1. Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης

  1.    Περιφ/κή Διεύθυνση Α/θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης Α.   

                 Μακεδονίας-  Θράκης 

  1.     Σχολ. Σύμβουλο κ. Ευφημία Μαυρομμάτη
  2.    Γεν. Γραμ. Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
  3.    Τοπικές Εφημερίδες
  4. Βουλευτές Ν. Ξάνθης

            Ως γνωστόν, κατόπιν εγκρίσεως της Σχολικής Συμβούλου, στο σχολείο μας, το 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης και στην πρώτη τάξη, δημιουργήθηκε 6ο τμήμα  για να καλύψει την ανάγκη φοίτησης στην τάξη αυτή  τριών παιδιών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παραπάνω ενέργεια γίνεται χωρίς να απαιτηθούν νέοι καθηγητές επομένως χωρίς έξοδα προς το δημόσιο και δεν προκαλείται καμιά δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού. Τα τμήματα δομημένα ως έχουν, λειτουργούν από την αρχή της χρονιάς, ενώ ήδη οι διδάσκοντες καθηγητές έχουν βάλει τις πρώτες γραπτές δοκιμασίες για την αξιολόγηση των μαθητών.

            Η εκ των υστέρων σύμπτυξη των τμημάτων σε πέντε, σε εφαρμογή της διευκρινιστικής εγκυκλίου που πρόσφατα εκδώσατε,  σχεδόν στο μέσο του τετραμήνου, θα δημιουργήσει εκπαιδευτική αναταραχή, θα διαταράξει την προσαρμογή των μαθητών της πρώτης τάξης στα νέα δεδομένα του γυμνασιακού περιβάλλοντος και θα δημιουργήσει κυρίως στα παιδιά με τις διαγνωσμένες εκπαιδευτικές δυσκολίες αυξημένο άγχος για την εκ νέου ένταξή τους σε διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, με άλλους διδάσκοντες και διαφορετικούς συμμαθητές. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο σύνολο των  παιδιών του σχολείου καθώς θα μεταβληθούν τα προγράμματα και οι διδάσκοντες στο σύνολο των τμημάτων, αλλά και στην αξιολόγηση των παιδιών που ήδη έχουν γράψει τα πρώτα σχετικά τεστ, και θα συνεχίσουν με διαφορετικούς διδάσκοντες.

            Σημειωτέον ότι όλη αυτή η αναστάτωση γίνεται γιατί η 1η τάξη του σχολείου μας έχει δύο παιδιά λιγότερο από τον αριθμό που ζητάει η διευκρινιστική εγκύκλιο για να παραμείνουν έξι τα τμήματα.

            Η παραπάνω απόφαση θα έπρεπε να είχε ληφθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα. Η εν μέσω σχολικής χρονιάς εφαρμογής της μπορεί να εξοικονομεί ανθρώπινο δυναμικό και να διορθώνει διοικητικά την καταστρατήγηση από κάποια σχολεία του νόμου, όμως εκπαιδευτικά και κυρίως παιδαγωγικά είναι άκαιρη κι άκυρη.      

            Κατόπιν των παραπάνω και θεωρώντας ότι κύριο μέλημα του υπουργείου θα πρέπει να είναι η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού τους έργου κι όχι η μείωση των δαπανών, πολύ περισσότερο όταν αυτή γίνεται πολύ μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καταδεικνύοντας έτσι την προχειρότητα των όποιων εκπαιδευτικών εγχειρημάτων και μεταρρυθμίσεων,  και λαμβάνοντας υπ όψιν και τις αντιδράσεις γονέων και συμβουλίων μαθητών σας καλούμε να την αποσύρετε για φέτος και να την επαναφέρετε στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, διότι έτσι θα αποδείξετε ότι λαμβάνετε ουσιαστικά υπ όψιν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των παιδιών, πολύ δε περισσότερο όταν αυτές ήδη έχουν παγιωθεί.  

Καλούμε επίσης τον κο Δ/ντη της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.- Θ. να μας εντάξει στην εισήγηση του για την κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού όπως αυτή προκύπτει από την Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρ, 174432/Δ2 της 19-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΡ714653ΠΣ-0ΑΝ).

                                                               Ξάνθη, 24/10/2016

                                                             Για το ΔΣ του Συλλόγου

                                         Γονέων και κηδεμόνων 1ου  Γυμνασίου Ξάνθης

                                                                    Ο πρόεδρος 

                                                                 Ιωάννης Ιατράκης

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr