Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

7 Δεκεμβρίου 201613:13

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας.

Προϋπολογισμός 74.219,58€ με το ΦΠΑ

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016.

Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr