Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου

27 Απριλίου 201721:33

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή συνολικά).

Προϋπολογισμός 74.400,00€ με το ΦΠΑ

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017.

Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr